Saturday, 21 July 2012

ဦးခင္စိုု းလယ္ေတြ ကိုု မတရားသိမ္းယူေနျခင္း

ဦးခင္စိုး ဦးစီးၿပီး ထား၀ယ္သားမ်ား အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီမွ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားအား ေပါင္းၾကည့္ပါက ေျမဧကေပါင္း (၅၀၀၀၀) ေက်ာ္ထိ သိမ္းပိုက္ထားပါတယ္။ တစ္ဘက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို မတန္မဆေစ်းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းစားျခင္းဟာ ေဒသဖြံ ၿဖိဳးေရးလုပ္တာဆိုတာ စဥ္စားၾကည့္ပါ။ အမ်ားပိုင္ ကုမၼဏီကိုေလ့လာၾကည့္ပါ စီးပြားေရအျမင္ရွိေသာ လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႔ ျဖစ္ျခင္း၊ ဦးခင္စိုး ဦးစီး ၿပီးေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားက ေဒသတြင္း ဆိုးက်ဳိးေကာင္းက်ဳိးကို တြက္ဆမွဳမရွိဘဲ ေျမရရင္ၿပီးေရာ ပိုင္တယ္ဆိုၿပီး လုပ္ခ်င္တာကို မိုက္မိုက္ ကန္းကန္း လုပ္ေနသူမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္၊


ေဒသဖြြ႔ံျဖိဳးေရးကို တကယ္ လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ လယ္သမားေတြ၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးသမားေတြကို ေငြေခ်းေပးျခင္းမ်ဳိး၊ လယ္ယာသံုး ပစၥည္းမ်ဳိးေတြ ၀ယ္ၿပီး ေထာက္ပံ့ေပးတာေတြ လုပ္ေပးရမယ္၊ ပါတီကို အေၾကာင္းျပၿပီး ေဒသတြင္းက ေျမေတြ လုိက္လံ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ သူအေနနဲ႔ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားကိုလည္း အမ်ားပိုင္တြင္ အစုရွယ္ယာအျဖစ္ထည့္၀င္ျခင္း၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ၀င္ေတြအေနနဲ႔ အမ်ားပိုင္ ကုမၼဏီထူးေထာင္ၿပီး ပါတီအတြက္ အစုရွယ္ယာထည့္ျခင္း ေတာ့ မလုပ္သင့္တဲ့ကိစၥပါဘဲ၊ ဒါေၾကာင့္ ထား၀ယ္အသင္းဥကၠဌ၊ အဏၰ၀ါလြမ္းကုမၼဏီ ဥကၠဌ၊ လည္းျဖစ္တဲ့ ဦးခင္စိုး၊ ကိုယ္က်ဳိးတစ္ခု တစ္တည္းကိုဘဲ ၾကည့္တဲ့သူကို ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ရမလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစုရွယ္ယာ ထည့္တာ မွားၿပီထင္ပါတယ္။ ထား၀ယ္သားထဲမွာ ခမ္းပဲ့ပဲ့ပါဘဲ။

ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ျပဳလုပ္မွဳေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရတဲ့ ေက်းရြာ(၁၆)ရြာက ရြာသားေတြ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ဘာလုပ္ေပးသလဲ သူတို႔လဲ ထား၀ယ္သားေတြဘဲ သူတို႔ေလ်ာ္ေၾကး ရတာဘဲဆိုၿပီး ပစ္ထားလို႔မရဘူး၊ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ္။ ထား၀ယ္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ခ်င္တယ္၊ ထား၀ယ္ သားပါလို႔ ကိုယ္ကို ကိုယ္ သတ္မွတ္ရင္ အရင္ကတည္းက ထား၀ယ္မွာ ဖြံ႔ၿဖိုးတိုးတက္မွဳေတြ လုပ္ပါလာ ..ရန္ကုန္မွာ ေမွာင္ခိုလုပ္ၿပီး စီးပြားရွာတယ္၊

ထား၀ယ္မွာ လုပ္ရင္ ထား၀ယ္သားေတြ အလုပ္အကိုင္ေတြ ေတာင္ရေသးတယ္ ... စီးပြားေရးအျမင္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးတင္ျပရရင္ ခင္စိုးဟာ ထား၀ယ္ မွာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေၾကာင္းျပကာ စီးပြားရွာရန္အတြက္ ေျမသိမ္းဆည္းမွဳမ်ား လုပ္ဖို႕ရည္ရြယ္ တာဘဲ.....စာရင္းရွင္းတမ္း အတိအက်ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ရွယ္ယာ ရွင္ေတြကို လုပ္ငန္း အတိအက် ခ်ျပႏိုင္မလား....ဖြံၿဖိဳးေရး အေၾကာင္းျပၿပီး က်န္ေငြမ်ားကို ေပးသေလာက္ ယူတာမ်ဳိးေတာ့ ထား၀ယ္သား အခ်င္းခ်င္းအေပၚ လုပ္တာမ်ဳိးေတာ့ လက္ခံဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး

အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီမွ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားကို လက္ရွွိအစိုးရ လက္ထက္မွာ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ တားဆီးရမွာဘဲ၊ စိတ္ဓါတ္ မေကာင္း တဲ့သူ၊ ကိုယ္က်ဳိး တစ္ခုတည္းၾကည့္တဲ့ သူမ်ဳိးကို ေခါင္းေဆာင္တင္ရင္ ငါးပါးေမွာက္ကုန္ မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ စိတ္ဓာတ္ မေကာင္းတဲ့ေကာင္ ခင္စိုးကိုေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမွ မထားဘဲအျခား ထား၀ယ္သားထဲမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ကို တင္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ထား၀ယ္ကိုခ်စ္တဲ့ ငါတို႔ ထား၀ယ္သားေတြ ပိုင္တဲ့ေျမကို တိုင္းတပါးသားေတြ ဆီကို အေရာက္မခံ ႏိုင္ေရးအတြက္ အားလံုး ၀ိုင္း၀န္း ထိန္းသိမ္းၾကပါ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ အမ်ားဆံုး ပါ၀င္ေသာ ထား၀ယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွဳ အမ်ားပိုင္ကုမၼဏီမွ မတရားေျမ သိမ္းဆည္း မွဳမ်ားကိုလည္း ကန္႔ကြက္၊ တိုက္ဖ်က္ၾကပါစို႔လို တိုက္တြန္း လိုက္ရပါတယ္။

No comments :