Thursday, 1 March 2012

အစိုုးရ အၾကပ္အတည္းကိုု ဘယ္လိုု ေျဖရွင္းေပးၾကမလဲဦးသိန္းစိန္မိန္ ့ခြန္းကိုု အႏွစ္ခ်ဳပ္ရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုု လုုပ္ေနပါတယ္။
အခက္ခဲေတြရင္ဆိုုင္ေနရတယ္။ ပူးေပါင္းပါ။ တည့္မတ္ေပးပါလိုု ့ဆိုုတယ္။ ဒါေၾကာင့္က်ေနာ္တိုု ့
အေနနဲ ့ အစိုုးရရင္ဆိုုင္ေနရတဲ့ အၾကပ္တည္းကိုု ေျဖရွင္း ဖိုု ့အတြက္ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။


ျမန္မ ာျပည္ရဲ ့ျပသာနာဟာ ဒီမိုုကေရစီဆိတ္သုုဥ္းမႈနဲ ့
တိုုင္းရင္းသားမ်ားအခြင့္အေရးဆံုုးရံႈးေနမႈျဖစ္ပါတယ္။
 
  ဒိီမိုုကေရစီ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ဖိုု ့ ဒီမိုုကရက္တစ္ ပတ္၀န္းက်င္နဲ ့ ဒီမိုုကရက္ေတြ ရိွဖိုု ့လိုုတယ္။

ဒါကေတာ့ နိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မွာ အားလံုုးပါ၀င္ခြင့္ရိွေရး လိုုအပ္တယ္။  ျပည္ပ  နိင္ငံသားေတြနဲ ့ျပည္တြင္းက အင္အားစုုေတြ ပူးေပါင္း  နိင္ကာမွ အစိုုးရအေနနဲ  ့အေထြေထြအၾကပ္တည္းက ေန တကယ္လြတ္ေျမာက္ မယ္။  ယေန ့ၾကံဳေတြေနရတဲ့ အေထြအေထြအၾကပ္အတည္းၾကီးကိုု အစိုုးရတဖြဲ ့တည္း မလုုပ္နိင္ပါ။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အစိုုးရျဖစ္ရင္လည္းမလုုပ္နိင္ပါ။

အစိုုးရက အစိုုးရအလုုပ္ကိုုလုုပ္ ေနခ်ိန္မွာ နိင္ငံေရးအင္အားစုုေတြ က လူထုု အၾကပ္အတည္းကိုု တဖက္တလမ္းက ကူညီေျဖရွင္းေပးတာဟာ အစိုုးရကိုု ကူညီတာပဲမဟုုတ္ဘူး။ နိင္ငံေတာ္ကိုုကူညီတာပဲမဟုုတ္လား။


ထိုုင္းနိင္ငံမဲေဆာက္ ျမိဳ့ မွာ အမိုုက္ပံုုး ၂ လံုုး၇ိွတယ္။  တလံုုးက အျပာေရာင္ ။ဒါ က ျမဴနီစပယ္ ( အစိုုးရ) က တာ၀န္ယူျပီးအမိုုက္ျပစ္ေပးတာ။  တလံုုးက အ၀ါေရာင္ ။ ဒီအလံုုးက လူမႈ အသင္းအပင္းတခုုက ကိုုယ္စာရိတ္ကိုုယ္စားျပီး သက္သက္
ျမိဳ့ ရဲ  ့တာ၀န္ကိုု လူမႈ ၀န္ထမ္းစိတ္နဲ ့ကူညီေျဖရွင္းေပးတာပါ။  ဒါက အစိုုးရကိုု ဆန္က်င္ေနတာမွမဟုုတ္ပဲ။
က်ေနာ္ကိုု ခုုေန ျမန္မာ ျပည္ျပန္ျပီး ဘာလုုပ္မလဲ လိုု ့ေမးရင္း မဲ ပံုု မေထာင္ခ်င္ပါဘူး။ အမိုုက္ပံုုေထာင္ျပီး အမိုုက္ေတြလိုုက္သိမ္းေပး
ခ်င္ပါတယ္။  တကယ္လုုပ္ေပးခ်င္တဲ့ဆႏဒပါ။ အစိုုးရကိုု ျဖဳတ္ခ်ဖိုု ့ ။ မဲ လိုုခ်င္လုုိ ့မဟုုတ္ပါဘူး။
လူေတြကိုု အသိတရားေပးဖုုိ ့ ကလဲ တကယ္ကိုုလိုုအပ္ေနတယ္ ဆိုုတာက်ေနာ္ျမင္မိတယ္။  ျပည္ပ အင္အားစုု ေတြကိုု ျပန္လည္ကူညီနိင္ေရးဟာ ဒီေန ့အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ မဂၤလာရိွတဲ့ေျခလွမ္းမဟုုတ္ဘူးလား။

