Tuesday, 25 December 2007

September Massacre စက္တင္ဘာလူသတ္ ပြဲ ဗီဒီယို မ်တ္တမ္း

September Massacre - 80 MB - High Quailityသန္းေရြ ရဲ ့ရက္စက္ယုတ္မာ မူ မ်ား ကို ဒီမွတ္တမ္းမွာၾကည့္နိင္ပါတယ္။

စက္တင္ဘာ လူထု လႈပ္ရွားမႈၾကီးအား နအဖ မွ ရက္ရက္ စက္စက္ နိမ္နင္း ခဲ့ပံု ကို ဒီ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းမွာ ၾကည္ ့ရူနိင္ပါတယ္။ မွတ္တမ္းကိုရိုက္ကူး ျပီး ျပည္သူလူထုသိရိွရန္ တင္ ျပေပးခဲ့တဲ့ Peacock 88 အားအထူးေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္းမွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါတယ္။ ဒီမွတ္တမ္း ဗီဒီယို ဟာ မည္သည္ ့သင္းဌာနေတြမွာ ေဖၚျပထားျခင္းမရိွေသးပါဘူး။ က်ေနာ္တို ့ေရြ၀ါေရာင္လႈပ္ရွားမႈ မွ စီအန္အန္ သတင္းဌာနကို ေပးပို ့ထားပါတယ္။ ဒီမွတ္တမ္းကိုအလိုရိွသူမ်ား ညီအကိုေတာ္ ဘေလာက္ဂါမ်ား မူရင္း Quality အတိုင္းအလိုရိွပါက wefightwewin@gmail.com ႏွင့္ ၆၄၆-၄၁၃-၈၆၃၁ ကိုဆက္သြယ္နိင္ပါတယ္။ အခမဲ ့ျဖန္ ့ခ်ီေပးပါမယ္။

Here is the link where you can download the high resolution movie.

http://www.mediafire.com/?erkb1vui7nu


6 comments :

Thet Thet Tun said...

WHAT A SCENE!! HOPE THAN SHWE ENJOYS WATCHING THIS VIDEO AS WELL AS HE ENJOYS SEEING HIS WIFE'S BROKEN LEG. MORE ARE COMING FOR YOU MR.THAN SHWE.

Keith said...

I pray to the Buddha, the Christian God, and Allah every night that Killer Than Shwe gets a heart attack and die very soon.

KoKo said...

You should not pray for him to dead. He has to repay what he has done to people. He needs to be live and be situation day-to-day living hell.

Keith said...

Killer Than Shwe is the obstacle to national reconciliation. Than Shwe is the guy whos calling the shots and he will not back down under any circumstances. If he dies, the Tatmadaw will probably split into two and will fight each other for power. When that happens, tatmadaw will be disorganized and the people will have a chance to rise up. Also, most Burmese and the blog author will probably not agree with me, but it is my opinion that Burmese people need to give up their "non"-violence struggle and need to start getting violent against the SPDC.

Anonymous said...

U Shwe & Kyin Pein - Jewel Smuggler & Ah Hmu Pwel Ser 24.184.191.xxx | 2007-12-27 11:02:51
#
Jewel Smuggler & Ah Hmu Pwel Ser

U Shwe is the president of Chinese Communists Party in Burma & Kyin Pein is the vice president of Chinese communist Party In Burma.They strongly make Chinese Communist Government to support SPDC since 1988 come & forth to Bejing several times as a liaison.

U Shwe’s grnad-daughter’s (the 1st Test Tube Baby from Burma) ’s Birthday Party was celebrated @ the Trader Hotel attended by Chinese Ambassador to Burma,wives of Shwe Mann,Soe Win, Thein Sein, almost All SPDC Members & other Generals ,Almost All Ministers.

He goes together with Any SPDC Generals or Ministers to Beijing every Trips, including Soe Win ,Khin Nyunt,Thein Sein
He is the owner of SHWE THAZIN CYNDICATE & WAR WAR WIN Bean Factory

He has so many Gold Shops namely SHWE NAN TAW,SEIN NAN TAW,YADANAR NAN TAW,MYA NAN TAW & WAR WAR WIN GOLDSMITHS.
These Gold Shops are managed by his son Dr Aung Kyaw Win .
SHWE THAZIN SYNDICATE is also Linked to (Sister Company of) Yuzana of Htay Myint & Asia World of Law Hsin Han.

U Shwe also owned Jewellery Shops not only In Burma.
These large amounts of Jewel Smuggling are obviously with the Allowance of Than Shwe & His Generals.
He owns jewellery shops in Shanghai,Singapore,many cities of China, Malaysia,Hongkong,Macau.

The opening ceremony of his jewellery shops in Singapore was opened by so many Burmese actors,actress,models.
i heard the name of the shop in Sigapore also named Shwe Nan Daw,
these events were so printed in Myanmar Journals including Myat Khine’s Love Journal .

These Jewels from Our Mother land ,Burma are continuously smuggled to his jewelery shops abroad.
i’m still gathering of their information about them.

