Wednesday, 9 May 2012

ေျမယာ ျပသာနာ နဲ ့အေျဖ ( Land Crisis : Problem and Solution by Moethee Zun)


 ေျမယာျပသနာ နဲ ့အေျဖ 

-မိုုးသီး -

လယ္သမား ေတြဆီက ေျမသိမ္းမႈေတြဟာ ျမင္မေကာင္းေအာင္ျဖစ္ေနတယ္။
စားရမဲ့ေသာက္ရမဲ့ျဖစ္ေနတယ္။


သူတိုု ့ထမင္းအိုုးေတြကိုု ရိုုက္ခြဲခံေနရတယ္။  သူတိုု ့လက္ထဲက ထမင္းလုုပ္ကိုု လုုစားေနၾကတယ္။ သူတိုု ့က ဘယ္သူေတြလဲ
သူတိုု ့ ကေတာ့ ေဇာကမဘာ ဦးခင္ေရႊ တိုု ့လိုု ခရိုုနီေတြျဖစ္တယ္။
သူတိုု ့ကိုု ဆန္က်င္ရမယ္။ သူတိုု ့ကိုု တိုုက္ပြဲ ဆင္ရမယ္။


  (  ရန္ကုုန္တိုုင္း ရိွလယ္ေျမအမ်ားစုုနဲ ့ ျပည္နယ္အမ်ားစုုမွာ လယ္ေက သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပိုုင္ထားတဲ့ ခင္ေရႊ ) 


ေျမဟာ ၀ိညဥ္ျဖစ္တယ္။ ေျမဟာ ဘာသာေရး တခုုလိုုျဖစ္တယ္။ ေျမယာေပၚလစီ ကိုု အစိုုးရေတြ ဂရုုတစိုုက္ ကိုုင္တြယ္ဖိုု ့
ေရွးကတည္းက ပံုုျပင္ေတြနဲ ့ ပညာေပးခဲ့ၾကတယ္။

 ေရွးေဟာင္းပံုုျပင္တပုုဒ္မွာ အေလာင္းစည္သူမင္းၾကီးဟာ
တန္ခိုုးၾကီးတယ္။ သူအခြန္ ( Tax) ေကာက္တဲ့နည္းကသူရဲ  လွံပ်ံ  ကိုုလႊတ္လိုုက္သတဲ့။လွံပ်ံက အခြန္မ ေပးသူရဲ ့ေခါင္းေပၚ မွာ ေထာက္ထားတယ္။  အခြန္ မေပးမျခင္း လံွနဲ ့ခ်ိန္ထားတယ္။ သူက ဒီေလာက္တန္ ခိုုးၾကီးတယ္လိုု ့ဆိုုတယ္။  တေန ့မွာေတာ့သူဟာ မုုဆိုုးမ
တေယာက္ရဲ ့လယ္ကိုု မတရားသိမ္းမိတယ္။  ဒီေလာက္တန္ခိုုးၾကီးတဲ့ဘုုရင္ၾကီးဟာ လွံပ်ံကိုုေစလြတ္တဲ့အခါမွာလွံဟာ မသြားေတာ့ဘူး။

ဒီပံုုျပင္ ပညာေပးမႈက ေျမယာဟာ ေပၚလစီ ဟာ ျပည္သူလူထုုပိုုင္ေျမကိုု
နိင္ငံေတာ္ကသိမ္းဆည္းခြင့္မရိွဘူး။ မလုုပ္ပ္ဘူးဆိုုတာပဲျဖစ္တယ္။

 ျမန္္မာျပည္မွာ ျပည္သူလူထုုအတြက္ အရင္းအႏွီးဆိုုလိုု လုုပ္အား (  Labor ) နဲ ့ေျမၾကီး ( Land)  ပဲရိွပါတယ္။
ျဖစ္သင့္တာက အစိုုးရက လုုပ္အားကိုု က်ြမ္းက်င္လုုပ္သား ( Skill Labor )
ျဖစ္ေအာင္ လုုပ္ေပးရမွာ။ ေျမၾကီးကိုု လည္း ေ၀ခ်မ္းေရး ( Land Reform ) လုုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမမရိွတဲ့သူကိုု ေျမေ၀ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့
ဒီေန ့ လယ္သမားေတြရဲ ့ဒုုကခ က မၾကည့္ရက္စရာျဖစ္ေနတယ္။

စက္မႈလက္မႈအဆင္သင့္လဲမျဖစ္ပဲ နဲ ့လယ္ေတြကိုုသိမ္းတာဟာ အၾကမ္းဖက္ေတာ္လွန္ေရး ၾကီး ဆီကိုု ဦးတည္ေပးေနသလိုုျဖစ္ေနတယ္။

