Friday, 9 March 2012

*အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႔ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ms. Shen Beili ႏွင့္အဖြဲ႔
လာေရာက္ေတြ႔ဆုံ။*
တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Ms. Shen
Beili ႏွင့္အဖြဲ႔ သည္ အမ်ိဳးသားဒီိမုိကေရစီအင္အားစုပါတီဌာနခ်ဳပ္သုိ႔
ယေန႔နံနက္(၁၁း၀၀)နာရီက လာေရာက္ေတြ႔ဆုံပါသည္။ ထုိေတြ႔ဆုံပြဲသို႔
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ၊ ပါတီဥကၠဌ
ေဒါက္တာသန္းျငိမ္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ၀င္းႏိုင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴးဦးၾကည္သန္း၊
ဗဟိုအလုပ္ေကာ္မတီ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဦးေနမင္းေက်ာ္၊ ဦးတုိးတိုး၊
ဦးေက်ာ္ေဖယ်ာ၀င္းတို႔ တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

         Ms. Shen Beili က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရွိ
တရား၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားနွင့္ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ဆက္ဆံေနသည္မွာ ပါတီေပါင္း ၆၀၀
ေက်ာ္ ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုပထမဆုံးအေနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီႏွင့္ တရား၀င္အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ရန္အတြက္
လာေရာက္ ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ားကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္လိုေသာ ဆႏၵ
မရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတည္ျငိမ္တုိးတက္ေနသည္ကိုသာ ျမင္လုိပါေၾကာင္းျဖင့္
ေျပာၾကားပါသည္။

         ပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာသန္းျငိမ္းမွ ျမန္မာ့အိမ္နီးနားျခင္းႏိုင္ငံတခု၏
ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအေနျဖင့္ယခုလို တရား၀င္လာေရာက္ဆက္သြယ္ျခင္းကို
၀မ္းေျမာက္စြာၾကိဳဆုိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုး
တက္ေရးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံတင္မက အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္တကြ ေဒသတစ္ခုလုံး၏
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္
ျမန္မာႏုိင္ငံတည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္
အတတ္ႏိုင္ဆုံးအကူအညီေပးသြားမည္ဆုိျခင္းကုိ ၀မ္းသာအားရျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါ
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္အဆင္ျမင့္နည္းပညာသုံးလုပ္ငန္းမ်ား ကို
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳတ္နွံရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊
အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီအေနျဖင့္ အစိုးရ မဟုတ္သည့္အတြက္
ႏုိင္ငံအတြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏုိင္ေသာ္လည္း
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္တရုတ္ႏုိင္ငံ အၾကား ေျပာစရာဆုိစရာမ်ားရွိလာပါက
ဆက္သြယ္ေျပာဆုိရန္အတြက္ ပါတီအေနျဖင့္အဆင္သင့္ရွိပါေၾကာင္း  စသျဖင့္
ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

         ထိုေနာက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေပၚ အျမင္သေဘာထား၊
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေၾကာင္း၊
အမ်ိဳးသားဒိီမုိကေရစီအင္အားစုပါတီ ျဖစ္ေပၚလာပုံႏွင့္
လုပ္ေဆာင္ေနသည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးေျပာဆုိၾကျပီး
ေတြ႔ဆုံပြဲကို ေန႔လည္ ၁း၀၀နာရီတြင္ ရုပ္သိမ္းလုိက္ပါသည္။
Type your summary here. Type the rest of your post here.

No comments :