Thursday, 22 March 2012

လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပၚေစေရးကို ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း NLDမွသေဘာထားထုတ္ျပန္။


အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္
အမွတ္(၉၇/ခ) အေနာက္ေရႊဂံုတိုင္လမ္း
ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္

ရက္စြဲ - ၂၀၁၂ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၁)ရက္

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မတရားေသာလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာပါသည္။ ယင္းျပႆနာမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ကိုေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပလိုက္ပါသည္။

၁။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ေျမာင္းျမျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္

(က)။ မဲစာရင္းမ်ားကို ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရံုး တစ္ေနရာတည္းတြင္သာ ေၾကညာထားသျဖင့္ အလွမ္းကြာေဝးေသာ ေက်းရြာမ်ားမွ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအခ်ိန္မီွ သိရိွရန္ခက္ခဲျခင္း၊
(ခ)။ မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္း အမွန္တကယ္ေနထိုင္ျပီး မဆႏၵမေပးႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရိွသူျဖစ္ေသာ္လည္း မဲစာရင္းတြင္မပါဝင္ျခင္း။
(ဂ)။ တစ္မိသားစုတည္းအတူေနသူမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕မဲစာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕မပါဝင္ျခင္း၊
(ဃ)။ ကြယ္လြန္ျပီးသူမ်ား၏ အမည္မ်ားမဲစာရင္းတြင္ပါဝင္ေနျခင္း။

၂။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး၊ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္

(က)။ ေရၾကည္ျမိဳ႕နယ္ကြင္းလ်ားေက်းရြာသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပါတီမွ မဲဆြယ္စည္းရံုးေရးဆင္းရာတြင္ ကြင္းလွ်ားေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး ဦးျမင့္ဝင္းမွ ေက်းရြာသို႔ဆင့္ေခၚစာထုတ္ခဲ့ျခင္း။
(ခ)။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး၏ ဖိတ္စာတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ဟုမမွန္မကန္အေၾကာင္းျပ ဆင့္ေခၚခဲ့ျခင္း။
၃။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသၾကီး၊ပုသိမ္ျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္
(က)။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသၾကီး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးေအာင္သိန္း၏ဓာတ္ပံုႏွင့္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ၏ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဓာတ္ပံုကို ပူးတြဲရိုက္ႏိွပ္ျပီးမဲဆြယ္ စည္းရံုးေနျခင္း။
(ခ)။ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားကလည္း ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအတြက္ မဲဆြယ္ေနျခင္း။
၄။ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေတာင္တြင္းၾကီးျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္
၁၂.၃.၂၀၁၂ ေန႔ရက္အထိ မဲစာရင္းမ်ားမရရိွေသးျခင္း၊ ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္တြင္ မဲစာရင္းကူးယူေတာင္းခံရာ၊ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ အသင့္ျဖစ္ပါက အေၾကာင္းၾကားမည္ဟုသာ ေျဖၾကားလ်က္ရိွသည္။
၅။ မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္
မေကြးတုိင္းေဒသၾကီး၊ မေကြးျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္တြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေဟာေျပာရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းခံခဲ့ပါသည္။ ယင္းကိစၥအတြက္ တိုင္းေဒသၾကီးတာဝန္ရိွသူေတြ႕ဆံုခဲ့ရာတြင္ ေဟာေျပာပြဲကို မင္းတို႔ၾကိဳက္တဲ့ သခၤ်ိဳင္းမွာသြားလုပ္ဟုရိုင္းစိုင္းစြာေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။ ထို႔ျပင္ဧရာဝတီျမစ္ကမ္းေဘး သဲေသာင္ေပၚတြင္ ေဟာေျပာရန္ခြင့္ေတာင္း စီစဥ္ရာတြင္လည္း တာဝန္ရိွသူတို႔က ေဟာေျပာပြဲ မက်င္းပႏိုင္ရန္ သဲေသာင္ျပင္ကို တူးဆြမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။
၆။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီး၊ပုလဲျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္
ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးႏွစ္ဦးႏွင့္ ပုလဲျမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္တို႔သည္ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ကာ ေငြေပး၍ ျပည္ခုိုင္ျဖိဳးပါတီအတြက္ မဲဆြယ္စည္းရံုးေနျခင္း။
၇။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ
(က)။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္အတြင္း၊ ၁၀.၃.၂၀၁၂ ရက္ေန႔၌ ေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စပ္လ်င္း၍ မမွန္မကန္ေရးသားထားေသာ ငါးမင္းေဆြအမည္ျဖင့္ ရိုက္ႏိွပ္ထားေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖန္႔ေဝခဲ့ျခင္း။
(ခ)။ မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္း မဲစာရင္းေနာက္တိုးျပင္ဆင္ခ်က္မွာ ယေန႔အထိ ၃၆၀၀၀ ေက်ာ္ရိွေနျခင္း။

အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ျပီးတရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေပၚေစေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။

ဗဟိုေအာင္ႏိုင္ေရးအဖြဲ႕
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

No comments :