Thursday, 26 July 2012

လယ္သမား တိုုက္ပြဲ သတင္း

ဆက္လက္ျဖန္႔ေ၀ေပးပါရန္(၂၅.၇.၂၀၁၂ေန႔ ထြန္စက္ေအာက္သို႔ ၀င္ေရာက္၍လယ္ယာေျမအတြက္အသက္ေပးထြန္တံုးတိုက္ပြဲ၀င္ေသာ လယ္သမားသံုးဦးမွာ ဦးတု ျဖစ္ပါတယ္။

by U Min Min on Thursday, July 26, 2012 at 12:10pm ·

မိတီၳလာျမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ရက္

သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

၁၃၇၄ ခုႏွစ္ ၊ ဒုတိယ၀ါဆိုလဆန္း (၇) ရက္ေန႔

၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၅) ရက္

(၂၅.၇.၂၀၁၂)

မိတၳီလာခရိုင္အတြင္း အတင္းအဓမၼလယ္ယာေျမ အသိမ္းခံထားရေသာေတာင္သူမ်ား

ယေန႔ ထြန္တံုးတိုက္ပဲြ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနျခင္းျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းေဒသ မိတၳီလာခရိုင္မွာ လယ္ယာေျမဆံုးရႈံုးမႈေတြနဲ႔ပါတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈေတြ ၊ ျပႆနာေျဖရွင္းမႈေတြျဖစ္ေနတယ္။ ျဖစ္ေနတာေတြက သိရသေလာက္ဆိုရင္ လယ္သမားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ ၊ ဓါးမဦးခ်ပိုင္ေျမ ၊ မူလလက္ငုတ္လက္ရင္းပိုင္ေျမ ဆိုတာေတြနဲ႔ သူတို႔လယ္ယာေျမေတြကို သူတို႔ရပိုင္ခြင္႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ၇-လပိုင္းမွာ စာတင္ခဲ႔ပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဒီတိုင္ၾကားမႈေတြကို သက္ဆိုင္ ရာက အေၾကာင္းျပန္မႈ ေျဖရွင္းေပးမႈမရွိတဲ႔အတြက္ မိတၳီလာ ၊ သာစည္ ၊ ၀မ္းတြင္း ၊ မလိႈင္ ေလးၿမိဳ႕နယ္စလံုး ပူးေပါင္းၿပီးေတာ႔ လယ္သမားမ်ားသည္ သူတို႔ရဲ႕လယ္ယာေျမမ်ားကို တရားမွ်တစြာနဲ႔ ျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္