အေမရိကန္ နိင္ငံက လယ္သမား ေတြကိုု ဘယ္လိုု အားေပးသလဲ ဆိုုတာ
ေလး ၾကံုုတံုုးေျပာျပခ်င္တယ္။
က်ေနာ္ရဲ ေဘာ္တေယာက္ အင္ဒီယားနား ျပည္နယ္ ေဖါ့၀န္းမွာေနပါတယ္။ သူက ေႏြရာသီမွာ ခ်ဥ္ေပါင္ တေက ေလာက္စိုုက္ တယ္။ သူက ေျမကိုု  ျပည္နယ္ အစိုုးရဆီကေန ငွားပါတယ္။  ၀ယ္မယ္ဆိုုလဲ ေရာင္းပါတယ္။  ေျမငွားက တနစ္ မွာ ၁၀ ေဒၚလာ ၀န္းက်င္ပဲေပးရပါတယ္။ အစိုုးရ လယ္ယာေျမဌာန က ေနာက္တေန ့မွာ
ထြန္စက္ေမာင္းလာျပီး အလကား လာထြန္ေပးသြားပါတယ္။ လုုပ္အား သက္သာေအာင္ပါ။  ေရ စုုတ္စက္ကိုုလဲ အလကား ငွားျပီး ေခ်ာင္းကေရ
ကိုုသြယ္ေပးပါတယ္။   လိုုအပ္တဲ ့ နည္းပညာေတြ အကူညီလဲ ေတာင္းလိုု ့
ရပါတယ္။  ခ်ဥ္ေပါင္စိုုက္တာဆိုုေတာ့ နည္းပညာဒီေလာက္မလိုုေတာ့
သူက ဆက္မငွားပါဘူး။ အလားတူပဲ အေမရိကန္ ျပည္ေတာင္စုုတခုုလံုုးမွာ
လယ္သမားေတြဟာ  အထူးအခြင့္အလန္းေတြရပါတယ္။ ေျမေတြကိုု ၀ယ္နိင္
ေရာင္းနိင္ၾကတယ္။ အမေတာ္ေၾကးေငြရတယ္။ နည္းပညာေတြရတယ္။
အခြန္ ေတြ ေလ်ာ့ေပါ့ ခံစားခြင့္ေတြရၾကပါတယ္။  စိုုက္ပ်ိ း ေရး ကလဲ အလြန္ထြန္းကားပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ရဲ ့ လူဦးေရ ၈၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းဟာ လယ္ယာေျမနဲ့ပတ္သက္တဲ့
စီးပြားေရးမွာ မွီခိုုေနရတံုုးျဖစ္တယ္။  ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တခါက
သူတိုု ့ရဲ ့ ေသနဂၤဗ်ဳဟာမွာ လယ္ယာေျမဟာေတာ္လွန္ေရးရဲ ့၀င္ရိုုးျဖစ္တယ္
လိုု ့ေတာင္ သံုုးသပ္ဖူးၾကပါတယ္။
ဒါေပမဲ ့ ျမန္မာ ျပည္လယ္သမား ဘ၀ က ဆရာစံလက္ထက္ ( ၁၉ ၃၀) ဘ၀
ဒီကေန အထိဘာဆိုုဘာမွမတိုုးတက္ေသးဘူး။ က်ေနာ္တိုု အိမ္နီးျခင္း
ထိုုင္းနိင္ငံက လယ္သမား ေတြရဲ ့ဘ၀ ေလာက္မတိုုးတက္ေသးဘူး။

မုုနပုုေလာက်သြားေတာ့ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ျမ တပ္ဖြဲ ့ေတြနဲ ့က်ေနာ္တိုု ့တပ္ဖြဲ ့ေတြထိုုင္းနိင္ငံ
မယ္ေကာ့မိုုင္ ( မဲေဆာက္မွာ ၁၆၇ ကီလီမီတာ အကြာ ) ေက်းရြားေလအနီးမွာတပ္စြဲခဲ့ၾကတယ္။  အဲ့ဒီရြာကိုု ထိုုင္းေတြေတာင္သိပ္မသိၾကဘူး ။ ဒီေလာက္ေခါင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီရြာ ဟာ  ရန္ကုုန္ ျမိုု့ ၀င္ဒါမီယာ  ရပ္ကြက္ထက္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မား
ေနတာကိုု က်ေနာ္တိုု ့ေတြ ့ရတယ္။  လမ္းေကာင္းတယ္။ အထက္တန္းေက်ာင္းရိွတယ္။   ေဆးရံုုၾကီးရိွတယ္။  ေရ၊မီးရိွတယ္။
အိမ္တိုုင္းမွာ ကားနစ္စီး နဲ ့ေရခဲေသတာ၇ိွတယ္။ သားသမီးေတြက
ဘန္ ေကာက္တကသိုုလ္ေတြမွာတက္ေနၾကတယ္။  တရြာလံုုးက လယ္သမားေတြပါ။   ေကာင္မေလးေတြကလဲ မ်ားလဲမ်ားတယ္။ ၀င္ဒါမီယာက ေကာင္မေလးေတြထက္ ေခ်ာေနတယ္။ ပညာတတ္တယ္။
စိတ္ေကာင္းရိွၾကတယ္။  က်ေနာ္တိုု ့ ထိုုင္း စစ္တပ္နဲ ့ အာဏာပိုုင္ေတြက ႏွိပ္ကြက္ ေနခ်ိန္မွာ လက္နက္ေတြကိုုဖြက္ေပးသူေတြ၊
စက္သြယ္ေရးစက္ေတြကိုု ဖြက္ေပးသူေတြျဖစ္လာတယ္။

