Thursday, 12 January 2012

ၿမန္မာ့အသံမွ ညေန ၆ နာရီသတင္း ေၾကၿငာခ်က္

ၿမန္မာ့အသံမွ ညေန ၆ နာရီသတင္း ေၾကၿငာခ်က္

"အက်ဥ္းသားအက်ဥ္းသူ ၆၅၁ဦးအား ၿပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ၄၀၁ ပုဒ္မခြဲ ၁ အရ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ၿပဳၿခင္း"

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊အမ်ဳိးသားၿပန္လည္စည္းလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊ႏုိင္ငံေ၇းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အားလုံးပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ရရွိေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္း၊လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈကုိ အေလးေပးေသာအားၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ႏုိင္ငံေတာ္၏ေမတၱာႏွင့္ေစတနာကုိနားလည္ၾကၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္သစ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တဘက္တလမ္းမွအေထာက္အပံ့ၿဖစ္ေစသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအၿဖစ္သုိ ့ၿပဳၿပင္ ေၿပာင္းလဲႏုိင္ေစေရးအတြက္ လည္းေကာင္းရည္ရြယ္ၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးမွ ၿပစ္ဒဏ္က်ခံလွ်က္ရွိေသာ အက်ဥ္းသား၊အက်ဥ္းသူ ၆၅၁ ဦးအား ၿပစ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးဥပေဒ ၄၀၁ ပုဒ္မခြဲ ၁ အရ ၿမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၃ ၿပာသုိလဆုတ္ ၅ ရက္ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန ့မွ စၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ၿပဳေၾကာင္းသိရပါသည္။
မွတ္ခ်က္။ ။ ၿပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ( ၄၀၁ ) ဆုိသည္မွာ က်န္ရွိၿပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ဆုိင္းငံ႔ ၿပစ္ဒဏ္အၿဖစ္သတ္မွတ္ထားၿခင္းမ်ဳိးၿဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။Credit: Burma VJ Media Network

No comments :