Wednesday, 16 May 2012

ပါလီမန္ ထဲမွာ စစ္ယူနီေဖါင္း၊ တိုုက္ပံုု၊ ေခါင္းေပါင္း ရိွေနသမ်ွ ေျပာင္းလဲလိုု ့မရနိင္ပါ။


သမတဦးသိန္းစိန္ က မေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့သူေတြ က်န္ ခဲ့မယ္လိုု ့ေျပာေနပါတယ္။ ဒီစကားက

အလြန္ မွန္တဲ့စကားျဖစ္ပါတယ္။ တကမဘာလံုုးေျပာင္းလဲေနျပီး က်ေနာ္တိုု ့ျမန္မာ ျပည္ သာ

က်န္ခဲ့ေနတာကိုုေတြ ့ရတယ္။ အေျပာင္းလဲကိုု သမတကိုုယ္တိုုင္ကေရာ ဦးေဆာင္ဖိုု ့ လိုုပါတယ္။ တကယ့္အေျပာင္းလဲကိုု သမတဦးသိန္း စိန္ ေျပာင္းခ်င္ရင္ေတာ့ နိင္ငံတကာမွာ

အေျပာင္းလဲေတြ ေအာင္ျမင္သြားတဲ့ နိင္ငံေတြကိုု ၾကည့္ရင္၁။ နိင္ငံေရးစနစ္ကိုု ေျပာင္းလဲ ၾကတယ္။

၂။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုု ေျပာင္း လဲၾကတယ္။

၃။ အေလ့အထ ေတြ ကိုု ေျပာင္းလဲျပစ္ၾကပါတယ္။နိင္ငံေရးကိုု ေျပာင္းလဲ ဖိုု ့ဆိုုတာကေတာ့ အထူးေျပာစရာမလိုုပါဘူး။ အာဏာရွင္စနစ္ က ေန ဒီမိုုကေရစီကိုု အေပၚထပ္အေဆာက္အံုုမွာေရာ ေအာက္ေျခအလႊာ အသီးသီးမွာ ေျပာင္းလဲျပစ္ဖိုု ့လိုုပါတယ္။အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနစ္မွာ ေတာ့ အလြယ္ကူဆံုုးအရွင္းဆံုုး ေျပာရမယ္ဆိုုရင္ နိင္ငံေတာ္ကိုု သမတ

စနစ္နဲ ့ အုုပ္ခ်ဳပ္ရင္၊ ျမိဳ့ ေတြကိုု ျမိဳ့ေတာ္၀န္ နဲ ့အုုပ္ခ်ဳပ္ရပါတယ္။ အေထြအေထြ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး နဲ့စီမံခန္ ့ခြဲေရး ( ေထြအုုပ္ ) ဆိုုတာေတြကိုု ဖ်က္သိမ္းျပစ္ဖိုု ့လိုုပါတယ္။ အရပ္ဖက္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ေတြမွာ စစ္တပ္က အစားထိုုး ၀င္ေရာက္ေနတာကိုု အျမန္ ရပ္ဆိုုင္းျပစ္ဖိုု ့လိုုပါတယ္။ 

နိင္ငံေတာ္ကိုု ရဲနဲ့အုုပ္ခ်ဳပ္ဖိုု ့လိုုပါတယ္။ တကဘာမာ လံုုး မွာ ရဲ ႏွင့္သာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကိုု အားလံုုးအသိျဖစ္ပါတယ္။  ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ သမတ၊ ျမိဳ့ေတာ္ ၀န္ နဲ ့ ရဲမႈး စနစ္နဲ့သြား

ဖိုု ့လိုုတယ္။ သမတ နဲ့ျမိဳ့ေတာ္၀န္ကိုု ဒီမိုုကေရစီစနစ္နဲ ့ ေရြးေကာက္ဖုုိ ့ပါပဲ။ ဒါက ရိုုးစင္းျပီး

ထိေရာက္တဲ့စနစ္ပါ။

ျမန္မာ ျပည္မွာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗ်ဳရိုုကေရစီ တခုုလံုုးက စစ္တပ္သိုု ့မဟုုတ္၊စစ္မႈထမ္းေဟာင္း သိုု ့မဟုုတ္ စစ္တပ္နဲ ့ပတ္သက္တဲ့ေဆြးမ်ိဳး မ်ား သာ တေလ်ာက္လံုုး ဗဟိုုကေန တိုုက္ရိုုက္ခန္ ့ထားၾကတဲ့အတြက္ ဗ်ဴရိုုကေရစီ ဟာ ဌာန တိုုင္းမွာ ပ်က္စီးယိုုယြင္းေနတယ္။

