Wednesday, 4 April 2012

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္လွ်ပ္စစ္မီးျပသနာ။ကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးၿပီးျခင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဒါသထြက္စရာ ျဖစ္ရပ္ႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္..။ ထုိကိစၥကား လွ်ပ္စစ္မီးကို ဧၿပီ ၂ ရက္ေန႔မွစၿပီး အလွည့္က် မီးေပးစနစ္ျဖင့္ ျဖတ္ေတာက္လိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္ျပန္မသြားဘူးဟု ေျပာၾကားခ်က္ကို မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဘက္ဂီယာထိုးလိုက္ျခင္းဟု ေလ့လာမိပါသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ယွဥ္တြဲၿပီး ဆက္တုိက္ေဒါသထြက္စရာကိစၥမ်ားကား ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ျပန္စမည္ဟုေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာမ်ား၏ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ သံလြင္ျမစ္ကိုအေျခတည္ကာ ဟတ္ႀကီးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူထုိင္းကို ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေရာင္းမည္ဟုေသာ သတင္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံမီးပ်က္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္တည္းေပၚလာေသာသတင္းမ်ားျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအား ဖိုးသင္းေမ်ာက္အျဖစ္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ လုပ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္(၁) ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ (၂) ဟုေသာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခု ရွိသည့္အနက္ လွ်ပ္စစ္ (၁) မွာ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး တဖက္ႏိုင္ငံအားေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အား ေဒၚလာရွာေပးေသာဌာနျဖစ္ၿပီးး လွ်ပ္စစ္ (၂) ၀န္ႀကီးဌာနမွာမူ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ဌာနျဖစ္ေၾကာင္းေလ့လာဖူးပါသည္။ အဲဒီလိုဆိုရင္.. ။ လွ်ပ္စစ္ (၁) ရဲ႕ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈမ်ား၊ ဓာတ္အားေရာင္းခ်ေသာ ေဒၚလာမ်ားက လွ်ပ္စစ္ (၂) ရဲ႕ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလိုအပ္ခ်က္ကို ဘာ့ေၾကာင့္မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တာလဲဟု လူၿပိန္းေတြးေတြးမိပါသည္။ မႏွစ္ကလႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုး ကိုယ္တိုင္ ဓာတ္အားမလံုေလာက္သျဖင့္ ျပည္ပ(တရုတ္)မွ ၀ယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးရေၾကာင္း ၀န္ခံထားဖူးပါသည္..။ ဘယ္ေလာက္ရာဇ၀င္ရိုင္းပါသလဲ..။ ကိုယ့္ႏို္င္ငံရဲ႕ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွထြက္ေသာဓာတ္အားကို တရုတ္က ရၿပီး ကိုယ္ႏိုင္ငံက မီးထြန္းဖို႔အတြက္ သူ႔ဆီမွ ဓာတ္အားျပန္၀ယ္ေနရသည္ဆိုသည္မွာ ရာဇ၀င္ရိုင္းသလို ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ အရင္းအျမစ္ကရေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖင့္ထုတ္လုပ္ေသာ မီးစက္မ်ား၊ အင္ဗာတာမ်ား ဘက္ထရီမ်ားကို ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ျပန္၀ယ္သံုးေနရသည့္  ေစ်းကြက္ႀကီးကလည္း ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ ကိုယ့္လူေတြ အသံုးမက်တာလား တရုတ္ကိုက လည္တာလားမသိပါ။


ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမုန္းအမ်ားဆံုး လွ်ပ္စစ္ (၁) ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းမွာ ႏုိင္ငံအတြက္ ေဒၚလာရေအာင္ လုပ္ေပးေနသည္ဆိုေသာ္္လည္း မိမိေကာ္မရွင္ရေရးအတြက္ တရုတ္လက္ပါးေစ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ေအးရွားေ၀ါကဲ့သို႔ ကုမဏီမ်ား၏ အေစခံအဆင့္သာျဖစ္ၿပီး ပတ္သက္ရာလူႀကီးမ်ား(ဥပမာ - ရွစ္လံုးအတြက္) ေကာ္မရွင္ရေအာင္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားရွိ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို လက္ညိဳးထိုးေရာင္းစားေနေသာဌာနျဖစ္ပါသည္း။ ျမစ္ဆံုကို ဥပမာ ျပရလွ်င္ ေရ၀ပ္ဧရိယာ မိုင္ငါးဆယ္ပတ္လည္တြင္ ရွိေသာ သစ္ပင္၊ တြင္းထြက္၊ တိရိစၦာန္မွန္သမွ် တရုတ္သို႔ ေရာက္သြားသည္မွာ သက္ေသပင္ျဖစ္ပါသည္။ ငါးစာကိုျမင္ၿပီး ငါးမွ်ားခ်ိတ္ကို မျမင္ေသာ ၀န္ႀကီးျဖစ္ပါသည္။ တို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးတြင္ တစ္ပါးအပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တန္႔ခုိင္ျမဲေရးကို မသိက်ဳိးကၽြံျပဳၿပီး စီမံကိန္းမ်ားမွ တရုတ္မ်ားကို တံခါးမရွိဓားမရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေစ်းအိမ္သာကဲ့သို႔ ၀င္ထြက္ေနသည္ကို  လက္ပိုက္ၾကည့္ေနသူျဖစ္ပါသည္။
၄င္း၏ ၀န္ႀကီးဌာနသက္တမ္းေလ်ာက္တြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ မီဂါ၀ပ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ မီးမွိန္ကာ ငုတ္တုတ္ထုိင္၊ ေဖာင္စီးရင္းေရငတ္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားကို မသိက်ဳိးကၽြန္ျပဳကာ တုိင္းတပါးသို႔ လွ်ပ္စစ္ေရာင္းစားေနေသာ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ၿပီးေရာ စိတ္ရွိသူျဖစ္ပါသည္။ သူေျပာခဲ့ေသာ အခ်က္မ်ားကို ျပန္ၾကည့္ပါ..။

ဒီစီမံကိန္းေတြ လုပ္တိုင္းလုပ္တိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာ ပိုက္ဆံမရွိလို႔ လုပ္တာ။ ပိုက္ဆံရွိရင္ ကုိယ့္ဟာ ကုိယ္လုပ္မွာေပါ့။ ဒါ နံပါတ္တစ္။ ပုိက္ဆံရွိလို႔ ကိုယ့္ဟာကုိယ္ လုပ္ၿပီးရင္ ဒီလွ်ပ္စစ္ကုိ ဘယ္သူကသံုးမွာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာ အခုမဂၢါ၀ပ္ ၁၅၀၀ ေပးတာေတာင္ ကုန္ေအာင္ မသံုးႏုိင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္သူက သံုးမွာလဲ။ သုံးစရာမရွိရင္ market ရဲ႕သေဘာအရ ေရာင္းစားရမွာေပါ့။

သူ႔ေျပာၾကားခ်က္နဲ႔  လက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ (၂) ၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးရဲ႕ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေျပာၾကားခ်က္ကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္ရင္..
အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ၾကီး ဌာနအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေပးတဲ့ေနရာမွာ နည္းလမ္းငါးသြယ္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရိွပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္နဲ႔ လက္လွမ္းမီတ့ဲ ေနရာေတြမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓာတ္အားစနစ္ကေန ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓာတ္အားစနစ္ကေန အလွမ္း ကြာေ၀း တဲ့ ေဒသေတြမွာ အေသးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးလည္းေကာင္း၊  ဒီဇယ္အင္ဂ်င္စက္႐ုံမ်ား ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားပါ၀င္ေသာ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ဓာတ္အား၀ယ္ယူ၍ ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴး ေပးလ်က္ရိွပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဓာတ္အားစနစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးရာမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီး ၁၀ ခု ႏွင့္ ခ႐ုိင္ ၄၂ ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၅၀၊ ေက်းရြာေပါင္း ၂၁၉၄ ခုကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဓာတ္အားေပးစနစ္မွ ဓာတ္အားေပးထားပါတယ္။ တိုင္းေဒသၾကီး ၄ ခု၊ ခ႐ိုင္ ၂၆ ခု၊ ျမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၈၀ ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၄၅၉၅ ရြာကုိ အျခား နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးလ်က္ ရိွပါတယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ုံငယ္ေပါင္း ၃၂ ႐ုံ၊ ဒီဇယ္စက္႐ုံေပါင္း ၅၆၉ ႐ုံနဲ႔ ျမိဳ႕ေပါင္း ၃၄၀၊ ရြာေပါင္း ၄၂ ရြာကုိလည္း ဓာတ္အားေပးလ်က္ရိွပါတယ္။ အခု ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ေက်းရြာေပါင္း ၆၄၃၄၆ ရြာအနက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရိွတဲ့ ေက်းရြာေပါင္းဟာ ၆၇၈၉ ရြာ ၁၀ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရရိွတဲ့ရြာေပါင္း ဟာ ၅၇၅၅၇ ရြာ ၈၉ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွၿပီးတဲ့ ေက်းရြာေပါင္း ၂၁၉၄ ရြာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္က ရရိွတာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးထားတဲ့ရြာေပါင္းဟာ ၄၅၉၅ ရိွေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္"

