Thursday, 12 April 2012

စီးပြားေရး ပိတ္စိုု ့မႈ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ( ခိုုင္ေအာင္ေက်ာ္)

    ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရအေပၚ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို ့ထားျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီလမ္းမေပၚသို ့ေရာက္ရွိေရးျဖစ္တယ္
           

 လာမဲ ့ဧျပီလ၂၃-ရက္ေန ့မွာ ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ညီလာခံ ေခၚယူျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္  ဘယ္လဂ်ီယံနိဳင္ငံ ဘရက္ဆဲလ္ျမိဳ ့အေျခစိုက္  အိုင္စီဂ်ီ ေခၚ နိုင္ငံတကာပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး သုေတသနနဲ ့ အၾကံေပး အဖြဲ ့မွ ( တနွစ္ခန္ ့ၾကျပီးေနာက္ ေျပာင္းလဲလာေသာအေျခအေနမ်ား ) ဆိုျပီး အစီရင္ခံစာ တေစာင္ ထုတ္ျပန္လာသည္ ။

 ယင္းအစီရင္ခံစာမွာ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို ့ထားျခင္းကို ရုပ္သိ္မ္းေရးေတာင္းဆိုျခင္းျ
ဖစ္သည္  ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ညီလာခံ တက္ေရာက္ေနျပီဆိုျပီး စီးပြါးေရးပိတ္ဆို ့ေရးကို ဖယ္ရွားေပးပါဟု ေတာင္းဆိုမည့္ သမတဦးသိန္းစိန္တို ့အစိုးရ၏ လုပ္ရပ္သည္ ဆင္ေျပာင္ၾကီးသြားရာ လမ္းေၾကာင္းလို အထင္းသားျမင္ေနရသည္။ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားမွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္၍ လည့္နိုင္စရာမရွိေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္ဟု သံုးသပ္ေနၾကသူမ်ားထဲတြင္ ယခုအခ်ိန္၌ အာဆီယံနိုင္ငံႏွင့္ တရုပ္နိုင္ငံျပီးလွ်င္ ယခုဥေရာပ နိုင္ငံတို ့ျဖစ္ေနသည္ ။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္လည္း သံတမန္အဆင့္ ျပန္လည္ထားရွိရန္ စဥ္းစားေနျပီး တဆင့္တက္ကာ စီးပြြါးေရးပိတ္ဆို ့ျခင္းမ်ားကို ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ေလ့လာေနေသးသည္။
          ယခုအခ်ိန္တြင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးလိုက္ေသာ္လည္း မလြပ္ေျမာက္ေသးေသာ နိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ရွိေနသည္။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ သူတို ့၏ အဖြဲ ့၀င္ႏွစ္ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးထားေသာေၾကာင့္ မလႊတ္ေပးသမွ် ဥကၠ႒ၾကီးက ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ ့သို ့ပင္ မလာလိုေတာ့ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုေနသည္။


တနိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲမွသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆြးေႏြးမည္ဟု ေၾကညာထားသည္ကို ေတြ ့ရသည္။ ရွမ္း ၊ ကရင္၊ ကခ်င္။ ခ်င္း ႏွင့္ ရခိုင္တို ့မွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ျပဳလုပ္ထားၾကရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ နိုင္ငံေရးအရ မေဆြးေႏြးၾကရေသးေပ ။ သို ့ေသာ္ ယခုအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးထားေသာ ဤလူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ အမွန္ပင္လွ်င္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲသြားၾကျပီလားဆိုသည္ကို ေလ့လာၾကည့္ရန္လိုသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ သူတို ့ေဒသမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ပစ္ခတ္ေနတံုး ေသနတ္သံေတြ ၾကားေနရတံုးျဖစ္သည္။ မတည္ျငိမ္ေသာ သူတို ့ေဒသ၏ အေျခအေနေၾကာင့္ သူတို ့၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားမွာ နယ္စပ္ေဒသတေလ်ွာက္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ဆင္းရဲဒုကၡၾကီးစြာ ေနထိုင္လွ်က္ပင္ ရွိေနၾကပါေသးသည္။ 


ယင္းဒုကၡသည္မ်ားကို နိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံံ့ကူညီျခင္းမ်ားပင္ မေပးၾကေတာ့၍ သူတို ့ချမာ ယခုအခ်ိန္၌ ရိကၡာမ်ား ၊ စားေသာက္စရာမ်ား ၊ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ က်မ္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မူမ်ားမွာ အထူးပင္ ကသီလင္တျဖစ္ေနၾကရေၾကာင္း ၾကားရပါေတာ့သည္။
                   နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ သူတို ့ေရာက္ေနၾကရပါသနည္း ။ ဤအေျဖကို နိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ေျဖဆိုနိုင္ၾကပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္- ၁၉၈၈- ခုႏွစ္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိ စစ္အစိုးရေခတ္အဆက္ဆက္ လူ ့အခြင့္ေရးခ်ိဳးေဖါက္မွုူမ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ေရာက္ရွိေနၾကေၾကာင္းကို ကမၻာသူ ကမၻာသားတိုင္း အသိအမွတ္ျပဳထားၾကပါသည္။ ယင္းကဲ့သို ့ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မွူမ်ား ရွိေနျခင္းကို လြယ္လြယ္နွင့္ မ်က္စိမွိတ္၍ ရနိုင္ၾကမည္ မထင္ ။


