Thursday, 29 December 2011

အစဥ္အလာႀကီးမားတဲ့ခြပ္ေဒါင္းႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

တိုက္ပဲြ၀င္္ခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္အေရး
၁။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ဒီဇင္ဘာလအတြင္းတြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီသည္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ဥကၠ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး(ေဟာင္း) တင္ေအးထံ သြားေရာက္ ပါတီမွတ္ပုံတင္ကိစၥကိုေသာ၄င္း၊ ေဒၚစု ေကာ့မွဴးၿမိဳ ့နယ္မွျဖစ္ျဖစ္၊ေကာ့ဘိန္း၊ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ ့နယ္တို ့မွျဖစ္ျဖစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပဲြ၀င္မည့္ကိစၥကိုေသာ၄င္း က်ေနာ္အေနႏွင့္ စိတ္၀င္စားျခင္းမရွိ မည္သည့္ ထင္ျမင္ခ်က္ မွလည္း ထင္ေၾကးေပးမည္မဟုတ္ျဖစ္သည္။
၂။ သို ့ေသာ္လည္း  အင္န္အယ္လ္ဒီအလံႏွင့္ပက္သက္ျပီး ထင္ျမင္ခ်က္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ယခုကိစၥသည္ ၂၆၊၉၊၁၉၈၈ခုႏွစ္ န၀တ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ ဥကၠဌ ဦးဘေဌး ထံ အင္န္အယ္လ္ဒီအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွစတင္၍ အေျခခံခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ ေက်ာင္းသားလူငယ္အဖဲြ ့မ်ားသည္ အစဥ္အလာႀကီးျမတ္ေသာ တိုက္ပဲြ၀င္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအလံေတာ္ကို ပါတီတရပ္၏ အလံအျဖစ္ အသုံးမျပဳသင့္ေၾကာင္း အင္န္အယ္လ္ဒီ ကို တင္ျပခဲ့သည္။
၃။ အင္န္အယ္လ္ဒီမွလည္း ရွစ္ေလးလုံးဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးအား ေက်ာင္းသားထု မွဦးေဆာင္မွဳအေပၚ ဂုဏ္ျပဳျခင္းအေနျဖင့္ သုံးစဲြျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၈၈-၈၉ခုႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ န၀တထံ မွတ္ပုံတင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား၊လူငယ္ပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ လူေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအေရးေတာ္ပုံပါတီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္တကၠ
သိုလ္ဘဲြ ့ရ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ ့၊အၿမဲစိမ္းလူငယ္မ်ားအဖဲြ ့၊အားမာန္သစ္ေက်ာင္းသားလူငယ္ မ်ားအစည္းအရုံးတို ့ အလံသည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္ကိုသုံးစဲြျခင္းမရွိသည္ ကိုေတြ ့ရသည္။
၄။ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္ကာလသည္ ေက်ာင္းသားသမဂၢလည္း ဖဲြ ့စည္းတည္ေထာင္ ႏိုင္ခြင့္မရွိေသးသည့္သျဖင့္ မည္သည့္ ပါတီမ်ွ သမဂၢခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္ကို သုံးစဲြကာ အသုံးျပဳသင့္၊မျပဳသင့္ကို တရား၀င္ေၾကညာႏိုင္ခြင့္ မရွိျဖစ္ေနသည္။ သို ့ေသာ္လည္း အင္န္အယ္လ္ဒီ သည္ ပါတီအလံအျဖစ္သာမက၊ ေရြးေကာက္ပဲြအမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ပါ သမဂၢခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္ကို သုံးစဲြေနသျဖင့္ မသင့္ေလ်ွာ္ေၾကာင္း ကန္ ့ကြက္လိုက္ပါသည္။
၅။ ယခုလက္ရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဘးနားတြင္ ၀န္းရံေနသူအမ်ားစုသည္ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ကိုေအးလြင္၏ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲြ ့(ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ)မွ ပါတီအလံျဖစ္ သမဂၢခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္ကို အသုံးမခ်သင့္ေၾကာင္း ကန္ ့ကြက္ ခဲ့သည္။(မွတ္ခ်က္။  ။ ကိုေအးလြင္ ကို လုံး၀မေထာက္ခံပါ)
၆။ ပါတီတရပ္၏ အလံကို သမဂၢခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္အျဖစ္ အသုံးမျပဳသင့္ျခင္းကို ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွ ယေန ့အထိ ကန္ ့ကြက္ေနမည္ျဖစ္သည္။
၇။ တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ၀င္ေရာက္ရန္ႀကိဳးစားေနၾကေသာ ပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း သမဂၢခြပ္ေဒါင္းအလံေတာ္ႏွင့္ ပါတီေရာယွက္သင့္ေကာင္းေသာအရာ ဟုတ္၊မဟုတ္ ဆိုသည္ ကို ပိုင္းျခားလုပ္ကိုင္သင့္သည္။
စစ္ေအာင္


10 comments :

Anonymous said...

Rubbish idea. No one is ownership of this flag.

Anonymous said...

Are you all interested in National Reconciliation or just argue for the sake of arguments. The country has suffered enough for this type of opinions and we should stand by our leader (Daw Suu). Did the person who post this matter consider to be leader of our student? We accept Daw Suu as our leader and these so called student group do not represent general public of Myanmar.

