Tuesday, 26 June 2012

ဦးေအာင္မင္းနယ္စပ္ေဒသ ျမန္မာ ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ ့ေပါင္းစံုုေတြ ့ဆံုု

ဦးေအာင္မင္း နယ္စပ္ေဒသ ျမန္မာ ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ ့ေပါင္းစံုုနဲ ့ေတြ ့ဆံုု

၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းနဲ့အဖြဲ ့ဟာ နယ္စပ္ေဒသအေျခစိုုက္ျမန္မာဒီမိုုကေရစီအင္အားစုုမ်ားနဲ ့ 
ဒီေန ့လာေရာက္ေတြ ့ဆံုုေဆြးေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။  ျမန္မာနိင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား
ဒီမိုုကရက္တစ္တပ္ဦး၊ လူေဘာင္သစ္  ႏွင့္ အန္ဒီဒီ အဖြဲ ့တိုု ့ကိုု အဓိကဦးတည္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
ျပုလုုပ္ေနေၾကာင္းသိရပါတယ္။  ဦးေအာင္မင္းဟာ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္နဲ ့လဲ ဒီေန ့ေတြ ့ဆံုုမွာျဖစ္ပါတယ္။

No comments :