Monday, 16 July 2012

ဦး သိန္း စိန္ ဘာေတြလုုပ္ေပးသင့္ပါသလဲ

           ခရိုုနီေတြအေနနဲ ့  ကိုုယ္  ထမင္းအိုုး ကိုု  ေျခေထာက္နဲ ့ မကန္ ၾကဖိုု ့ လိုုပါတယ္။

ဦးသန္းေရႊလက္ထက္မွာ ေနျပည္ေတာ္ကိုုေဆာက္တယ္။  တျခားလမ္းတံတားေတြကိုုေဆာက္တယ္။  ဒီလုုပ္ငန္းေတြကိုု ခရိုုနီေတြကိုုလုုပ္ခိုုင္းပါတယ္။ 
ခရိုုနီေတြကိုု ေငြျပန္ေပးစရာမရိွတဲ့အတြက္ ေျမေတြကိုု လက္ေဆာင္အျဖစ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ 
တခါ အေမရိကန္ေတြလာေတာ့မယ္ဆိုုျပီး ခရိုုနီေတြကေျမေတြကိုုလိွမ္ ့၀ယ္လိုုက္တဲ့အခါမွာ
လယ္သမားေတြမွာ စိုုက္ပ်ိဳးစရာေျမမရိွသလိုုျဖစ္လာပါတယ္။ 
ျမန္မာ နိင္ငံရဲ  ့ လုုပ္ငန္း အခ်ိဳး အစားကိုုၾကည့္ရင္ ၇၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းက လယ္ယာ၊ ၀န္ထမ္းက ၂၃ ရာခိုုင္ႏႈန္း စက္မႈလုုပ္သားက ၇ ရာခိုုင္ႏႈန္းမ်ွသာရိွေနတယ္။ 
ဒါက ဘာကိုု ျပေနသလဲ ။ 
ဒါက ခရိုုနီေတြဟာ စက္မႈလက္မႈ လိုု ့ ထုုတ္လုုပ္မႈအပိုုင္းမွာရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈေတြမလုုပ္ၾကဘူးဆိုုတာကိုု ျပေနတယ္။ 
 စက္မႈထုုတ္ကုုန္ေတြမွာရင္းႏွီးျမဳပ္ မလုုပ္ပဲ ေငြရလြယ္တဲ့ အျမတ္ၾကမ္းတဲ့ အိမ္ေျမ၊လယ္ယာ
ေျမယာေရာင္း၀ယ္ေရးေတြမွာပဲရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကတဲ့အတြက္  ျပသနာသစ္ၾကီးတရပ္ဟာ ေမြးဖြား
မိရက္သားျဖစ္လာေနပါျပီ။  စက္မႈမွာလဲ အလုုပ္မရိွ၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရးမွာလဲ အလုုပ္မရိွဘူးဆိုုရင္
၇၀ ရာခိုုင္ႏႈန္းေသာ လယ္သမားေတြရဲ ့ ေဒါသ က မီးေထာက္ျဖစ္လာနိင္လိုု ့ပါပဲ။ 
ဒီမီးေတာက္က ျငိမ္းရခက္မဲ ့မီးေထာက္ျဖစ္လာနိင္တယ္။ 
လယ္ယာေျမျပသနာကိုု မေျဖရွင္းနိင္ တာ၊ ေျဖရွင္းဖိုု ့ စနစ္တက်အားမထုုတ္ဘူးဆိုုရင္ 
ကိုုယ္ထမင္း အိုုးကိုု ကိုုယ္ေျခနဲ ့ကန္ သလိုုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရအေနနဲ ့ဘာလုုပ္သင့္သလဲ  

၁- ခရိုုနီေတြဆီက လယ္ေတြကိုု ျပန္သိမ္းျပီး လယ္သမားေတြကိုု ေ၀ခ်မ္းေရးလုုပ္သင့္ပါတယ္။ 
၂- ခရိုုနီေတြကိုု စက္မႈလပ္မႈ ပိုုင္းမွာ ပိုုျပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြလုုပ္ဖိုု ့ ဥပေဒနဲ ့ ျပဌာန္းသင့္ပါတယ္။ 

