Sunday, 1 January 2012

ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္သတင္း

The Art of Freedom film festivalဖြင့္ပဲြမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္

1 comment :

Anonymous said...

အင္း နိုင္ငံဂုဏ္ေဆာင္ အားကစားသမားေတြေတာ့ ဒီေလာကထဲ ၀င္ေရာက္သြုားရင္ေတာ့ က်ဆံုးကုန္ၾကတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေဒၚစုေတာ့ သတိထားရပါ့မယ္