Tuesday, 10 April 2012

အမ်ားဆႏၵျဖင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ရုပ္ရွင္အစည္းရံုးကို ဦးေက်ာ္ဆန္းအသိအမွတ္ျပဳလိုက္ရျပီ။


မတ္လ(၂၃)ရက္ေန႕က အမ်ားဆႏၵျဖင့္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရုပ္ရွင္အစည္းရံုးသည္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဦးေက်ာ္ဆန္း၏လက္ရံုးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးျမင့္သိန္းေဖ(ဥကၠဌေဟာင္း) မွအစ ဝန္ၾကီးႏွင့္နီးစပ္ျပီး ခိုင္းသမွ်လုပ္မည့္ လူေဟာင္းျပန္လည္ပါဝင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ဦးေက်ာ္ဆန္းသည္ မိမိႏွစ္သက္သူမ်ားအဖြဲ႕သစ္တြင္မပါဝင္မႈေၾကာင့္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာအဖြဲ႕သစ္ကိုအသိအမွတ္မျပဳဘဲ အဖြဲ႕ေဟာင္းမွ အဖြဲ႕သစ္သို႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလြဲအပ္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႕ေအျပီလ(၁၀)ရက္ေန႕တြင္ရုပ္ရွင္အစည္းရံုးအဖြဲ႕ေဟာင္းမွ အဖြဲ႕သစ္သို႕အာဏာလြဲလိုက္ျပီဟု သတင္းရရွိသည္။
photos:Thu Ya Myo

No comments :