လို႔ေျပာထားပါသည္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးႏိုင္တာ တစ္ႏွစ္ငံလံုးရဲ႕ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ရွိပါေသးသည္။ ဦးေဇာ္မင္းစကားအရ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုး၏ မီဂါ၀ပ္ ၁၅၀၀ နဲ႔ေလာက္တယ္ဆိုတာ မီးသြယ္ထားၿပီးေသာေနရာေတြကို ဆိုလိုသည္ဟုယူဆပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္းလံုးမွ လွ်ပ္စစ္မီးမသြယ္ရေသးေသာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ကို သူက လံုး၀ေမ့ေနပါသည္။ တိုင္းျပည္ ေတာ္ေတာ္တိုးတက္ပါဦးမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္မီး ဘာ့ေၾကာင့္မလံုေလာက္ရသည္ကို ေလ့လာၾကည့္ပါသည္။

(၁) ေဒၚလာႏွင့္ ေကာ္မရွင္မ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားျဖင့္ မိမိဘာသာ အိတ္စိုက္ကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ားစြာ တည္ေဆာက္မႈမျပဳခဲ့ျခင္း..။ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးသမွ်လည္း အျပည့္အ၀ မလည္ပတ္ႏိုင္ျခင္း
(ဥပမာ-ရဲရြာ စီမံကိန္းစတင္စဥ္က သတင္းစာထဲတြင္ မစားရ၀မခန္း ေရးသားထားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ထက္အထိ မီဂါ၀ပ္ဘယ္ေလာက္ထြက္ၿပီး စက္ဘယ္နွလံုးလည္ပတ္ေနသည္ကို တရား၀င္ေၾကညာျခင္းမျပဳေတာ့ေပ)။

(၂) သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ အျခားေလာင္စာမ်ားကို သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သံုးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္ေပးစက္ရံုငယ္မ်ားမွ အလံုအေလာက္မရရွိျခင္း။
စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွလည္း ေဒၚလာရဖို႔အတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား အျပည့္အ၀လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔အလံုအေလာက္ ေပးပို႔ျခင္းမရွိဟု သံုးသပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔အထြက္ႏႈန္းသည္ ကမၻာတြင္ တတိယျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ သံုဘီလ်ံဖိုး ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနပါသည္။