Anonymous said...

saut thone ma kya te' kaung ka kant kwat nay thay tal. min lo kaung ka country ko bar kaung kyo pyu lo lal. ad flag ka min mother lin paing lo lar.

Anonymous said...

saut thone ma kya te' kaung ka kant kwat nay thay tal. min lo kaung ka country ko bar kaung kyo pyu lo lal. ad flag ka min mother lin paing lo lar.

nitut said...

ကိုစစ္ေအာင္တင္ျပခ်က္ကိုလက္ခံပါသည္။ေဒၚစုအေနနဲ႔လည္းရွိၿပီးသားNLDသေကၤတတစ္ခုကိုဘာေၾကာင့္မ်ားေျပာင္းလဲလိုက္တာလဲဆိုတာရယ္ ၊ေက်ာင္းသားအဆက္ဆက္ဆြဲကိုင္လာတဲ့ခြပ္ေဒါင္းအလံကိုအလြယ္တကူနဲ႔ပါတီတံဆပ္လုပ္လိုက္တာရယ္ကိုေတာ့ကြ်န္ေတာ္ညဏ္မမီသျဖင့္မသိပါ။သို႔ေသာ္ေထာင္တြင္းဒုကၡမ်ားစြာျဖင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးအတြက္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ခြပ္ေဒါင္းသည္အာဏာရွင္ကိုဆန္႔က်င္လိုေသာေက်ာင္းသားအားလံုးရဲ့အေမြသာျဖစ္ပါသည္၊
နီတြတ္

nitut said...

ကိုစစ္ေအာင္တင္ျပခ်က္ကိုလက္ခံပါသည္။ေဒၚစုအေနနဲ႔လည္းရွိၿပီးသားNLDသေကၤတတစ္ခုကိုဘာေၾကာင့္မ်ားေျပာင္းလဲလိုက္တာလဲဆိုတာရယ္ ၊ေက်ာင္းသားအဆက္ဆက္ဆြဲကိုင္လာတဲ့ခြပ္ေဒါင္းအလံကိုအလြယ္တကူနဲ႔ပါတီတံဆပ္လုပ္လိုက္တာရယ္ကိုေတာ့ကြ်န္ေတာ္ညဏ္မမီသျဖင့္မသိပါ။သို႔ေသာ္ေထာင္တြင္းဒုကၡမ်ားစြာျဖင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးအတြက္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ခြပ္ေဒါင္းသည္အာဏာရွင္ကိုဆန္႔က်င္လိုေသာေက်ာင္းသားအားလံုးရဲ့အေမြသာျဖစ္ပါသည္၊
နီတြတ္

nitut said...

ကိုစစ္ေအာင္တင္ျပခ်က္ကိုလက္ခံပါသည္။ေဒၚစုအေနနဲ႔လည္းရွိၿပီးသားNLDသေကၤတတစ္ခုကိုဘာေၾကာင့္မ်ားေျပာင္းလဲလိုက္တာလဲဆိုတာရယ္ ၊ေက်ာင္းသားအဆက္ဆက္ဆြဲကိုင္လာတဲ့ခြပ္ေဒါင္းအလံကိုအလြယ္တကူနဲ႔ပါတီတံဆပ္လုပ္လိုက္တာရယ္ကိုေတာ့ကြ်န္ေတာ္ညဏ္မမီသျဖင့္မသိပါ။သို႔ေသာ္ေထာင္တြင္းဒုကၡမ်ားစြာျဖင့္ရင္ဆိုင္ေနရေသာေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးအတြက္စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိပါသည္။ခြပ္ေဒါင္းသည္အာဏာရွင္ကိုဆန္႔က်င္လိုေသာေက်ာင္းသားအားလံုးရဲ့အေမြသာျဖစ္ပါသည္၊
နီတြတ္

Anonymous said...

sit aung or whoever,
m f c u k f k u c f u c k k f c u m f u c k c k u f f u c k f c u f u c k m o c k u t e r m_ f u c k.......r
honestly, sorry for my not good English.
my comment meaning is....
If Sit Aung or whoever say like that, you guys are m _ t _ e r f_c_e r s only.

cftlc said...

ေဒၚစုကို ေလးစားပါတယ္၊ ခ်စ္ပါတယ္၊ NLD ကိုေလးစားပါတယ္၊ ျမန္မာနိုင္ငံအနာဂတ္အတြက္ အားကိုး ပါတယ္၊ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းသားနဲ့ေက်ာင္းသား
အလံေတာ္ဟာမည္သည့္နိုင္ငံေရးအဖြဲ႔စည္း
သို့မဟုတ္ မည္သည့္ပါတီ နွင့္မ်ွ
ပါတ္သက္ၿခင္းမရွိေစရပါ၊
ကိုမိုးသီးဟာ ပါတီအၿဖစ္
ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ဆိုရင္လဲ ေက်ာင္းသား အလံေတာ္ကို သံုခြင့္မရွိေတာ့ပါ၊ ထို့အတူစစ္တပ္လဲဒီလိုဘဲက်င့္သံုးသင့္ပါသည္။
Democratic System ဟာအလံုးဆုံ ေကာင္းပါသည္ဟု မဆိုလုိပါ၊ ဒါေပမ့ဲ
ဒီထက္ေကာင္းမြန္ ျပီးတရားမ်ွတပါတယ္ဆိုတဲ့ System မရွိ႔ေသးပါဘူး။
Mingala

Anonymous said...

So what do you like to do? IDIOT