Friday, 29 June 2012

ေအာက္ဆံုုးေရာက္ေနတဲ့ နိင္ငံ

ကမၻာ့နိင္ငံ ၁၆၇ နိင္ငံမွာ ျမန္မာရဲ ့ဖြင့္ျဖိဳးတိုုးတက္မႈအဆင့္က ၁၆၀ မ်ွသာျဖစ္ေနပါတယ္။ငါဒိုု ့ညံ့ေနတာေသခ်ာေနျပီ။

No comments :