နိင္ငံေတာ္မွာ ဒီေန ့ၾကံံဳေနတဲ့ မဟာအၾကပ္အတည္းက ပညာရွင္ေတြမရိွေတာ့တဲ့ျပသနာပါ။
လုုပ္ငန္းေပါင္းစံုုမွာ ပညာရွင္ေတြ လိုုအပ္ေနတယ္။ ဒါကိုု ျပည္ပ က မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာ ေတြက
ေျဖရွင္းေပးနိင္တယ္။

 အနိမ္ ့ဆံုုးေျပာရရင္ ေစ်းထဲမွာ ေရာင္းေနတဲ့ အမဲသားငါးေတြဟာ ဒီတိုုင္း ဆိုုင္ေပၚထားတင္ထားရံုု နဲ ့ ၂ နာရီအတြင္းမွာ ပရိုုးတင္းဓါတ္ေတြကုုန္သြားတယ္။ ဒီပရိုုတင္းကိုု ဗက္တီးတီးယား တမ်ိဳးက စားသံုုးလိုုက္တယ္။  အသားကေတာ့လတ္ေနပါေသးတယ္။ အဟာရျဖစ္တဲ့ဓါတ္က မရိွေတာ့ဘူး ။ ဒီဗက္တီးတီးယားက ပရိုုတိန္းေတြကိုု စားသံုုးမႈ မျပဳနိင္ေအာင္အသားေတြကိုု စနစ္တက် အေအးခန္းမွာ သိုုမွီရပါတယ္။    အဟာရျဖစ္တဲ့ဓါတ္မရိွတဲ့အသားငါးေတြကိုုက်ေနာ္တိုု ့ မ်ိဳးရိုုးစဥ္အဆက္ဒီတိုုင္းစားေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္  ျမန္မာ ေတြဟာ ပရိုုတင္းအျပည့္အ၀မစားရေတာ့ပဲ ခႏာကိုုယ္က မထြားၾကိဳင္းပဲျဖစ္ကုုန္တယ္။ ေသးလွီလြန္းလာတယ္။  ေမြးကင္းစကေန  ၅ ႏွစ္အတြင္း အဟာရျပည့္ေအာင္ေပးရပါတယ္။ ၅ ႏွစ္မွာ၇ိွတဲ့အရပ္ က အရြယ္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၃ ဆရတယ္။  ျမန္မာ ျပည္က ကေလးအမ်ားစုုဟာ ၅ ႏွစ္မွာရိွတဲ့အရပ္က ၂ ေပေအာက္ကိုု အလြန္က်ေနတယ္။ ဒါဟာ အလြန္၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတယ္။  ခႏာကိုုယ္ေသးေကြးရင္
ဦးေဏွာက္ဖြင့္ျဖိဳးမႈလည္းေႏွးသြားပါတယ္။  ဒီလိုု  အစားေသာက္ေတြ၊ အဟာရေတြ နဲ ပတ္သက္လုုိ ့ က်ြမ္းက်င္တဲ့  ပညာရွင္ေတြ  ဟာ ျပည္ပမွာရိွေနတယ္။
တျခားဘာသာရပ္ေတြ မွာလည္း အထူးက်ြမ္းက်င္တဲ ပညာရွင္ေတြ အျပင္မွာပဲရိွေတာ့တယ္။

ျမန္မာ ့စီးပြားေရး ျပန္လည္ ဦးေမာ့ေစဖိုု ့ အနည္းဆံုုး စီးပြားေရး ပါရဂူ က်ြမ္းက်င္သူေတြ
အနည္းဆံုုး ၁ရာခန္ ့လိုု အပ္ေနပါတယ္။  ျမန္မာ ျပည္မွာမရိွေတာ့ပါ။
အခုုရိွေနတဲ့သူေတြဟာ က်ြမ္းက်င္တဲ့ပညာရွင္ေတြပါ။ ဒါေပမဲ့သူတိုု ့ဟာ ၀န္နဲ ့လုုပ္အားမမ်ွမတ
ျဖစ္ေနပါတယ္။