(၃) မီးျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္မ်ား ေခတ္မမီျခင္းႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ..ျပဳန္းတီးမႈမ်ားျခင္း။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မီတာေကာက္ေသာစနစ္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ရာခန္႔က သံုးခဲ့ေသာ မီတာေကာက္ မီးသြယ္တန္းျဖန္႔ျဖဴးသည့္စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ မီတာကို ယူနစ္ျဖင့္တြက္ၿပီး မီတာစာေရးကလာဖတ္သျဖင့္ ဓာတ္အားကုန္ဆံုးမႈသည္ သူ၏အေပၚတြင္သာမူတည္ပါသည္။ ဥပမာ တစ္ၿမိဳ႕တြင္ မီတာစာေရး ငါးေယာက္ရွိသည္ဆိုပါစို႔ တစ္ေယာက္ကို အိမ္ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခြဲတမ္းရပါသည္။ မီတာဖတ္ေသာရက္ ဆယ္ရက္ေပးထားလွ်င္ တစ္ရက္ကို အိမ္ႏွစ္ရာေက်ာ္ ဖတ္ရသည့္အတြက္ အခ်ိန္မရပါ..။ ထို႔ေၾကာင့္ မီတာကို ၾကံဳသလိုေရးၿပီး မီတာခယူပါေတာ့သည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္ရွင္/လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းၿပီး အခေၾကးေငြယူကာ ယူနစ္ကို ေလွ်ာ့ဖတ္ျခင္း၊ မီတာကို ေလွ်ာ့ထားျခင္းႏွင့္ မီတာအျပင္ဘက္မွ မီးတုိက္ရိုက္သြယ္တန္းေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ေ၀းေသာေဒသတုိင္းတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္မႈဇံုမ်ားတြင္ မီးမလာလွ်င္ စက္ရံုတစ္ရံု၏ မီးစက္မွ ေလာင္စာသံုးစြဲႏႈန္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ႏွစ္ေပပါမွ ဆယ္ေပပါအထိရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးအလွည့္က်စနစ္တြင္ တာ၀န္ရွိသူ အင္ဂ်င္နီယာအား တစ္နာရီလွ်င္ သိန္းနဲ႔ခ်ီေပးၿပီး  မိမိစက္ရံုကို ကြက္ၿပီး ခ်န္လွပ္မီးေပးေစပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ား မ်ားျပားလာေသာအခါ လွ်ပ္စစ္ (၂) မွ အႀကီးအက်ယ္ ရွဳံးမည္သာျဖစ္သည္..။ ထို႔ေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းေရးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခတ္မီ တိက်ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာျမင့္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မီတာဖတ္သည့္စနစ္ မရွိသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာၿပီျဖစ္ပါသည္။ electronic နည္းပညာျဖင့္ မိမိသံုးစြဲေသာယူနစ္သည္ ဌာနတြင္ အလိုေလ်ာက္ျပၿပီး ေငြတြက္ခ်က္ၿပီးသား။ Online Bank Account မ်ားမွ ႏႈတ္ယူၿပီးသား ျဖစ္ပါသည္။  ဓာတ္ႀကိဳးမွ ၾကားျဖတ္သြယ္ယူလွ်င္လည္း အလိုေလ်ာက္အခ်က္ျပသတိေပးပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခု မီတာဖတ္သည့္စနစ္ကို ေျမလွန္ခါ နည္းပညာျဖင့္ ေျပာင္းလဲရန္ လံုး၀လိုအပ္လာပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္စနစ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအားျပဳခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ားအား ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းကို အၿပိဳင္အဆုိင္ကန္ထရိုက္မေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုယူဆပါသည္။

(၄) ျပည္သူအတြက္ တုိက္ရုိက္အက်ိဳးမျပဳေသာ လက္သင့္ရာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးခဲ့ျခင္း။
ျပည္တြင္းတြင္ တည္ေဆာက္ေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ခရိုနီမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔ေက်းဇူးခံေက်းဇူးစား ႏိုင္ငံမ်ား (ဥပမာတရုတ္) ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေပၚလစီ (စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္) ကို တိုက္ရိုက္အက်ိဳးျပဳေနေသာ္လည္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမေျပာႏွင့္ စီမံကိန္းေဒသရွိရာျပည္နယ္ရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ အျခားေလာင္စာေနျဖင့္္ အက်ဳိးျပဳအသံုးခ်ခြင့္မရခဲ့ပါ။


လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေဆာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား..။

(၁) စီးပြားေရး
အျဖစ္အမ်ားဆံုးမွာ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားမွ မီးစက္မ်ားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္တက္လာၿပီး ထုတ္လုပ္သည့္ပစၥည္းတန္ဖိုးျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္လာပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မသံုးပဲထုတ္လုပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားလည္း မီးပ်က္တာႏွင့္ေရာေယာင္ၿပီး ေစ်းတက္လာတတ္ပါသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ သံုးစြဲေနေသာ မီးစက္မ်ားအတြက္ ေလာင္စာဆီလိုအပ္ခ်က္ မ်ားျပားလာသျဖင့္ ေလာင္စာဆီေစ်း တက္လာပါသည္။ လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳေသာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဥပမာ ၀ပ္ေရွာ့၊ ပံုႏွိပ္တိုက္၊ စက္မႈလက္မႈ၊ ကြန္ပ်ဴတာ စာစီ၊ Cybercafe, NetGame အစရွိသည့္လုပ္ငန္းမ်ား  Air Ticket ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ အခက္အခဲေတြ႕ေစပါသည္။

(၂) ဘ႑ာေရး
ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ဘဏ္ မွ online သို႔မဟုတ္ Electronic ျဖင့္ ေငြလႊဲေသာစနစ္မ်ားေနာက္က်မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ယခုမွ အစပ်ဳိးထားေသာ ATM စက္မ်ားမ်ား သံုးမရျဖစ္သြားပါသည္။