မိဖမဲ့ ခေလးသူငယ္မ်ား၊ မုဆိုးမမ်ားတို ့မွာ ယခုအခ်ိန္ထိ သူတို ့မ်က္ရည္မ်ားကို ဒူးႏွင့္သုတ္၍ ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။  သူတို ့မွာ တတိယနိုင္ငံမ်ားသို ့ပင္ သြားလိုၾကသူမဟုတ္ ။ သူတို ့၏ ဇါတိခ်က္ေၾကြ ေမြးရပ္ေျမမ်ားတြင္သာ ေနလိုသည္ဆိုျပီး ေျပာဆိုေနၾကတံုးျဖစ္သည္။ သို ့ေသာ္ သူတို ့ချမာ ႒ါေနရပ္ထံ မျပန္နိုင္ၾကရရွာ ။ အေၾကာင္းမွာ အရပ္သားအေရျခံဳ စစ္အစိုးရ၏ ေၾကာေထာက္ေနာက္ခံ  အစိုးရက ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ ပကတျိပသနာမ်ားကို တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ မေျဖရွင္းေသး၍ျဖစ္သည္။ သူတို ့ေျဖရွင္းေနသည္မွာ သူတို ့၏သက္ဆိုးရွည္ ရပ္တန္ ့ေစေရးအတြက္သာ ဖန္တီးေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
           အကယ္၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနျခင္းမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ဟန္ျပလုပ္ကိုင္ေနေသာ အသြင္သ႑န္မ်ားကို ျမင္ေတြ ့ေနရသည္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကို ေဆြးေႏြးေနေသာ္လည္း တိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားမွာ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနရာ ဤအခ်က္မွာ သံသယမ်ားကို ပို၍ရွိေနေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။


ဒုတိယအခ်က္မွာ နိုင္ငံေရးအရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆြးေႏြးရာ၌ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မတူညီျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။ သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ နိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ၊ စီးပြါးေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းႏွင့္ လူငယ္မ်ားကို စစ္မူထမ္းေစလိုျခင္းဟု နည္းဗ်ဴဟာအခင္းအက်င္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ယင္းအခ်က္ကို ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္ ၊ ခ်င္း၊ မြန္ ၊ ရခိုင္ လက္နက္ကိုင္မ်ားတို ့က လက္သင့္ခံနိုင္ပါမည္လား ဆိုေသာ ေမးခြန္းကို ေမးၾကည့္က  ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သို ့မွ် မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သိသာနိုင္သည္ ။ ျပည္နယ္အဆင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အထူးေမွ်ာ္လင့္ၾကိဳဆိုၾကသည္ကို ေနရာအႏွ့႔ံ ေတြ ့ရျမင္ရသည္။ ကမၻာအႏွံ႔ နိုင္ငံတကာေရာက္ရွိေနၾကေသာ သူတို ့မွာ သမတဦးသိန္းစိန္အိစုးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနျခင္းမ်ားကို ေထာက္ခံကာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို  အမွန္တကယ္ ရရွိေစလိုၾကသည္။ သို ့ေသာ္ သူတို ့ေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေၾကာင္းကို သူတို ့ချမာ မသိရွိၾကေသး ။
                  ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အဆင့္မွာ ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ဆိုသည္။ ေနာက္တခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းးစံု ညီလာခံ တခုကို ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ညီလာခံမွ ျပဳလုပ္မည္ဟုလည္း ၾကားရေသးသည္။ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ ေဆြးေႏြးရံုႏွင့္ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္လာမည္ဟု က်ြန္ေတာ္မထင္ ။ ၄င္းျပသနာမွာ -၂၀၀၈-ခုႏွစ္ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒမွာ နိုင္ငံေတာ္၌ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကြဲမူေအာက္ တခုတည္းမွာသာ ရွိရမည္ ဆိုေသာ ဥပေဒ ရွိေနသည္။ ယင္းဥပေဒသည္ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္က္ုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ ့အစီးမ်ားအား ျပည္တြင္းတြင္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် သီးျခားလက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္မ်ားအျဖစ္ ခြင့္ျပဳနိုင္မည္မဟုတ္ ကို ဖြင့္ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္ ။


