Saturday, 14 July 2012

ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဏာရွင္စနစ္၊ ကေသာင္းကနင္း အေျခအေနႏွင့္ ၿပိဳယြင္းက်ဆင္းေနမႈ


ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရး အေျခအေန

 ၾသစေၾတလ်အမ်ဳိးသား တကၠသိုလ္က ထုတ္ေဝတဲ့ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အာဏာရွင္စနစ္၊ ကေသာင္းကနင္း အေျခ အေနနဲ႔ ၿပိဳယြင္းက်ဆင္းေနမႈ” စာအုပ္ကို တင္ျပေနပါ တယ္။ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္၊ သံဃာေတာ္ေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး  ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနေတြကို သံုးသပ္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ စာေရးသူအမ်ားရဲ႔ ေဆာင္းပါးေပါင္းစံု စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးေတြကို ဆက္လက္တင္ျပပါမယ္။

ေသာတရွင္ မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား။
 


ဒီစာအုပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ေဆာင္းပါး ၃-ပုဒ္ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အခု တင္ျပမယ့္ ပထမေဆာင္းပါးကေတာ့ တခ်ိန္က ရန္ကုန္က ပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ (၁၉၉၂ ကေန ၂ဝဝ၁ အထိ) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ လုပ္ခဲ့ဖူးၿပီး၊ အခုေတာ့ ၾသစေၾတလ် အမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္ (ANU) မွာ ဧည့္သည္ပညာ ရွင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့သူ ဦးဟန္တင္ရဲ႔ ေဆာင္းပါးပါ။ သူက (၁၉၉ဝ-၁၉၉၃) ခုႏွစ္မွာ ယူနက္စ္ကို (UNESCO) နဲ႔ ယူအဲန္ဒီပီ (UNDP) တို႔ရဲ႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ပညာေရးက႑ ေလ့လာေရး အမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္ လမ္းၫႊန္ ေကာ္ မီတီမွာ ပါဝင္ခဲ့ သူတဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူေရးသားထားတဲ့ ျမန္မာ့ပညာေရး- ျပႆနာစိမ္ေခၚခ်က္မ်ား၊ အလားအလာ နဲ႔ ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမ်ားဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါး ကို ဖတ္ရပါတယ္။

တကယ္ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ ေမးခြန္းထုတ္စရာကိစၥ အေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွာ တျခားႏိုင္ငံေတြလို ၁၂-တန္းစနစ္ လုပ္ရင္မေကာင္းဖူးလား။ ဘာျဖစ္လို႔ မလုပ္တာလဲ။ တကၠသိုလ္ေတြကလည္း ေဆး၊ စက္မႈ၊ စီးပြား၊ စသျဖင့္ သီးသန္႔ခြဲျခားထားတာထက္စာရင္ တကၠသိုလ္ႀကီး တခုေအာက္မွာ မဟာဌာနေတြအျဖစ္ ေပါင္းစု ရင္ မေကာင္းဘူးလား။ တကၠသိုလ္ေတြကလည္း ပညာေရး ဝန္ႀကီး တခုထဲေအာက္မွာ မဟုတ္ဘဲ ဘာျဖစ္လို႔ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၃-ခုေအာက္မွာ ျပန္႔က်ဲေရာက္ေနၾကတာလဲ၊ သင္ရိုး ၫႊန္းတန္းေတြ တေျပးညီျဖစ္ဖို႔ မခက္ဘူးလား။ ျပန္ေပါင္းစုရင္ မျဖစ္ဘူးလား။ ျမန္မာပညာေရး ေအာက္က် ေနာက္က် ျဖစ္ေနရတဲ့ အေျခအေနကို ဘယ္လိုျပင္ဆင္ၾကမလဲ စတဲ့ ေမးခြန္း ေတြ အမ်ားအျပားပါ။