၁၁.၇.၂၀၁၂. ရက္ေန႔မွာ စၿပီးေတာ႔ ထြန္တံုးတိုက္ပဲြ စတင္ခဲ႔ပါတယ္။လယ္သမားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕လယ္ယာေျမျပန္လည္ရရွိေရးအတြက္ ကူညီေျဖရွင္းေပးဖို႔ လယ္သမား ၅၀-ေက်ာ္ က လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ မိတၳီလာျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ယက္ကို ေမတၱာရပ္ခံၿပီး အကူ အညီေတာင္း ခဲ႔ပါတယ္။ မိမိတို႔အေနနဲ႔ ဒီလယ္ယာေျမျပႆနာ ဟာ ေရရွည္သေဘာေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင္႔ တရားနည္းလမ္းက်က် ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတဲ႔ ျပႆနာျဖစ္တယ္ ဆိုတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ထြန္တံုးတိုက္ပဲြကို ဆင္ႏႊဲေနတဲ႔အခ်ိန္ - ၁၄.၇.၂၀၁၂. ရက္ေန႔မွာ မိတၳီလာ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးစိန္အုပ္ အပါအ၀င္ ခရိုင္အဆင္႔ ေျမစာရင္း ၊ သစ္ေတာ ၊ ဆည္ေျမာင္း စတဲ႔ အရာရွိအစံုအလင္နဲ႔ မိတၳီလာ ျပည္သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ကြန္ရက္အဖဲြ႔၀င္ေတြကို ေခၚယူေဆြးေႏြးပါတယ္။ ၎ေဆြးေႏြးမႈရဲ႕အေျဖက ၄၅-ရက္အတြင္းကိုေတာ႔ ဒီလိုမ်ဳိး အင္နဲ႔အားနဲ႔ ထြန္တံုးတိုက္ပဲြ မလုပ္ပါနဲ႔။ ေျပလည္ရာေျပလည္ေၾကာင္း အေျဖရွာဖို႔ ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးေနတဲ႔ကာလမွာ ျပႆနာ မတက္ရေအာင္ ၂ဖက္လံုးကညႇိႏႈိင္းၿပီးသြားဖို႔ေျပာခဲ႔ပါတယ္။ လယ္သမားေတြဖက္က လူႀကီးေတြရဲ႕ကတိစကား ကို ေလးစားေသာအားျဖင္႔ သူတို႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈကို ရပ္တန္႔လိုက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႔ တဖက္က သိ္မ္းပိုက္ထား တယ္ဆိုတဲ႔ ကုမၸဏီ ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနနဲ႔ လူတဦးတယာက္ခ်င္းစီတို႔က လက္ဦးမႈရယူတာေတြ လုပ္ပါတယ္။ ၁၈.၇.၂၀၁၂. ရက္ေန႔က ေတာင္သူ ၁၉-ဦးကို ပုဒ္မ ၄၂၇ ၊ ၄၄၇ ျဖင္႔ တရားစဲြျခင္း ၊ ၂၁.၇.၂၀၁၂. ရက္ေန႔မွာ ကံေကာင္းရြာမွ ထြန္တုံးတိုက္ပဲြမွာပါ၀င္တဲ႔ ေတာင္သူေတြကို သက္ဆိုင္ရာရဲက ၅ဦးစီေခၚၿပီး ခ်ိန္းေျခာက္မႈမ်ားျပဳျခင္း ၊၂၄.၇.၂၀၁၂.ရက္ေန႔မွာေတာ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးက ျပန္မေပးဘဲ သိမ္းထားတဲ႔ ေျမ ၁၀ဧကကို ျခံစည္းရိုးသံဇကာ ကာရံျခင္း ၊ ေကာင္းကင္ကုမၸဏီက သူတို႔သိမ္းထားတဲ႔အကြက္ကို ထြန္စက္နဲ႔ တက္ထြန္တာေတြကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ဆန္ထားရွိခဲ႔တဲ႔ ကတိစကားအရ ၄၅-ရက္အတြင္းမွာ တဖက္နဲ႔တဖက္ ျပႆနာျဖစ္ ေစမယ္႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈေတြ မလုပ္ဘဲနဲ႔ ေျပလည္ေရးကိုဘဲေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ႔ စကားကုိ လယ္သၼားေတြ ဘက္က တာ၀န္ယူခဲ႔ေပမယ္႔ တဖက္က သိမ္းပိုက္ထားတဲ႕သူေတြကေတာ႔ အတင္႔ရဲစြာနဲ႔ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး လုပ္လာ ပါတယ္။ ဒါေတြကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၀င္ေရာက္ၿပီး ဟန္႔တားေပးျခင္း ၊ ခင္ဗ်ားတို႔ မလုပ္နဲ႔ဦးလို႔ ေဆြးေႏြးေပးျခင္း မရွိခဲ႔ပါ။ လယ္သၼားေတြဖက္က ဒီ၄၅-ရက္ၾကားကာလမွာ သူတို႔ ပိုင္ဆိုင္သင္႔ပါတယ္ဆိုတဲ႔ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင္႔ သက္ဆိုင္ရာကို စာတင္ဖို႔လုပ္ရာမွာ ၂၀.၇.၂၀၁၂. ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျပည္႔စံုသိမ္းထားတဲ႔ မလိႈင္ကလယ္သမားေတြက စာတင္ခဲ႔ပါတယ္။ ေတာင္သူေတြဖက္က ဒီလိုမ်ဳိးလုပ္ေနတဲ႔အခ်ိန္မွာ သိမ္းပိုက္ထားသူေတြဖက္က မတရားလုပ္လာတာကိုေတာ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြက ထိန္းသိမ္းေပးဖို႔လိုပါတယ္။လယ္ယာေျမျပႆနာဆိုတာ ႏွစ္ရွည္လမ်ားျဖစ္ခဲ႔တဲျပႆနာ။ ႀကီးေလးတယ္ ၊ နက္ရႈိင္းတယ္ ၊ သိမ္းပိုက္ခံရမႈ ပံုသ႑န္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္ ၊ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈ အမ်ဳးိမ်ဳိးရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ဆိုရင္ စိတ္ရွည္ဖို႔ ၊ သီးခံဖို႔ တရားနည္းလမ္းက်က်ေျဖရွင္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႔ - ေျမလြတ္ ေျမလပ္ နဲ႔ ေျမရိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခဲြေရး ဥပေဒ ဆိုတာ ေပၚထြက္လာပါၿပီ။ ၎ဥပေဒ၏ အခန္း(၈) ပုဒ္မ ၂၅ ပုိဒ္ခဲြ က.ခ.ဂ ဆိုၿပီးရွိရာမွာ

