Saturday, 21 April 2012

ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရေတြ က ပစ္မွတ္ထား ဒဏ္ခတ္ပုိ႔ဆုိ႔ထားမႈေတြ ကုိ တႏွစ္ ရုပ္သိမ္းေပးလုိက္ၿပီ။


ဒါဟာ တမတ္သား အစုိးရ ကုိ တႏွစ္ အတြင္း ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမႈေတြ ကုိ အၿမန္ဆုံးလုပ္ဖုိ႔ သတိေပးလုိက္တာလည္းၿဖစ္တယ္။ 

ယေန႔ တမတ္သား အစုိးရ ဟာ လူပုဂၢိဳလ္နဲ႔ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအေပၚ အေျခခံၿပီး တမတ္သားဖြဲ႔စည္းပုံ ကုိ လက္ကုိင္ဒုတ္ အၿဖစ္  အသုံးၿပဳကာ ၿပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေတြ ကုိ ဆက္လက္ ဆန္႔က်င္ ေနမွာလား၊ ဒီမုိကေရစီအုပ္စုနဲ႔ လက္တြဲၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းကာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ကုိ ေရြးခ်ယ္မလား ဆုိတာ ၿမန္မာၿပည္သူ အားလုံး အၿပင္ ႏုိင္ငံတကာ က ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတယ္။

2 comments :

ARTARLOOT said...

ပန္းတေနာ္က အာဏာရွင္ မီတာ ဓားျပ မ်ား အား အေရးယူေပးပါ။

ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕သူ၊ ၿမိဳ႕သားမ်ားအား တရားဥပေဒမဲ့ ျခိမ္းေျခာက္ ေငြေကာက္ခံေနျခင္း
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ခ႐ိုင္၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လခန္႔မွစ၍ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးေကာ္မတီဟူေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုေပၚေပါက္လာၿပီး မီတာတစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ေငြႏွစ္ေထာင္ႏႈန္း ေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕တြင္လွ်ပ္စစ္မီတာ ၁၆၀၀ လံုးခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
၂၄နာရီလွ်ပ္စစ္မီးရ႐ွိေရးဟု ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ အလွဴေငြျဖတ္ပိုင္းျဖင့္ မီတာတစ္လံုးလွ်င္ ၁၅၀ က်ပ္မထည့္မေနရစံနစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံလာခဲ့ သည္မွာ ၁၀ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္လမွစတင္၍ ၃၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တိုင္းျမွင့္ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။

၁၂-၄-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ transformer ပ်က္စီးသြားပါသျဖင့္ ေနာက္ ထပ္ရရွိလာမည့္ အသစ္တစ္လံုးအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီတာရွိေသာ အိမ္တစ္အိမ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္း ေပးေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး။ အကယ္၍ မေပးေဆာင္ပါက လွ်ပ္စစ္မီးကို ယာယီျဖတ္ေတာက္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မီးလင္းေရးေကာ္မတီဟုဆိုေသာ အဖြဲ႕မွ ေလာ္စပီကာျဖင့္ လိုက္လံၿခိမ္းေျခာက္ဟစ္ေအာ္ ခဲ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕ေနလူထုမွာ မ်ားစြာ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနရပါသည္။

ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္း မေပးေဆာင္ ႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပင္စင္စားမ်ား၊ ဆင္းရဲသားလက္လုပ္လက္စားမ်ားမွာ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္ခံရ ၿပီး အမ်ားအိမ္ေတြ မီးလင္း ေနခ်ိန္တြင္ ၿငိဳးငယ္စြာျဖင့္ အေမွာင္ထဲတြင္ ေနရမည့္ အေရးျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ထိုကဲ့သို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံျခင္းမွာ ေထာင္ဒဏ္ ၇လအထိ အျပစ္ေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္းကိုလည္း ဆိုထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုမီးလင္းေရးေကာ္မတီလူႀကီးဆိုသူမ်ားမွ တိုင္ခ်င္ရာကိုတိုင္ ငါတို႔ရွင္းႏိုင္တယ္ဟု ဆက္လက္ေျပာဆို ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ တရားဥပေဒမဲ့ လူမိုက္ဆန္ဆန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံေနျခင္းမ်ားကို အျမန္တားဆီးေပးပါရန္ သက္ဆိုင္ရာပုဂိၢဳလ္ မ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ပန္းတေနာ္သားမ်ား
အထက္ပါပန္းတေနာ္သားမ်ားရဲ ့နစ္နာမႈ ဘ၀မလုံျခံဴမႈ နဲ ့အာဏာအလြဲသုံးျပည္သူ လူထုဘ၀မ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ေန ေသာ လူႀကီးမင္းဆိုသူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူ တားျမစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ talk2DVB မွာလဲထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါျပီ။ ဒီေငြညွစ္မႈ ေအး ဓားျပမႈႀကီးအား သက္ဆိုင္ရာ သို ့မေရာက္ေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ႀကပါစို ့။

The People's Voice မွလဲ တတ္စြမ္းသမွ် ႀကိဳးစားေပးလ်က္ရိွပါေႀကာင္း

ARTARLOOT said...