ဒီလူေတြက လက္ရိွစနစ္နဲ ့ အက်ိဳးရိွေနတဲ ့အတြက္ အေျပာင္းလဲကိုု မလုုပ္ျခင္ၾကပါ။

သမတ က တမ်ိဳးေျပာ သူတိုု ့က တမ်ိုုးလုုပ္ လုုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္တခုု က အေလ့အထ ကိုု ျပင္ရပါမယ္။ ဒါကေတာ့ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈျဖစ္တယ္။

တိုုက္ပံုု၀တ္၊ ေခါင္းေပါင္း၀တ္ ၊ စစ္ယူနီေဖါင္း ၀တ္ ျပီး ပါလီမန္ တက္ ေနသမ်ွ တိုုင္းျပည္က

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုုိ ့လံုုး ၀ ကိုုမရနိင္ပါ။ ကြန္ျမဴနစ္နိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ တရုုပ္၊ ကန္ေဘာဒီယား ၊ ဗီယက္နမ္ တိုု ့ နဲ ့ အမ်ိဳးသားေရးနိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ထိုုင္း ၊ မေလးရွားစက္ပူတိုု ့မွာ အမ်ဳိးသား၀တ္စံုုေတြနဲ့ ပါလီမန္ ကိုုမတက္ၾကေတာ့ပါ။ ဂ်ပန္ေတြေလာက္အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓါတ္ျပင္းတာ ဘယ္လူမ်ိဳးမွမမွီပါ။ ဂ်ပန္ ဟာ ေမဂ်ီလက္ထက္ကတည္း ဆာမူရိုုင္း၀တ္ဆံုုနဲ့လမ္းထြက္လာရင္ ဖမ္းျပီဒဏ္ရိုုက္ပါတယ္။

အေနာက္တိုုင္း၀တ္စံုုကိုု စတင္၀တ္ခဲ့ၾကျပီး ေတာ္လွန္ေျပာင္းရပါတယ္။ မူစလင္နိင္ငံျဖစ္တဲ့ တူရကီမွာလဲ မူစလင္ ဘာသာေရးဆန္တဲ့၀တ္ဆံုုကိုု ခ်ြတ္ျပစ္ျပီး အေနာက္တိုုင္း၀တ္စံုုကိုု စတင္၀တ္ခဲ့တာ ၁၉ ၂၀ ကထည္းကျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ တိုုက္ပံုုၾကီးနဲ ့ေခါင္းေပါင္းဟာ မဂၤလာေဆာင္မွာပဲ ၀တ္သင့္ပါတာ့တယ္။ အလြန္ရီစရာေကာင္းတဲ့၀တ္စံုုျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္တိုုင္း၀တ္ဆံုုကိုုစတင္ ေလ့က်င့္၀တ္ဆင္

ဖိုု ့ သမတကိုုယ္တိုု င္ တိုုက္တြန္း ပါလိုု ့ရင္းႏွီးစြာ အၾကံေပးလိုုပါတယ္။

ဘာျဖစ္လုုိ ့ အေနာက္တိုုင္း၀တ္ဆံုု ကိုုပါလီမန္ မွာ၀တ္ဖိုု ့ရီစရာေကာင္းတဲ့ တိုုက္ပံုု နဲ့ေခါင္းေပါင္းကိုု မ၀တ္ဖိုု ့ ေျပာရတာလဲဆိုုေတာ့။ ျမန္မာ တိုုက္ပံုုနဲ ့ေခါင္းေပါင္းဟာ အမ်ိဳးသားေရးကိုု ကိုုယ္စားျပဳေနတယ္။ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ျဖစ္မႈနဲ ့ေခတ္ေနာက္က်မႈ ေတြကိုု ကိုုယ္စားျပဳေနလိုု ့ျဖစ္ပါတယ္။

ပါလီမန္ နဲ ့မသင့္ေတာ္တဲ့ ေနာက္ယူနီေဖါင္းကေတာ့ စစ္ယူနီေဖါင္းျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ယူနီေဖါင္းနဲ ့ပါလီမန္ထဲမွာ ရိွေနတယ္ဆိုုကတည္းကေတာ့
အေျပာင္းလဲ ဘယ္လိုုလုုပ္ရေတာ့မွာပါနည္း ။