(၃) ပညာေရး
မီးပ်က္သျဖင့္  ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ပညာသင္ၾကားမႈ စာက်က္ျခင္း၊ အိမ္စာလုပ္ျခင္းမ်ားအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရသလို ့ နည္းပညာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳျခင္း၊ Online မွ Study လုပ္ျခင္းအား မ်ားစြာ အဟန္႔အတားျဖစ္ရပါသည္။ စာေမးပြဲစစ္ျခင္းမ်ား online မွ ေျဖၾကားျခင္းမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႕ၾကံဳရပါသည္။

(၄) က်န္းမာေရး
မီးပ်က္သြားသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေက်းလက္ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားတြင္ အေရးေပၚခြဲစိတ္/မီးဖြားမည့္လူနာမ်ားကို ျပဳစုကုသေပးေနေသာဆရာ၀န္မ်ား/ဆရာမမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာအခက္အခဲအျဖစ္ ရင္ဆိုင္ေနရသလို လူနာမ်ားအတြက္လည္း အသက္ဆံုးရွံဴးသည္အထိ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီးပ်က္သျဖင့့္ ေသဆံုးသြားေသာလူနာ မည္မွ်ရွိသည္မသိေပ။

(၅) ရာဇ၀တ္မႈမ်ား
မီးပ်က္ျခင္းသည္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ မီးပ်က္သျဖင့္ ပစၥည္းအလုခံရျခင္း၊ အေမွာင္ထဲတြင္ မတရားေစာကားခံရျခင္းမ်ားသည္ မႈခင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ မရိုးႏိုင္ေအာင္ ပါေလ့ရွိေသာသတင္းမ်ားျဖစ္သည္။

(၅) မီးေလာင္မႈႏွင့္ မေတာ္တဆမႈမ်ား
ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္းလံုးရွိ အႀကီးအက်ယ္ဆံုးရွံဳးခဲ့ေသာ မီးေလာင္မႈအမ်ားစုသည္ လွ်ပ္စစ္၀ါယာေရွာ့ျဖစ္ျခင္း၊ မီးအားျမွင့္စက္မ်ားျမွင့္တင္ထားကာ မီးပ်က္ရာမွျပန္လာသျဖင့္ အပူလြန္ကဲေလာင္ကၽြမ္းျခင္းမ်ားမွ ျဖစ္သည္ကိုလည္း မေမ့ၾကဖို႔လိုပါသည္။ မီးျပင္ေနစဥ္ မီးလာသျဖင့္ ဓာတ္လုိက္ေသဆံုးျခင္းမ်ား၊ မီးပြိဳင့္မီးမလာသျဖင့္ ယာဥ္တုိက္မႈျဖစ္ပြားျခင္းမ်ား၊ လမ္းမီးပ်က္သြားသျဖင့္ ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ကား ၊ဆိုင္ကယ္အခ်င္းခ်င္း တုိက္မိကာ ေသဆံုးျခင္းမ်ားလည္း ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ မႏၱေလးအပါအ၀င္ နယ္မ်ားတြင္ ဆိုင္ကယ္အမ်ားစုမွာ လမ္းမီးရွိလွ်င္ ညဖက္ မီးဖြင့္မစီးၾကေပ။ ရုတ္တရက္ လမ္းမီးပ်က္သြားလွ်င္ေတာ့ တိုက္ၾက ေသဆံုးၾကသည္မွာ ထံုးစံလိုျဖစ္ေနပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာေခတ္တြင္ ဘယ္သူကတာ၀န္ယူမည္ဆိုသည္ကိုလည္း ယခုထက္ထိအေျဖမရေသးပါ..။ အာဏာရွင္ဆန္ဆန္.. မီးျဖတ္တယ္..။ မီးေပးတယ္..ဘာျဖစ္လဲ ... ဟုေသာ ပံုစံမ်ဳိး သံုးလို႔မရေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံတကာ Sanction ပြင့္ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈကိုလိုခ်င္လွ်င္ ဌာနတိုင္းဌာနတိုင္းမွ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ယူတတ္ေၾကာင္းကို ကမၻာကို ျပရမည္ျဖစ္သည္။
ရန္ေအာင္..။

No comments :