အပိုဒ္(ခ)အရဆုိလွ်င္ေျမလြတ္ ေျမလပ္ ႏွင္႔ ေျမရိုင္းမ်ားလုပ္ပိုင္ခြင္႔ ၊ အသံုးျပဳခြင္႔ေပးထားေသာ ေျမဧရိယာေပၚတြင္ ယခင္ကတည္း က လက္ရွိစိုက္ပ်ဳိးလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သၼားမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားပါ၀င္ေနပါက တရား၀င္ လုပ္ကိုင္ခြင္႔ ရရွိထားျခင္းမရွိသည္႔တိုင္ နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ယင္းတို႔၏ဆႏၵအေပၚ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။စသည္႔ ညွိႏႈိင္းေရးဆိုင္ရာ အခ်က္မ်ားျပဌာန္းထားေသာ္လည္း ညွိႏႈိင္းေရးအတြက္ ေစာင္႔ဆိုင္းေနတဲ႔ကာလမွာ သိမ္းပိုက္သူမ်ားက တဖက္သတ္လုပ္လာတဲ႔အတြက္ လယ္သၼားမ်ားသည္ မခံမရပ္နိုင္ျဖစ္လာၿပီး ၊ မိုးကလည္း က်လာၿပီျဖစ္တဲ႔အတြက္ သူတို႔လယ္ကြက္မ်ားကို ျပန္လည္ထြန္ယက္မႈ ဒီကေန႔မွာဘဲ စတင္ခဲ႔ၾက ပါတယ္။ ေကာင္းကင္ကုမၸဏီကသိမ္းထားေသာ ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ အိုးျပြန္ကန္ေက်းရြာမွ ေတာင္သူဦးေက်ာ္၀င္းရဲ႕ အကြက္မွာ ကုမၸဏီက မေန႔ကတည္းက ထြန္စက္နဲ႔ထြန္ေနတာျဖစ္ၿပီး ဒီမနက္မွာလည္းထြန္စက္နဲ႔ထြန္ေနတာ ကို ဦးေက်ာ္၀င္းနဲ႔ ဦးသိန္းေအာင္တို႔သည္ ထြန္စက္ေရွ႕မွာ လွဲအိပ္ၿပီးအေသခံတိုက္မယ္ဆိုတာထိျဖစ္ခဲ႔ပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္မွာ ကုမၸဏီဘက္က တာ၀န္ရွိသူ ကိုေ႒းလြင္ဆိုသူက ထြန္စက္ကို ဆက္ေမာင္းဖို႔ေျပာခဲ႔ေပမဲ႔ ထြန္စက္ေမာင္းသူက မေမာင္းရဲလို႔ ထြန္စက္ကိုရပ္လိုက္ပါတယ္။ဒီလို လယ္သၼားေတြ ထြန္ေနတာဟာလည္း အံုႁကြဆူပူေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔အခြင္႔အေရးအတြက္ လုပ္တတ္သလို ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တရားနည္းလမ္းတက် ေျပလည္ေရးလမ္း ေၾကာင္းျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ႏွစ္ဖက္ညွိႏႈိင္းေရးေဆာင္ရြက္ကာလျဖစ္တဲ႔ ၄၅-ရက္အတြင္းမွာ အျပန္အလွန္ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားျဖစ္တဲ႔အတိုင္း ညွိႏႈိင္းေရး ၊ စာရင္းဇယားေတြျပဳစုေရး ၊ ေလ႔လာေရးေတြနဲ႔ ညွိႏႈိင္းမွသာ အဆင္ ေျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမလုပ္ဘဲ သိမ္းပုိက္ထားတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ အတင္းအဓမၼ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္လာမယ္ဆိုရင္ ျဖစ္ေပၚလာမယ္႔ ျပႆနာအရပ္ရပ္သည္ ဆံုးရႈံးနစ္နာသူ ေတာင္သူလယ္သၼားေတြအေပၚမွာ တာ၀န္ရွိတာမဟုတ္ဘဲ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ကတိစကားေတြေပးထားတဲ႔ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ သိမ္းပိုက္ထားတယ္ ဆိုတဲ႔ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ အတင္းအဓမၼ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင္႔သာျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကြန္ရက္က သေဘာထားပါတယ္။ ေတာင္သူလယ္သၼားေတြရဲ႕ဘ၀ လံုျခံဳမႈမရွိဘဲ တိုင္းျပည္ဟာ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္တဲ႔အတြက္ စာနာေထာက္ထားစြာျဖင္႔ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကဖို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။မိတီၳလာၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဆပ္ေကာ္မတီ

(၂၅.၇.၂၀၁၂)

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

maythanmyint@gmail.com

4u.jokerman@gmail.com freedom.of.kaungmyatlay@gmail.com dhrmp.22@gmail.com

No comments :