တိုုက္ပံုု၊ ေခါင္းေပါင္း + စစ္ယူနီေဖါင္း = ဖက္ဆစ္ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။

(တိုုက္ပံုု = Nationalism , စစ္ယူနီေဖါင္း = Militarism
Nationalism + Militarism = Fascism )


ျမန္မာ ျပည္ဟာ ဒီမိုုကေရစီစနစ္ကိုု ေျပာင္းလဲဖိုု ့အစိုုးရေရာ ၊ အတိုုက္ခံေရာ ၊လူထုုကပါ ဒီအတိုုင္းေနလိုု ့မရေတာ့ဘူးလိုု ့ သိေနၾကပါျပီ။ စနစ္တခုုကေန တခုုကိုု ေျပာင္းလဲ ၾကတဲ့အခါမွာ

၁။နိင္ငံေရးစနစ္၊
၂။ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နဲ
၃။ အေလ့အထ

ေတြကိုုပါေျပာင္းလဲမွာသာတကယ္အေျပာင္းလဲကိုု ျပဳလုုပ္လိုု ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာ တိုုက္ပံုုနဲ ့ေခါင္းေပါင္း ကိုု ၀တ္ခ်င္သလား။ ၀တ္ပါ။
မဂၤလာေဆာင္နဲ ့လူမႈေရးမွာ၀တ္ပါ။ ပါလီမန္ ထဲမွာေတာ့ ၾကည့္ရတာအျမင္မေတာ္လွပါ။

တကယ့္အေျပာင္းလဲၾကီးမ်ား ကိုု အသာထားဦး ကားနံပတ္ မ်ား ကိုု ျမန္မာ လိုု ေရး ေနတာကေန မိခင္ဘာသာ နဲ ့အဂၤလိပ္ဘာသာ ႏွစ္ဘာသာ ေရး သည့္စနစ္ကိုု 
ေျပာင္းလဲနိင္ ဖိုု ့လက္ရိွအစိုုးရက ၾကိဳးပန္းသင့္ပါတယ္။နိင္ငံတကာမွာ ကားနံပတ္ျပားကိုု 
ႏွစ္ဘာသာနဲ့ေရးေနၾကျပီမဟုုတ္ပါေလာ။ 


 မိုုးသီးဇြန္

6 comments :

Anonymous said...

min a may loo lar ...

bar phit lae wit tot
lee pae

Anonymous said...

YOU ARE ABSOLUTELY CORRECT.

thar htet said...

အမွန္ဆုံးပါ အကုိ

Anonymous said...

ေ၇ွာ.ပင္၊ေနကာမ်က္မွန္ေတြ၊ေ၀ါကင္း၇ွးေတြ၊၀တ္ျပီး
တက္မယ္။ပိုျပီးေခတ္မွီသြားေအာင္၊၇က္ပါးေတြလို
လည္ပင္းမွာေ၇ႊပတီး၊ေငြပတီးျကီးျကီးေတြဆြဲလိုက္
မယ္၊လြတ္ေတာ္ထဲမွာ၇က္ပ္ျမဴဇစ္ေတြဖြင္.ထားမယ္၊
လြတ္ေတာ္အမတ္အမ်ိုဳးသမီးေတြကခ်က္ေဖၚမယ္၊
ခ်က္ေပၚမွာနဂြင္းေဖါက္မယ္၊

Anonymous said...

a pyin pan pyaung lal yone nat bar mha phyit ma lar buu. Moe Thee Zun and Ko Mya Aye's daughter ko death sentence pay yin tot I can expect to see some constructive changes in Burma.

အေနာနမတ္စ္ said...

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေတြလည္း ရင္ဖံုး ထမီ ပုဆိုး ေတြနဲ႔ ေက်ာင္းမတက္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔အညီ စကတ္တို ေဘာင္းဘီရွည္တို႔ နဲ႔ ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္.. ဘူးထျပီးေျပာတယ္မထင္ပါနဲ႔.. ကေလးေတြခမ်ာ ၾကည့္ရတာ မသက္သာလို႔.. သူတို႔ေခတ္မွာ အျပင္အရပ္၀တ္အေနနဲ႔ ဒီလိုမွ မ၀တ္ေတာ့တာ.. ကေလးပီပီ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေနေစခ်င္တယ္..