Tuesday, 13 March 2012


ႏုိင္ငံေတာ္သူခိုးၾကီးမ်ားမွ မီဒီယာကိုတရားစြဲTheVoiceဂ်ာနယ္မွထုတ္ေဝသူႏွင့္သတင္းေရးသူအားသတၳဳတြင္းဝန္ၾကီးဌာနမွတရားစြဲေၾကာင္းကို အစိုးရပိုင္သတင္းစာတြင္ေဖၚျပထားသည္။
TheVoiceဂ်ာနယ္အတြဲ(၈)၊အမွတ္(၁၃)တြင္"ဝန္ၾကီးဌာနအခ်ိဳ႕၏က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီအလြဲသံုးစားမႈ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိ"ဟုေသာသတင္းတြင္သတၳဳတြင္းဝန္ၾကီးဌာနရရဲ႕သတင္းေရးသားမႈတြင္မွန္ကန္မႈမရွိေသာေၾကာင့္တရားစြဲျခင္းျဖစ္သည္။TheVoiceဂ်ာနယ္တည္ေထာင္သူသည္ယၡင္စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ရွိခဲ့သူတဦးလည္းျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယၡဳအမႈကို ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားမွ အထူးစိတ္ဝင္စားလ်က္ရွိၾကသည္။ 
မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားရွိေနပါျပီဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာတႏွစ္သားအရပ္သားအစိုးရသည္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသ၏အေျခအေနမွန္သတင္းမ်ား၊ တရုပ္ႏွင့္ အက်ိဴးတူလုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ သတၱဳတူးေဖၚေရးမိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ား၊သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုက္စီမံကိန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားမွ လြတ္လပ္ ေရးသားေဖၚျပခြင့္မျပဳေသးေပ။

No comments :