Saturday, 31 March 2012

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအထူးသတင္းမ်ား


အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ခြပ္ေဒါင္း အမွတ္အသားေနရာမွာ ဖေယာင္းသုတ္ထားမႈမ်ား တျပည္လံုး အတိုင္းအတာမွာ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရး မန္ေနဂ်ာ ေရွ႕ေနၾကီးဦးဥာဏ္ဝင္း မွေျပာဆိုသြားျပီး မၾကာခင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အား ဖက္စ္ျဖင့္ေပးပို႔ကာအမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားပါတယ္..။

 
စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေဟာင္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဦးခင္ညႊန္(ျငိမ္း)၏သားဦးရဲႏိုင္၀င္းကမရမ္းကုန္ျမိဳ႔နယ္NLDျပည္သူ႔လႊတ္တာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေဒၚေမ၀င္းျမင္႔အားဆႏၵမဲေပးခဲ႔ေၾကာင္း မရမ္းကုန္းမဲဆႏၵနယ္တြင္သတင္းရယူေနေသာ Messenger သတင္းေထာက္အားေျပာသည္။

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊မဟာေအာင္ေျမမဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္းရွိရဲမြန္ေတာင္မဲ႐ံုအမွတ္(၃)တြင္ မဲစာရင္းတြင္ပါ၀င္ျခင္းရွိမရွိသိရွိရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေစာင့္ဆိုင္းေနရသည္ဟုသိရၿပီး လူအမ်ားစုမွာမဲစာရင္းတြင္ ပါ၀င္လာျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ မဲစာရင္းတြင္ပါ၀င္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ငိုေၾကြးၾကသူမ်ားပင္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ပုခုကၠဴျမိဳ႔နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ မဲစာရင္းတြင္ မပါရွိသူအမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔ျမိဳ႔နယ္ရပ္ကြယ္မ်ားတြင မိသားစုလိုက္၊ အိမ္ေထာင္စုလိုက္ မဲစာရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိဟု သိရွိရသည္။ ေရႊေခ်ာင္းကြက္သစ္ရပ္ကြက္ရွိ မဲစာရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိသူမ်ားက အက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပသူမ်ားအား ရာအိမ္မႈး၊ ဆယ္အိမ္မႈးအခ်ိဳ႔မွ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းရရွိသည္။

စစ္ကိုင္းၿမဳိ႕ ပန္းဘဲတန္းရပ္ကြက္ရွိမဲ႐ံုတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔၀တ္စုံမ်ားျဖင့္ မဲ႐ံုေစာင့္ေနၾကၿပီး မဲ႐ံုေစာင့္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက မိမိမႀကဳိက္သည့္ပါတီအား အမွန္ျခစ္၍မဲေပးၾကရန္ေျပာဆိုေၾကာင္း မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကေျပာၾကားပါသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းညြန႔္ မီဒီယာမ်ားကို မဲ႐ုံႏွင့္ ကိုက္ ၅၀၀ အျပင္ သို႔ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ေနျပည္ေတာ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းညြန႔္ က ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ ၁၅ ခန႔္တြင္ ဇဗၼဴသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ ၊မဲ႐ုံ အမွတ္ ၁ / ၂ သို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး မီဒီယာမ်ားအား ကိုက္၅၀၀အျပင္သို႔ေမာင္းထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ယင္း ေမာင္းထုတ္ခံခဲ့ရေသာ မီဒီယာမ်ားတြင္ MRTV ႏွင့္ MRTV-4 တို႔ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


