Tuesday, 24 July 2012

အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီအင္ စုု သတင္း

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ
လႈပ္ရွားမႈသတင္းမ်ား ဇူုလိုင္လ ၂၄ ရက္၊ ၂၀၁၂

၂၄-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁း၃၀ နာရီတြင္ ျပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္၏
ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ  ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေရးအခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳစနစ္အေၾကာင္
း ၾကိဳတင္ညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကိုအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစု ပါတီဌာနခ်ဳပ္ရုံးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

ထုိၾကိဳတင္ညွိႏိႈင္းပြဲသို႔ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအင္အားစုပါ
တီေခါင္းေဆာင္ေဒါက္တာသန္းျငိမ္း၊ အတြင္းေရးမွဴး(၁) ဦးၾကည္သန္း၊ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)ဥကၠဌ ဦးသုေ၀၊ ရွမ္းတို္င္းရင္းသားမ်ား  ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္
ဦးေစာသန္းျမင့္၊ ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ ဥကၠဌ ဦးအုံးလြင္ႏွင့္  
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေရႊ၊ဒီမုိကေရစီႏွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ  ဥကၠဌ ဦးေအာင္သန္းႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးညြန္႔၊ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီမွ
ဦးႏုိင္ခင္ေမာင္၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားပါတီမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဦးဆလိုင္းက်ဲအိုဘစ္ခ္ေထာင္
 တို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

        ျပည္ေထာင္စုေကာ္မရွင္တြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးမည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို
ပါတီတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ေဆြးေႏြးၾကျပီး ေနျပည္ေတာ္သို႔သြားေရာက္ၾကမည့္ခရီးစဥ္အတြက္ သြားေရာက္မည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္စုေပါင္းသြား ေရာက္ၾကရန္ကိစၥတို႔ကို ေဆြးေႏြးပါသည္။

        အမ်ိဳးသားဒးီမုိကေရစီအင္အားစုပါ
တီမွ ေဒါက္တာသန္းျငိမ္းနွင့္ဦးၾကည္သန္းတုိ႔ တက္ေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။အျခားပါတီမ်ားကသက္ဆုိင္ရာပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ ဆက္လက္တင္ျပျပီးမည္သူသြားေရာက္မည္ကို ဆုံးျဖတ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

No comments :