၃-အစိုုးရက မေလးရွားနိင္ငံလိုု လူထုုအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ စနစ္က်တဲ့ ေခတ္မွီတဲ့ အိမ္ေတြကိုု ေဆာက္လုုပ္ျပီး ေစ်းခ်ိဳခ်ိဳနဲ ့ေရာင္းခ်ေပးသင့္တယ္။ အိမ္ေတြကိုုအသစ္ထပ္မံေဆာက္လုုပ္ျခင္းျဖင့္ အဆမတန္ျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္ေစ်းကိုု အျမန္ဆံုုး ျပန္ခ်ေပးနိင္တယ္။  အိမ္ေစ်းအဆမတန္ တက္ေနတာ လူနည္းစုုအတြက္သာ
အက်ိဳးရိွျပီး လူထုုၾကီး ကိုု ျပသနာေပါင္းမ်ားစြာ ေပးနိင္တယ္ဆိုုတာကိုု အစိုုးရတိုုင္း သေဘာေပါက္ၾကတယ္။ အိမ္ေစ်းေတြၾကဆင္းေအာင္ ေသနပ္နဲ ့ေထာက္ျပီး ေစ်းခ်ခိုုင္းလိုု ့မရပါ။ အိမ္အသစ္ေတြထပ္မံ
ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ အိမ္ေစ်းကိုု က်ေအာင္ ခ်ေပးရပါတယ္။ နိင္ငံတကာ စံညြန္း ညီ  ျမိဳ သစ္ေတြ၊ အဖိုုးနည္းအိမ္ယာေတြကိုု စနစ္တက်ေဖၚထုုတ္တာဟာ 
က- အလုုပ္လက္မဲ့ျပသနာကိုုေျဖရွင္းနိင္ေစတယ္။ 
ခ-အုုပ္ခ်ဳပ္လိုု ့ပိုုလြယ္တယ္။ 
ဂ- လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေအာင္ ဖြင့္ျဖိဳးေရးလုုပ္ေပးရတာပိုုလြယ္တယ္။ 
ဃ - လူေတြရဲ ့ဘုုရားတရားနဲ့ဆန္က်င္တဲ့  ေမာဟဂတိ ျဖစ္တဲ့ က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ေဒသစြဲ၊ အစြန္းေရာက္ဘာသာစြဲ စိတ္ဓါတ္ေတြကိုု ေပ်ာက္သြားေအာင္ လုုပ္တဲ့အေကာင္းဆံုုးနည္းျဖစ္တယ္။  

ျမိဳ့သစ္ေတြ တည္ေဆာက္တာကိုု အစိုုးရတိုုင္းက ဆက္တိုုက္လုုပ္ေနရမယ္။ 
ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ စာ ေလာက္ စီမံကိန္းခ်လုုပ္ရမယ္။  တိုုးတက္တဲ့နိင္ငံေတာ္သစ္ၾကီးကိုု ဘယ္သူကမွာ သက္တန္းတခုုတြင္းမွာ စကၤပူလိုု လုုပ္လိုု ့မရနိင္ပါဘူး။ မျဖစ္နိင္ပါဘူး။ 
သမတ အဆက္ဆက္က တခုုျခင္း တခုုျခင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ေပးမဲ့မွရမွာပါ။
  ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရအေနနဲ ့ သူသက္တန္းမွာ Legacy ျဖစ္တဲ့အလုုပ္တခုုကိုုေတာ့လုုပ္ခဲ့ေစခ်င္တယ္။ 
ဒါကေတာ့ အေမရိကန္ က ပိတ္စိုု ့မႈရုုတ္သိမ္းေအာင္လုုပ္ျပဖိုု ့၊ လယ္ယာေျမေ၀ခ်မ္းေရးလုုပ္ေပးခဲ့ဖိုု ့၊ City Planing  ေတြ ေရးဆြဲထားေပးခဲ့ဖိုု ့
တိုုင္းရင္းသားေတြနဲ ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ခဲ့ဖိုု ့၊ 
နိင္ငံသားေတြအတြက္ အိုုင္ဒီကဒ္ နဲ ့ ကားနံပတ္ျပားေတြကိုု အဂၤလိပ္လိုု ေျပာင္းခဲ့ဖိုု ့စတဲ့ သမိုုင္း၀င္တဲ့ေျပာင္ေျမာက္တဲ့လုုပ္ေဆာက္ခ်က္ေတြလုုပ္ခ့ဲေစခ်င္တယ္။ 
အလုုပ္ေတြမ်ားပါတယ္။  လူမ်ားမ်ားလိုုပါတယ္။  တဦးေဆာင္ေသာ္မရ တေသာင္းေဆာင္ေသာ္
ရပါတယ္။

မိုုးသီးဇြန္No comments :