စစ္ကိုင္းေဒသႀကီး ပုလဲၿမိဳ႕နယ္ လက္ပုကန္ေက်းရြာ၌ မဲေပးႏုိင္သူ ၁၂၀၀ ရွိရာတြင္ ႀကိဳတင္မဲမည္မွ်ေပးၿပီးရွိသလဲဟု ေမးျမန္းရာ၌ ေက်းရြာေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ႀကိဳတင္မဲအေရအတြက္ကို မေျပာႏုိင္ဘူးျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေက်းရြာ၌ မဲေပးရန္ ျပန္လာေသာ ေဆးတကၠသုိလ္ပထမႏွစ္ေက်ာင္းသား တစ္ဦးသည္ မဲစာရင္း၌ နာမည္မပါ၍ မဲေပးခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ သမ၀ါယမ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးႏွင့္ GTC ေက်ာင္းသားတစ္ဦးတို႔ကလည္း ယင္းရြာ၌ပင္ ေနထုိင္ၿပီး မဲေပးခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း ေျဖၾကားၾကသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အေထာက္အထားအျပည့္အစုံရွိပါလ်က္ မဲေပးခြင့္မရသူေပါင္း ၁၇၀ ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ပုသိမ္ျမိဳ႔တြင္ ယေန႔ ဧျပီလ (၁)ရက္ေန႔၀ယ္ ပိေတာက္ပန္းမ်ား အထူးပြင့္ေနၾကေၾကာင္း၊ တစ္ျမိဳ႔လုံးမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကိုသာ အာရုံစိုက္ေနၾကျပီး ေစ်းဆိုင္အမ်ားစုမွာ ဆိုင္ပိတ္ထားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္ေဒသႀကီး၊ ပုလဲၿမဳိ႕နယ္၊ ပန္းရြာေက်းရြာ၊ ကုန္းေပၚရပ္ကြက္တြင္ေနထိုင္သူ မမိမာ(မွတ္ပံုတင္အမွတ္- ၅/ပလန(ႏိုင္)၁၀၄၈၉၆)ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ မဲနံပါတ္(၇၁)အား တစ္ရြာထဲေနသူ ဦးျပည္ေအးဆိုသူကလုယူၿပီး ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီအား မဲေပးသြားသျဖင့္ ရပ္/ေက်းေကာ္မရွင္ထံတိုင္ၾကားရန္သြားေရာက္ခဲ့ရာတြင္ ေကာ္မရွင္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားက မမိမာအား၀င္ေရာက္ခြင့္မျပဳခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ငွက္ေအာ္စမ္းမွ ေကာ့မွဴးသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး မၾကာမီအခ်ိန္ပိုင္းတြင္ နတ္စင္ကုန္း မဲရံုကိုၾကည့္ရႈၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္သို႔ တန္းျပန္ေတာ့မည္ဟု ေကာ့မွဴးမွ သတင္းေထာက္က သတင္းေပးပို႔သည္။

တံတားဦးၿမိဳ႕ ဆုန္ကုန္းရပ္ ၊ ရပ္ကြက္ ၂ ႐ွိ မဲ႐ုံ အမွတ္ ၄ မွာ မဲေပးခြင့္ ႐ွိသူ ၁၅၀၀-ေက်ာ္ ႐ွိေသာ္လည္း တရားဝင္ မဲေပးခြင့္ စာရင္းတြင္ ၇၆၁-ေယာက္သာ ပါဝင္ၿပီး ယင္း ၇၆၁-ေယာက္တြင္ ေသဆုံုးေနသူမ်ားပါ ပါဝင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အသက္ရွင္လွ်က္ရွိသူ မဲေပးခြင့္ရွိသူ အခ်ဳိ႕ စာရင္းတြင္ မပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းမဲ႐ုံ႐ွိ မဲစာရြက္မ်ားမွာ ဖေယာင္းသုတ္ထား သျဖင့္ မဲေပးရာတြင္ အခက္အခဲ႐ွိေနေၾကာင္း ယင္းမဲ႐ုံတြင္ မဲေပးၿပီး ျပန္လာသူမွ CJMyanmar သို႔ ေျပာၾကားပါသည္။
ေကာ႔မွႈးမဲဆႏၵနယ္ ၊ ၿပည္ေတာ္သာရက္ကြပ္ ၊ၿပည္ေတာ္သာ(၁)လမ္း ၊မဲရုံအမွတ္ (၁)
ေကာ႔မွႈးမဲဆႏၵနယ္ ၊ ၿပည္ေတာ္သာရက္ကြပ္ ၊ၿပည္ေတာ္သာ(၁)လမ္း ၊မဲရုံအမွတ္ (၁) တြင္ မဲၿပားရွိ အမွတ္ၿခစ္ရန္ ေနရာကိုဖေယာင္းသုတ္ထားသၿဖင္႔ မဲဆႏၵရွင္ မွ ၿပန္လဲေပးရန္ေတာင္းဆို ရာတြင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ ၀င္ ယခင္ ယ.ရ.က ဥကၠဌ ေဟာင္း ကိုမ်ိဳးသန္႔ မွ မဲလက္မွတ္မွာ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္ေစာင္သာရ ေသာေၾကာင္႔ လဲမေပးႏူိင္ေၾကာင္းေၿပာၾကားခဲ႔ ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ကန္ေတာ္ေလး ကန္ေနာက္ ရပ္ကြက္ ၈၉ လမ္း ရွိ မဲ႐ုံအမွတ္ (၂) တြင္ လူ တစ္ဦးတည္းမွ မဲသုံးခါေပး သူကို အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းမဲ ၃ ခါေပးသူကို NLD ေစာင့္ၾကည့္ သူက ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎သည္
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကို မဲထည့္ခဲ့သည္ ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။

 

No comments :