Monday, 16 April 2012

ဂ်ပန္ က ျမန္မာ ကိုု ေငြေခ်းမည္

ျမန္မာႏုိင္ငံအားေငြျပန္လည္ေခ်းငွားမည္ အဆာဟိသတင္း2012/3/2 မၾကာမွီဂ်ပန္ႏုိင္ငံအားလာေရာက္မည့္သမတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေငြေခ်းငွားမည့္ကိစၥမ်ားေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းသိရသည္။ ၾကီးမားေသာ infrastructure လုပ္ငန္းမ်ားတြင္သုံးဆြဲရန္ေခ်းငွားမည္ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဒီမုိကေရစီေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိအေထာက္အကူျဖစ္ေစလုိျခင္း။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏သယံဇာတေပါၾကြယ္ျခင္း။အလုပ္သမားေပါမ်ားျခင္းစေသာအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမုပ္မူ့ျပု့လုပ္လုိသည့္လုပ္ငန္မ်ားအားေထာက္အကူျဖစ္ေစလုိျခင္းစေသာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ မ်ဳိးေအာင္သန္း(တုိက်ဳိ)

No comments :