Wednesday, 4 January 2012

Hope


1 comment :

abcd said...

ဘယ္သူေတြ အတြက္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္အေမကေမပါပဲ၊ သားတုိ႕၊ သမီးတို႕ကို ခ်စ္ျခင္း မ်ားစြာျဖင္႔ ေကၽြေမြး ေပးခဲ႔တာပါ၊ ဒါကို လူမဆန္ေသာ စစ္စိုးရက ႏွိပ္စက္ေနၾကတာပါ။