Wednesday, 9 May 2012

အစိုးရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသး

လြန္ခဲ့သည့္ရက္ အတြင္းက လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း အေျပာင္းအလဲသတင္းမ်ားတြင္ ဒု သမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ႏုတ္ထြက္စာတင္သည့္ ကိစၥလည္း အဓိက ပါဝင္သည္။
. ယင္းသတင္းကို ဧရာဝတီႏွင့္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္တြင္းမွ Venus ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ျမန္မာပို႔စ္ဂ်ာနယ္တို႔က ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကရာ စာေပစိစစ္ေရး ၏ ေခၚယူသတိေပးျခင္း၊ ဆင္ဆာပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား ခံခဲ့ၾကရသည္။

ယင္းသို႔ ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔ (UNESCO) က ေမလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ဦးစီးက်င္းပသည့္ ကမာၻ႔စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒု ၀န္ႀကီး ဦးစိုးဝင္း၏ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ကတိျပဳမႈကို သံသယဝင္ေစသည္။

ထို႔အျပင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုသည့္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းပါ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈရွိသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေစရမည္ဟူေသာ ကတိကဝတ္ကိုလည္း ခ်ိဳးေဖာက္ ရာေရာက္သည့္ အျပင္ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ား၏ အေရးပါေသာ က႑ကိုု လ်စ္လ်ဴရႈ ရာပါေရာက္သည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ ထိပ္တန္းတာဝန္ရွိသူတဦးဦး၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ရွိ မရွိသတင္း သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္ေနသည္။ ဤသတင္းကို လူထုက သိပိုင္ခြင့္ ရွိရမည္။

အကယ္၍ ဒု သမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး ႏုတ္ထြက္စာတင္သည္ဆိုေသာ သတင္းသည္ ေကာလာဟလ ဆိုပါက အခ်က္အလက္သတင္းမွန္ကို အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသင့္သည္။ သို႔ေသာ္ သက္တမ္း တႏွစ္ေက်ာ္လာသည့္တိုင္ ယေန႔အထိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔ တြင္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မေတြ႔ရေသးေပ။

အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း အေျခအေန အေျပာင္းအလဲကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမွသာ ျပည္သူ အမ်ားက သိရွိႏိုင္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒ မည္မွ်အက်ိဳးရွိ မရွိကို ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သံုးသပ္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးကလည္း လူထုက တံု႔ျပန္ေသာအသံကို မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ၾကားႏိုင္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ ထြက္ေပၚေနသည့္ သတင္းမ်ားအေပၚ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းသည္ စာနယ္ဇင္း မီဒီယာမ်ား၏ ေရးေသားေဖာ္ျပေနမႈမ်ားကို မွန္ကန္ေၾကာင္း ဝန္ခံရာေရာက္ၿပီး အစိုးရ ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္ဟု ေျပာဆိုခ်က္အေပၚ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့နည္းေစေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဧရာ၀တီ မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။.

No comments :