ဒီေတာ့ က်ေနာ္တိုု ့ရဲ ေဘာ္ေတြဟာ ဒီရြာ နားက မေရြ ့နိင္ေအာင္ျဖစ္ေနၾကခဲ့ရဘူးတယ္။

ဒါက ထိုုင္းနိင္ငံ လယ္သမားေတြရဲ ့ ဘ၀ အဆင့္အတန္းျမင့္မားမႈပါ။
နိင္ငံေရးႏိုုးၾကားမႈ ၊ စာနာမႈေတြပါ။

ျမန္မာ ျပည္မွာေတာ့ ေၾကကြဲဘြယ္ယာ ေတြက အဆံုုးမသတ္နိင္ဘူး။
ေဇကမဘာ ဦးခင္ေရႊ ဟာ ခ်စ္တီးထက္ဆိုုးေနတယ္။ သူတိုု ့သိမ္းထားတဲ့
လယ္ေတြက တေခၚတေမ်ာ္ျဖစ္ေနတယ္။ သူဟာ ဦးေရႊမန္းနဲ ့ခမီးခမက္
ေတာ္သူဆိုုေတာ့ သူလုုပ္ေနတာ ေတြဟာ ဦးေရႊမန္းရဲ ့ေပၚလစီလား
လိုု ့စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနတယ္။

လယ္ေတြအခုုလိုု မတရားသိမ္းေနတာက အစိုုးရေျပာတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ေတြကိုု ယံုုၾကည္ရခက္တယ္။  ျပသနာသစ္ကိုု ဖန္တီးေနသလိုုျဖစ္တယ္။

ဒီမိုုကေရစီအင္အားစုုေတြ၊ တိုုင္းရင္းသားေတြနဲ ့ ပတိပကကိုု ေျဖရွင္းေနတယ္ လိုု ့ဆိုုေပမဲ့ ။  အစိုုးရနဲ လယ္သမားေတြရဲ ့
ပတိပက ကိုု မေျဖရွင္းဘူးဆိုုရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွာအရည္တည္တန္ ့တဲ့
ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာရလာမွာမဟုုတ္ဘူး။

စိတ္ပ်က္ဖိုု ့ေကာင္းတာတခုုကေတာ့

ဒီကိစ ကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ ့အမ်ိုုးသမားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ကလဲ
တခါမွာ မေျပာ ဘူး ။  ၈၈ မ်ိုုးဆက္ေတြကလဲ ထုတ္ေဖၚေျပာ ( Publicize ) လုုပ္တာမရိွဘူး။  ဒီခ်ဳပ္က ၁၉ ၈၉  ေ၀ါနယ္ က လယ္သမားေတြ လယ္အသိမ္းခံရ ၊ တာ၀န္ေၾကစပါး မေပးလိုု ့ေနပူလွမ္းခံရတံုုးကလဲ
ေရငံုုႏႈတ္ပိတ္ေနၾကတယ္။

မတူကြဲျပား ပါတီကဦး ေနမ်ိဳးေ၀  ေျပာတာ ကိုုေတြ ့ရတယ္။ သူအသံက တိုုးတယ္။ ( Voice ) မရိွဘူး။ အေျခအေနက ငပိသည္က အိပ္ေနျပီး ဆားသည္က ယင္ေျခာက္ေနသလိုုျဖစ္ေနတယ္။

က်ေနာ္ယံုုၾကည္ခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာ ျပည္ စီးပြားေရးတိုုးတက္ဖိုု ့ လ်ိဳလ္၀ွက္
ခ်က္ စကား၀ွက္ ( Secret Code) ကေတာ့ ေျမၾကီး ( Land) ပဲျဖစ္တယ္။
ေျမယာေပၚလစီနဲ ့ေျမယာေ၀ခ်မ္းေရးဟာ ဟာ အေျဖျဖစ္တယ္။

ဒီကုုတ္ကိုု မျဖဳတ္နိင္ရင္ေတာ့ အစိုုးးရအဖြဲ ့ဟာ မတည္ျငိမ္ပဲ လႈပ္ေနမွာ
ျဖစ္တယ္ ။

2 comments :

KO said...

It is Great article, I agree with you.

Anonymous said...

You should find out why this chit-tee KShwe is capturing farmer lands. We all know that Selfish TShwe built Naypyidaw and who foot the bill? My guess is that this is give and take agreement from TShwe to KShwe. Both of them should be loser for this time.