အခုေဆာင္းပါးေရးသူက တခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးတကၠသိုလ္မွာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္လုပ္ခဲ့သူ ဆိုေတာ့လည္း စိတ္ဝင္စား စရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ တခ်ိန္က သူကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ပညာေရး တိုးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစဖို႔ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ယူအဲန္ဒီပီ (ကုလသမဂၢ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္) စတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြ သံုးသပ္ ေလ့လာမႈေတြ လုပ္ခဲ့ၿပီး၊ အဲဒီက ရလဒ္ကို အခုေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ "ျမန္မာ့ ပညာေရးက႑ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ား" ဆိုတဲ့ အစီရင္ခံစာေတြလည္း ပထမတြဲ၊ ဒုတိယဆိုၿပီး ထြက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ပညာေရးက႑မွာ ျပင္ဆင္ဖို႔ အဓိက လိုအပ္ေနတဲ့ အခ်က္ ၈ ခ်က္ကို သံုးသပ္ အၾကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့-
- မူလတန္းပညာေရးက႑ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္
- ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေခတ္ႏွင့္ အညီ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းဖို႔
- ထိေရာက္ မွ်တမႈရွိတဲ့ ေ႐ြးခ်ယ္မႈစနစ္ ဖန္တီးဖို႔
- စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲခတ္သင္ၾကားျခင္းကို ဦးစားေပးဖို႔
- ပညာသင္ၾကားၿပီးလို႔ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္တဲ့အခါ သင္ၾကားခဲ့မႈက အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေစဖို႔
- သင္ၾကားပံု သင္ၾကားနည္းႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြး ပိုမို ေကာင္းမြန္မႈ႐ွိလာေစဖို႔
- ထိေရာက္တဲ့ သင္ၾကားမႈ ေထာက္ကူပစၥည္းနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ လံုေလာက္မႈ ရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔
- ပညာေရးက႑၏ လက္ရွိ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကို တိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ဖို႔ စတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေဆာင္းပါးနိဂံုးမွာေတာ့ ျမန္မာ့ပညာေရး ျမင့္မားခဲ့တဲ့ တခ်ိန္က အဆင့္အတန္းကို ျပန္ရဖို႔ ေဆာင္ ရြက္စရာ အေတာ္က်န္ရွိေနေသးတာကို သူက ေထာက္ျပပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ပညာေရး အတြက္ ဖက္စံုက႑က ခ်ည္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လိုတယ္၊ ပံုမွန္ပညာေရးသာ မဟုတ္ဘဲ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ ပညာေရး ေဆာင္ရြက္မႈေတြလည္း လိုတယ္၊ လူထု ျပန္ၾကားေရး သတင္းမီဒီယာနဲ႔ စာေပေတြမွာလည္း ပညာ ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္တာေတြ မရွိဘူးဆိုတာလည္း ေျပာပါတယ္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေတြရဲ႔ ပညာေရးျမင့္တက္လာမွသာ ပညာေရးစနစ္တခု လံုး ေရျမင့္ၾကာတင့္ဆိုသလို ျမင့္တက္လာမယ္၊ လူထု တခုလံုးရဲ႔ ေတြးေခၚပံုသေဘာထားေတြလည္း ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ ေထာက္ျပပါတယ္။

ပါေမာကၡခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဟန္တင္ရဲ႔ ေဆာင္းပါးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးက႑ရဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ ျပထား တာလည္း ကြက္က်ားေတြ႔ရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္- ဘ႑ာေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ မိဘေတြက ကေလးေတြကို ေက်ာင္းမထားႏိုင္ျဖစ္ရတာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံပညာေရးစနစ္မွာ အတန္းစနစ္ေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေနတာ၊ အလြတ္က်က္ေစတဲ့ ပညာေရးစနစ္မဟုတ္ဘဲ ေဝဖန္ပိုင္းျခားတတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ေပးဖို႔လိုတာ၊ ေက်းလက္ေဒသက သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းေတြကို အခုလို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ လုပ္ ထားတာ မဟုတ္ဘဲ ကာလံေဒသံအလိုက္ ေပ်ာ့ေျပာင္းေပးသင့္ တဲ့ အေၾကာင္းေတြ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး အေျခခံ ႏိုင္ငံတခုမွာ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာသင္ေက်ာင္းေတြကို ျပန္အားေပး သင့္တဲ့အေၾကာင္းေတြ ေတြ႔ရ ပါတယ္။ အဲဒါ အျပင္ ဆရာေတြကို လစာေထာက္ပံ့ေပးမႈနည္းတာေၾကာင့္ ျပင္ပမွာ က်ဴရွင္သင္စားေနရတဲ့ အျဖစ္ေတြ၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ပိုလို႔ပံ့ပိုးမႈေပးသင့္တဲ့အေၾကာင္းေတြ၊ သင္တန္းေတြ ထပ္ၿပီး အက်ယ္ အျပန္႔ေလ့က်င့္ေပး ဖို႔ လိုအပ္ပံုေတြ ေထာက္ျပထားတာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ တကၠသိုလ္အဆင့္ ပညာေရးမွာလည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က တကၠသိုလ္၊ သိပၸံ ၃၂ ခုကေန၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ တကၠသိုလ္ သိပၸံ ၁၅၆ ခုအထိ တိုးတက္လာေပ မယ့္ အေရအတြက္အစား၊ အရည္အေသြးျဖစ္ေအာင္ ျမႇင့္တင္သင့္တဲ့အေၾကာင္းေတြကို ေထာက္ျပထားတာလည္း ဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ ပညာေရးအရည္အေသြး က်ဆင္းလာလိုက္တာဟာ အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ က ဖြင့္ထားတဲ့ အေဝးသင္ပညာေရးက ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အစိုးရအလုပ္ရဖို႔ေတာင္ ခက္ခဲေနရတဲ့ အေၾကာင္းေတြကို ေထာက္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

