Friday, 30 December 2011

စက္ဆန္း မီး ေလာင္မႈ ႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား


စက္ဆန္းမီးေလာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ... ၁) ဘာလက္နက္တိုက္မွ မဟုတ္။ ဘာဓာတုပစၥည္းမွ မဟုတ္။ ထိုေနရာသည္ အင္မတန္လူေနထူထပ္ေသာ ေနရာျဖစ္၏။ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ပမာ လူေနအိမ္ေျခ ျပြတ္သိပ္ေန၏ ဘယ္သူမွ ဒီေလာက္တုံးၿပီး လူေတြၾကားမွာ လက္နက္လာမေလွာင္။ ၂) EVD DVD စေသာ အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းမ်ား ထားရာဂိုေဒါင္မွ စေလာင္သည္။ နံေဘးတြင္ ယမ္း၊ ကန္႔စသည့္ ပရေဆးမ်ား ထားရာ ဂိုေထာင္သို႔ ကူး၏။ ဟိုဒရိုဂ်င္ဗံုးအေသးတစ္လံုးေပါက္သကဲ့သို႔ ျပင္းထန္သြားသည္။ ကိုယ္တိုင္လာေရာက္ၾကည့္ရွဳ သံုးသပ္ေတာ္မူၾကပါ။ ၃) ထိုေနရာရွိဂိုေထာင္မ်ားမွာ ... ယခင္က ကုန္သြယ္လယ္ယာႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မွ ပိုင္ေသာ ဂိုေထာင္မ်ားဟု သိရငည္။ ယခု ပုဂၢလိကသို႔ အငွားခ်ထား၏။ အာဏာရအသိုင္း အ၀ိုင္း  ၀ိသမေလာဘသား ဂိုးေထာင္ပိုင္ရွင္ ႏွစ္ဦးေၾကာင့္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ရမည္ ထိုႏွစ္ေယာက္အား အေရးယူဖို႔ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားေတာင္းဆိုမည္ဟု သိရသည္။ (ယခုမွ က်ေနာ္ျပန္ေရာက္သည္။ လြဲမွားစြာ ေကာက္ခ်က္ခ် ေနၾကျခင္းကို ေတြ႕၍ က်ေနာ္ ဒီStatus ကိုတင္၏။)

1 comment :

Anonymous said...

Who are those two person?