က်န္ရိွေနတဲ့ နိ္င္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ျပန္လြတ္ေပးဖိုု ့၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေတြရိွဖိုု ့၊ တရားဥပေဒရိွဖိုု ့၊ လူမႈေရးအသင္းအပင္းေတြလြတ္လပ္စြာ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳဖိုု ့ေတြကိုု
ခ်က္ျခင္းလုုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳေပးဖိုု ့လိုုေနပါတယ္။ ဒီလိုုလုုပ္ေဆာင္မႈ ခြင့္ျပဳျခင္းဟာ အစိုုးရကိုု
ျခိမ္းေျခာက္တာမဟုုတ္ပဲ ။ အစိုုးရကိုု ပူးေပါင္းေနတာ ျဖစ္တယ္။ နိင္ငံေတာ္နဲ ့နိင္ငံသားေတြအတြက္ ေပ်ာ္ရြင္မႈ ကိုုသာဖန္တီး ေပးလာမယ္ဆိုုတာကိုုယံုုၾကည္ပါတယ္။


ေနာက္တခုုက ျပည္တြင္းစစ္ပါ။  ျပည္တြင္းစစ္က အဓိကျဖစ္ေစတဲ့အေၾကာင္းတရားကေတာ့
ႈမသိက်ိဳးၾကြံ  ျပဳမႈပါ။ ( Ignorance ) ၊ ဗမာ လူမ်ိုုးအမ်ားစုု က တိုုင္းရင္းသားေတြရဲ ့အခြင့္အေရးနဲ့
ခံစားမႈေတြကိုု မသိက်ိဳးက်ြံ ျပဳထားမႈျဖစ္ပါတယ္။  တိုုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေတြကိုု ေပးဖိုု ့ သူူတိုု ့ခံစားခ်က္ကုုိကိုု္ယ္ခ်င္းစာ နာမႈ ရိွဖိုု ့ပါပဲ။ ဗမာလူမ်ိဳးတိုုင္းက စစ္ျဖစ္ေနလုုိ ့ကေတာ့မျဖစ္ေတာ့ဘူး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု တည္ေဆာက္မွာသာ တကယ္ ေတာင့္တင္းတဲ့ နိင္ငံေတာ္( Strong State)  ကိုုတည္ေဆာက္နိင္မယ္ဆိုုတဲ့အသိရားရိွၾကဖိုု ့ပါပဲ။


 ျပည္တြင္းစစ္ က အဂၤလိပ္က ေသြးခဲြဲ အုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သလိုုလိုု၊ဦးႏုုကအေမြးေပးခဲ့သလိုုလိုု၊ ဦးေန၀င္းက  လုုပ္ၾကံခဲ့သလိုုလိုု ေတြးေခၚၾက
ေရးသားၾက။ေျပာေနၾကမယ္ဆိုုရင္ မျပီးေတာ့ပါ။

 စစ္ပြဲေတြကိုု အျပီးတိုုင္ခ်ဳပ္ျငိမ္းျပီး တကယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု တည္ေဆာက္ဖိုု ့  ဦးသိန္းစိန္ တင္ျပတဲ့ အဆင့္သံုုးဆင့္ဟာ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့ လက္ေတြျပသဖုုိ ့လဲလိုုတယ္။

ဒါကေတာ့ တိုုင္းရင္းသားနယ္ေတြမွာ တပ္စဲြေနတဲ့တပ္ေတြကိုု ျပန္လည္ရုုတ္သိမ္းေပးဖိုု ့ပါပဲ။
တိုုင္းရင္းသားေတြကိုုယ္တိုုင္ ကိုုယ္ျပည္နယ္ေတြမွာ ေဒသဖြင္ျဖိဳးေရးေတြကိုုလြတ္လပ္စြာလုုပ္
ကိုုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳဖိုု ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။


မိုုးသီးဇြန္

5 comments :

sandar said...

KMT, Thein Sein said 'you are welcome to come back to Burma (with bare foot) only.

Anonymous said...

OPTIMISM, That I agree, HAIL.

Anonymous said...

ဒီတစ္ခါေတာ့ ကိုမိုးသီးမဆိုးဘူး.. လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျပီး သင့္ေတာ္တဲ့အႀကံဥာဏ္ပဲဗ်ာ..

Anonymous said...

ဒါ...မင္းရင္ထဲက စကားေတြဆိုရင္....ေလးစားပါတယ္။

Anonymous said...

Boy you talk too much, shut up. Go back to Burma and shout.