ဆိုရလွ်င္ သူတို ့ေတြကလည္း လက္နက္ကို စြန္ ့မည္ သို ့မဟုတ္ ခ်ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေခ် ။ တနည္းအားျဖင့္ သူတို ့အား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးျပီး သူတို ့၏ လက္နက္ကိုင္တပ္မေတာ္မ်ားျဖင့္သာ သူတို ့၏ ျပည္နယ္၌ အစိုးရအျဖစ္ ရပ္တည္ခြင့္ေပးမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရၾကေတာ့မည္ ့အလားအလာျဖစ္ေနသည္။ သူတို ့အား နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားဖြဲ ့ခြင့္ျပဳရံုႏွင့္ သူတို ့၏ ေတာ္လွန္ေရးသိကၡာကို ခ၀ါခ်ကာ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို ့ ၀င္လာၾကမည္ မထင္နိုင္ ။
             မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျပသနာမ်ားႏွင့္ သူတို ့၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒န္းပိုင္ခြင့္ ဆိုေသာ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကို္ယ္ဖန္တီးေရးကို သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရက မေဆာင္ရြက္ေပးေလသမ်ွ မည္သည့္အခါမွ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပဳလုပ္နိုင္စြမ္း ရွိမည္မဟုတ္ ။ကမၻာ့ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာကို မည္သို ့ပင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္ဟု ဟန္ေဆာင္လုပ္ျပေနေသာ္လည္း မၾကာခင္ဤျပသနာမ်ားက စိန္ေခၚေနမည္မွာ ျဖစ္သည္။အေရွ့ေတာင္အာရွ နယ္နမိတ္ေဒသမ်ားတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေနမွသာ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ား၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္ ့အပ္ေပးမည္ျဖစ္ရာ မၾကာခင္ လက္ေတြ ့မက်ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းမရ၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ျပားကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းမ်ားကိုလည္း  ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္ဟု ေၾကညာလာရမည္ျဖစ္သည္။ မည္သူမျပဳ မိမိမူသာ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုရမည္ပင္ ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားနွင့္ ပကတိအမွန္တရာအတိုင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို မတည္ေဆာက္နိုင္ဘဲ ပ်က္လြယ္ျပဳလြယ္ ျဖစ္ေနေသာ နိဳင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာမ်ားမွ စီးပြါးေရးပိတ္တို ့ျခင္းမ်ားကို မရုပ္သိမ္းသင့္ ။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တခုအထိ ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္လိုပါေသးသည္။ ယင္းအခ်ိ္န္သည္ ဒုကၡသည္မ်ားက မိမိေနရပ္႒ါေနသို ့ ေဘးကင္းလံုျခံဳကာ ေရာက္ရွိေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ ဆိုေသာ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ ရွိေစေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္သည္။  တနည္းအားျဖင့္ ကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး မင္းေအာင္လွိဳင္က စစ္စခမ္းမ်ားကို တပ္ရုပ္ေပးျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအား သူတို ့ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳေရးျဖစ္သည္။


 ထို ့ေၾကာင့္ ယင္းသို ့ေသာအေျခေနမ်ားကို ဖန္တီးရယူနိုင္ရန္အတြက္ -၂၀၀၈-ခုႏွစ္ နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ုဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။။ ထို ့ေၾကာင့္ ဥပေဒအတိုင္းဆိုလ်ွင္ မည္သည့္အခါမွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လြယ္လြယ္နွင့္ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရး ရၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ် ။ သို ့ျဖစ္၍ နိုင္ငံတကာမ်ားမွ ဤဥပေဒကို ျပင္ဆင္နိုင္ရန္အတြက္ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို ့ျခင္းမ်ားကို မရုပ္သိမ္းေသးသင့္ဟု က်ြန္ေတာ္ယံုၾကည္ရင္းစြဲ ရွိေနပါေတာ့သည္။ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရး ရေတာ့မည္ျဖစ္၍ စီးပြါးေရးပိတ္ဆို ့ ျခင္းမ်ားကို မျပဳလုပ္ေတာ့ပါဟု ဖယ္ရွားေပးလိုက္သည္နွင့္ သမတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲကို ၀င္သြားျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ ။ မျဖစ္လာေသးေသာ အနာဂါတ္ကို ေမ်ွာ္မွန္း၍ အရပ္သားအေရျခံဳ စစ္တပ္ေၾကာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားေသာ သမတဦးသိန္းစိန္၏ လွည့္ကြက္ထဲတြင္ နိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားမွ ၀င္ပါသြားျခင္းမွာ အရပ္ဆိုးေနသည္ ။


သည္ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံကို စီးပြါးေရးပိတ္ဆို ့ထားျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရး အတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟုက်ြန္ေတာ္တုိ ့ ျမင္ျခင္းမွာ ျငင္းမရေသာအခ်က္မ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္ဟု ေျပာရပါေတာ့မည္ ။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

1 comment :

Anonymous said...

The Writer,

I agree all what you write except "1988". It must be "1962"

Add my review.

Recently Thein Sein said to the world that the living standard of the country was going down due to "sanction".

When I know what he said....

I belive that Thein Sein also has no brain like Nay Win.

It shows that he still do not know/realize that....

The country is going down deeper and deeper with great acceleration and momentum due to 50 YEARS MISTAKES OF (1) WROUNG POLITICAL SYSTEM (2)WROUNG ECONOMIC SYSTEM set up by JUNTA,NAY WIN and his new generation,all Military Gangsters.

Final Remark: Then Sein still do not know
1) The great value of Democracy
2) How to set up the right political system and international economic sytem under one roof of Democracy for the developement of living standard of citizens.

Thein Sein still stupid!