Tuesday, 10 January 2012

နိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စတင္ လက္မွတ္ထိုးျခင္း ျဖင့္ဖြင့္လွစ္ လိုက္ျပီ ။

နိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေၿမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ T Shirt Campaign စတင္ၿပီ။
နိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလြတ္ေၿမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ T Shirt Campaign စတင္ၿပီ။

No comments :