ပန္းတေနာ္က အာဏာရွင္ မီတာ ဓားျပ မ်ား အား အေရးယူေပးပါ။

ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕သူ၊ ၿမိဳ႕သားမ်ားအား တရားဥပေဒမဲ့ ျခိမ္းေျခာက္ ေငြေကာက္ခံေနျခင္း
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မအူပင္ခ႐ိုင္၊ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လခန္႔မွစ၍ လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေရးေကာ္မတီဟူေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုေပၚေပါက္လာၿပီး မီတာတစ္လံုးလွ်င္ က်ပ္ေငြႏွစ္ေထာင္ႏႈန္း ေကာက္ခံခဲ့ပါသည္။ ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕တြင္လွ်ပ္စစ္မီတာ ၁၆၀၀ လံုးခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
၂၄နာရီလွ်ပ္စစ္မီးရ႐ွိေရးဟု ႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ အလွဴေငြျဖတ္ပိုင္းျဖင့္ မီတာတစ္လံုးလွ်င္ ၁၅၀ က်ပ္မထည့္မေနရစံနစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံလာခဲ့ သည္မွာ ၁၀ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္လမွစတင္၍ ၃၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တိုင္းျမွင့္ေကာက္ခံလ်က္ရွိပါသည္။

၁၂-၄-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ transformer ပ်က္စီးသြားပါသျဖင့္ ေနာက္ ထပ္ရရွိလာမည့္ အသစ္တစ္လံုးအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီတာရွိေသာ အိမ္တစ္အိမ္လွ်င္ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္း ေပးေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး။ အကယ္၍ မေပးေဆာင္ပါက လွ်ပ္စစ္မီးကို ယာယီျဖတ္ေတာက္ထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မီးလင္းေရးေကာ္မတီဟုဆိုေသာ အဖြဲ႕မွ ေလာ္စပီကာျဖင့္ လိုက္လံၿခိမ္းေျခာက္ဟစ္ေအာ္ ခဲ့သျဖင့္ ၿမိဳ႕ေနလူထုမွာ မ်ားစြာ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ေနရပါသည္။

ေငြက်ပ္တစ္ေသာင္း မေပးေဆာင္ ႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပင္စင္စားမ်ား၊ ဆင္းရဲသားလက္လုပ္လက္စားမ်ားမွာ အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္ခံရ ၿပီး အမ်ားအိမ္ေတြ မီးလင္း ေနခ်ိန္တြင္ ၿငိဳးငယ္စြာျဖင့္ အေမွာင္ထဲတြင္ ေနရမည့္ အေရးျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ျပင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ထိုကဲ့သို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံျခင္းမွာ ေထာင္ဒဏ္ ၇လအထိ အျပစ္ေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျပစ္မႈေျမာက္ေၾကာင္းကိုလည္း ဆိုထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုမီးလင္းေရးေကာ္မတီလူႀကီးဆိုသူမ်ားမွ တိုင္ခ်င္ရာကိုတိုင္ ငါတို႔ရွင္းႏိုင္တယ္ဟု ဆက္လက္ေျပာဆို ၿခိမ္းေျခာက္လွ်က္ရွိပါသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ တရားဥပေဒမဲ့ လူမိုက္ဆန္ဆန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြေတာင္းခံေနျခင္းမ်ားကို အျမန္တားဆီးေပးပါရန္ သက္ဆိုင္ရာပုဂိၢဳလ္ မ်ားသို႔ ေမတၱာရပ္ခံတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ပန္းတေနာ္သားမ်ား
အထက္ပါပန္းတေနာ္သားမ်ားရဲ ့နစ္နာမႈ ဘ၀မလုံျခံဴမႈ နဲ ့အာဏာအလြဲသုံးျပည္သူ လူထုဘ၀မ်ားကို ျခိမ္းေျခာက္ေန ေသာ လူႀကီးမင္းဆိုသူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ အေရးယူ တားျမစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ talk2DVB မွာလဲထုတ္လႊင့္ခဲ့ပါျပီ။ ဒီေငြညွစ္မႈ ေအး ဓားျပမႈႀကီးအား သက္ဆိုင္ရာ သို ့မေရာက္ေရာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ ႀကပါစို ့။

The People's Voice မွလဲ တတ္စြမ္းသမွ် ႀကိဳးစားေပးလ်က္ရိွပါေႀကာင္း