Tuesday, 10 January 2012

လ်ဳပ္စစ္ဓါတ္အား စက္ရံုကို ရပ္ျပီ

ထား၀ယ္ဖံြ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းအတြက္ ထုုိင္းအကူအညီနဲ႔ တည္ေဆာက္ရန္ အဆုုိျပဳထားတဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသုုံး လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားစက္ရုုံ စီမံကိန္းကုုိ ျမန္မာအစိုုးရဘက္က ျဗံဳးစားရပ္လုုိက္တဲ့အတြက္ ထုုိင္းကုုမၼဏီေတြ အေတာ္အထိနာသြားပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ ျမန္မာႏုုိင္ငံမွာ ၾကိဳတင္တြက္ဆလိုု႔မရတဲ့ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ိဳးရွိေနတာကုုိ ျပသေနတယ္လုုိ႔ ဒီကေန႔ထုုတ္ Bangkok Post သတင္းစာက ေရးပါတယ္။

No comments :