ဒီေဆာင္းပါးကို ဖတ္ေနစဥ္မွာ က်ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ္ေပ်ာက္လူသား ရုပ္ရွင္ၾကည့္ေနရတာကို သတိရေနပါ ေသးတယ္။ ကိုယ္ေပ်ာက္လူသား ရွိေနတာ သိရေအာင္ သူက ေဆးလိပ္ေသာက္ျပတာ၊ လက္အိပ္ဝတ္ ထားတာ၊ ဦးထုပ္ဝတ္ထား တာေတြ လုပ္ေနေတာ့ ကိုယ္ေပ်ာက္လူ ရွိေနတာေတာ့ သိေနရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မျမင္ရတဲ့ အေနအထားပါ။ ဒီေဆာင္းပါးမွာလည္း ပညာေရးက႑အတြက္ အဓိကအေရးပါတဲ့ (stakeholders) လို႔ ေခၚတဲ့ ပတ္သက္ေနရသူ ၃-ဦးကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဆရာ-မိဘနဲ႔ ေက်ာင္းသား ၃-ဦးကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျမန္မာ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွာ ဆရာေတြက အႏၱေတာ အႏၱတဂိုဏ္းဝင္ေတြျဖစ္ေတာ့ ထက္-ေအာက္ ဆက္ဆံ ေရးကို ျဖစ္ေစတယ္၊ ေရွးရိုးစြဲ-သမားရိုးက် ဆန္တဲ့ပံုစံနဲ႔ သြားလိုတယ္၊ ပညာေရးသုေတသနဌာနက လုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့ က်င့္သင္တန္းေတြအတိုင္း သင္ရိုးပံုစံအသစ္ေတြကို လက္ခံလုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ မရွိဘူး၊ မေအာင္ျမင္ခဲ့ ဖူးဆိုတာ ေဝဖန္ထားပါတယ္။ မိဘေတြက႑မွာေတာ့ ေက်းလက္ကေန ၿမိဳ႔ျပကို လူေတြေရႊ႔ေျပာင္းလာေနၾက တဲ့အခါ မတည္မၿငိမ္ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ ပညာေရးခက္ခဲရတာေတြကို ေထာက္ျပပါတယ္။ ေက်ာင္းသား ေတြက႑ မွာလည္း ေက်ာင္းသားေတြက တကယ္ေက်ာင္းၿပီးသြားတဲ့အခါ သူတို႔ရခဲ့တဲ့ ပညာေရးဟာ တကယ့္လက္ေတြ႔ ကမၻာႀကီးမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြနဲ႔ မညီျဖစ္ေနတာ၊ ေပၚပင္ ပုဂၢလိကပညာေရး ေတြက လႊမ္းမိုးေနတာ ေထာက္ျပပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာဦးဟန္တင္ တာဝန္ယူေနစဥ္တေလွ်ာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာ ေရးကို အဓိက တာဝန္ယူ လမ္းၫႊန္ေနခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ၫြန္႔ဦးေဆာင္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား ပညာေရး ေကာ္မီတီ၊ အခု ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း အစိုးရႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႔ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးထားတာ မေတြ႔ရ ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေပ်ာက္ရုပ္ရွင္ ၾကည့္ေနရေလသလားလို႔ က်ေနာ္က ဆိုခဲ့တာပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တခ်ိန္က ရွိခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ တိုးတက္မႈကို အားေပးခဲ့ လူရည္ခြၽန္စီမံကိန္းေတြ ဘာေၾကာင့္ ရပ္သြား ရတာလဲ၊ လူငယ္ေတြ အဖြဲ႔အစည္းသေဘာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေရးနဲ႔ အမ်ားအက်ဳိး သယ္ပိုးေစ ေရးအတြက္ အရင္က စာတတ္ေျမာက္ေရးမွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေစ သလိုမ်ဳိး စီမံကိန္းေတြ မရွိေတာ့တာ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ (နဝတ) တက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း လုပ္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသား ပြဲေတာ္ေတြ ဘာေၾကာင့္ ရပ္သြားတာလဲ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ ကိုယ္၌က ဘယ္လိုလူငယ္ေတြကို ေမြးထုတ္ခ်င္ တာလဲ၊ ပညာေရးအသံုးစရိတ္ေတြက ဘာျဖစ္လို႔ နည္းေနတာလဲ စတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခန္းက႑ ေတြကို ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေထာက္ျပထားတာကေတာ့ အားနည္းတယ္လို႔ပဲ ဆိုပါရေစ၊ ဒါေပမယ့္ ဆရာ ဦးဟန္တင္ရဲ႔ ေဆာင္းပါးမွာေတာ့ ျမန္မာ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဟာ တစံုတဦးက လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ တဲ့ စနစ္ကေန၊ ပိုလို႔ ပြင့္လင္းတဲ့ သည္းညည္းခံႏိုင္တဲ့စနစ္ ကိုေျပာင္းဖို႔ လိုတယ္လို႔ေတာ့ ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တပတ္ မွာေတာ့ လန္ဒန္တကၠသိုလ္က ပညာေရးပညာရွင္ မာရီ လားလ္ရဲ႔ ျမန္မာ့ပညာေရးေလ့လာခ်က္ကို ဆက္လက္ တင္ျပပါမယ္။ အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစ။
(ယခု ေဆာင္းပါးကို လြတ္လပ္ေသာအာရွအသံ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ RFA မွ ထုတ္လႊင့္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ RFA ၏ မူပိုင္သာျဖစ္ၿပီး ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။)

No comments :