U Shwe became rich during the Mut-Pel Trade was banned with Life Sentence by General NE WIN.He did illegal sending Mut Pel Smuggling , joined together with Myanmar Chief Socialist Cenral Committe Members( Head Quarter) i.e. Ma Sa La Baho Committee Member by Machine Boats (Set-Hlay) to Singapore.

Kyin Pain & U Shwe are also Involved in Killing,Beating the Monks by Gathering Gangsters & Criminal Guys for SPDC
He is the M.D of Shwe Latha Co,Ltd, & Member of DIRECTORS of Shwe Thazin Syndicate

U Kyin Pain @ Loo Kyin Pain Is Ah Hmu Pwel Ser (BROKER FOR BOTH CRIMINAL & CIVIL CASES EXCEPT THE POLITICAL CASES).He is powerful in All Courts & Police Stations all over Burma. He can make innocent people to Jails & can make notorious people in Jails to free.But he never does political cases.
That’s why gathering gangsters to suppress the Monk protest is just a piece of cake for him(very easy for him),He made many innocent people to Jails.He makes the Law of Burma up side down.

He was Born & grown up in China( Lu That & Bane Wayang Pyay) from China ,Escaped to Burma In 1950s together with his colleague criminal gangsters becuase they were warranted *&wanted for Murder & Opium by Chinese Police.His name was not Kyin Pain in China .

He & U Shwe are womenizers ,have so many Burmese wive...

Anonymous said...

U Shwe & Kyin Pein - Jewel Smuggler & Ah Hmu Pwel Ser 24.184.191.xxx | 2007-12-27 11:02:51
#
Jewel Smuggler & Ah Hmu Pwel Ser

U Shwe is the president of Chinese Communists Party in Burma & Kyin Pein is the vice president of Chinese communist Party In Burma.They strongly make Chinese Communist Government to support SPDC since 1988 come & forth to Bejing several times as a liaison.

U Shwe’s grnad-daughter’s (the 1st Test Tube Baby from Burma) ’s Birthday Party was celebrated @ the Trader Hotel attended by Chinese Ambassador to Burma,wives of Shwe Mann,Soe Win, Thein Sein, almost All SPDC Members & other Generals ,Almost All Ministers.

He goes together with Any SPDC Generals or Ministers to Beijing every Trips, including Soe Win ,Khin Nyunt,Thein Sein
He is the owner of SHWE THAZIN CYNDICATE & WAR WAR WIN Bean Factory

He has so many Gold Shops namely SHWE NAN TAW,SEIN NAN TAW,YADANAR NAN TAW,MYA NAN TAW & WAR WAR WIN GOLDSMITHS.
These Gold Shops are managed by his son Dr Aung Kyaw Win .
SHWE THAZIN SYNDICATE is also Linked to (Sister Company of) Yuzana of Htay Myint & Asia World of Law Hsin Han.

U Shwe also owned Jewellery Shops not only In Burma.
These large amounts of Jewel Smuggling are obviously with the Allowance of Than Shwe & His Generals.
He owns jewellery shops in Shanghai,Singapore,many cities of China, Malaysia,Hongkong,Macau.

The opening ceremony of his jewellery shops in Singapore was opened by so many Burmese actors,actress,models.
i heard the name of the shop in Sigapore also named Shwe Nan Daw,
these events were so printed in Myanmar Journals including Myat Khine’s Love Journal .

These Jewels from Our Mother land ,Burma are continuously smuggled to his jewelery shops abroad.
i’m still gathering of their information about them.

U Shwe became rich during the Mut-Pel Trade was banned with Life Sentence by General NE WIN.He did illegal sending Mut Pel Smuggling , joined together with Myanmar Chief Socialist Cenral Committe Members( Head Quarter) i.e. Ma Sa La Baho Committee Member by Machine Boats (Set-Hlay) to Singapore.

Kyin Pain & U Shwe are also Involved in Killing,Beating the Monks by Gathering Gangsters & Criminal Guys for SPDC
He is the M.D of Shwe Latha Co,Ltd, & Member of DIRECTORS of Shwe Thazin Syndicate

U Kyin Pain @ Loo Kyin Pain Is Ah Hmu Pwel Ser (BROKER FOR BOTH CRIMINAL & CIVIL CASES EXCEPT THE POLITICAL CASES).He is powerful in All Courts & Police Stations all over Burma. He can make innocent people to Jails & can make notorious people in Jails to free.But he never does political cases.
That’s why gathering gangsters to suppress the Monk protest is just a piece of cake for him(very easy for him),He made many innocent people to Jails.He makes the Law of Burma up side down.

He was Born & grown up in China( Lu That & Bane Wayang Pyay) from China ,Escaped to Burma In 1950s together with his colleague criminal gangsters becuase they were warranted *&wanted for Murder & Opium by Chinese Police.His name was not Kyin Pain in China .

He & U Shwe are womenizers ,have so many Burmese wive...