Monday, 9 April 2012

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းတည္ေထာင္ျပီး လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္မည္။


NLD လူထုအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားစတင္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အနည္းဆံုး သိန္း၁၀၀ မ-တည္ၿပီး ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္မွာ စတင္မွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တျပည္လုံးမွာ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေတာ္ ေဒၚခင္ၾကည္၏ ႏွစ္၁၀၀ ျပည့္ေမြးေနျဖစ္ေသာဧျပီလ၁၆ရက္ေန ့တြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ ေဖာင္ေဒးရွင္းဖြင့္ပြဲအားေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ေနအိမ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

No comments :