Friday, 13 July 2012

ေယာဂ က်င့္ စဥ္ သိုု ့မဟုုတ္ ျမတ္ေသာအက်င့္
ေယာဂ က်င့္စဥ္ဟာ လူက်မၼာေရးအတြက္ အလြန္ ေကာင္းတဲ့ က်င့္စဥ္တခုုျဖစ္တယ္။
ဆီးခ်ိဳ၊ေသြးထိုုး၊ ႏွလံုုးေရာဂါေတြကိုု ေပ်ာက္ကင္းေစနိင္တယ္။  ဒီမွာေဖၚျပထားတဲ့ ေယာဂ
က်င့္စဥ္ကေတာ့ အဆင့္ျမင့္ တဲ့အဆင့္ ဆရာျဖစ္အဆင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္မွာေဖၚျပထားတာကေတာ့ စတင္ေလ့က်င့္သူေတြအတြက္ ေကာင္းတယ္။ ကိုုယ္၀န္ေဆာင္ေတြအေနနဲ့ေတာ့ ဆရာ၀န္နဲ ့တိုုင္ပင္ဖိုု ့အၾကံျပဳထားပါတယ္။ လူသားေတြရဲ ့စိတ္ပိုုင္းရုုပ္ပိုုင္း ဆိုုင္ရာ က်မၼာေရးကိုု ေကာင္းမြန္ေစတဲ့အတြက္ ျမတ္ေသာ အက်င့္တခုုျဖစ္ပါတယ္။ အလြယ္တကူေလ့က်င့္နိင္တယ္။ ၁ ပတ္ေလာက္လုုပ္လိုုက္ရင္ သူ ေက်နပ္မႈရမယ္။ ေပါ့ပါးသြက္လက္လာမယ္။ စြဲသလိုုျဖစ္လာျပီး ေနထိုုင္းလုုပ္ျခင္စိတ္ေတြေပါက္လာမယ္။ ဒါကတျခား ေလ့က်င့္ခန္ းေတြနဲ့မတူပဲ ေယာဂက်င့္စဥ္ရဲ ့ထူးျခားတဲ့ အက်ိဳး အာနီသင္ျဖစ္တယ္။ ေသြးတိုုး၊ဆီးခ်ိဳ နဲ ့ ကိုုလက္စေထာျပသနာေတြကိုု ရင္ဆိုုင္ေနရတဲ့ က်မာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ လံုုး၀ မရိွတဲ့ ျမန္မာ နိင္ငံ ရိွ ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြ နဲ ့အသင့္ေတာ္ဆံုုး ေလ့က်င့္ခန္းတခုုျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြရဲ ့ ဆိုုး၀ါးလွတဲ့ အက်င့္တခုုက ကိုုယ္ကာယ ေလ့က်င့္ခန္း ကိုု လုုပ္လိုု စိတ္မရိွဘူး ။ ကိုုယ္ကာယ ေလက်င့္ခန္း လုုပ္တဲ့ ယ်ဥ္ေက်းမႈမရိွျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တရုုပ္၊ အိႏ̔ၵယ နဲ့အေနာက္တိုုင္းနိင္ငံေတြမွာ ကိုုယ္ကာယ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကိုု ဘုုရားလက္ထက္ကထည္းက ပညာရပ္တခုုအေနနဲ ့ေလ့က်င့္လာခဲ့ၾကတာ ကေန တိုုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ျပည္မွာေတာ့ ေရွးယခင္ကတည္းရိွခဲ့ၾကတယ္။ ဘုုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြမွာ ပြဲေက်ာင္းဆိုုးာေတြရိွခဲ့ျပီ ကိုုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းနဲ့ ကိုုယ္ခံပညာေတြကိုု သင္ၾကားေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ ့ အေနာ္ရထားမင္း က ပြဲေက်ာင္းေတြကိုု သူအာဏာကိုု ယ်ဥ္ျပိဳင္လာနိင္တဲ့ ေနရာ ေတြလုုိ ့ယူဆျပီး ပိတ္ပင္ခဲ့တယ္။ အရည္ၾကီးေတြဆိုုျပီး ၀ါဒျဖန္ ့တိုုက္ခိုုက္ခဲ့တဲ့အတြက္ ပြဲေက်ာင္းေတြေပ်ာက္ကြယ္သြား ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္သံဃာေတြကိုု ဦးသန္းေရႊ နဲ့ေနာက္လိုုက္ေတြက ၀ါဒျဖန္ ့တိုုက္ခိုု က္သလိုု လုုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပံုုရပါတယ္။ သမိုုင္း ပညာရွင္ၾကိး ေဒါက္တာသန္းထြန္းကေတာ့ ပြဲေက်ာင္း ေတြ (သိုု ့မဟုုတ္) အရည္ၾကီးလိုု ့သတ္မွတ္ခံရတဲ့ တဲ့ ဘုုန္းေတာ္ၾကီးေတြမွာ ပန္းဦးလြတ္တာ ၊ လူသတ္တာ၊ မေကာင္းမႈေတြလုုပ္တာ အေထာက္အထားမေတြ ့ရဘူးလိုု ့ သူရဲ ့ မွတ္တမ္းမွာေဖၚျပထားပါတယ္။ လူအဖြဲ ့ စည္းရဲ ့ေကာင္းက်ိဳးကိုု ျပဳခဲ့တာေတြပဲရိွခဲ့တယ္လိုု ့ဆိုုတယ္။ ဒီမွတ္တမ္းကိုု မဆလ ေခတ္တေလ်ာက္လံုုးမွာ ပံုုနိပ္ခြင့္မေပးခဲ့။ ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္ ့လက္ထက္မွာ ပံုုနိပ္ထုုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ ဒီစာအုုပ္ကိုုရွာေဖြ ဖတ္ရူနိင္ပါတယ္။ ျဖစ္နိင္ေခ်ရိွတာက ေရွ းေခတ္ဘုုရင္ေခတ္ေတြမွာ လူထုုရဲ ့လံုုျခံဳေရးက မရိွလွပါဘူး။ ဒီေတာ့ ဘုုရင့္ ရဲ ့ မင္းမူးထမ္းေတြထဲက ဆိုုးတဲ့သူေတြရဲ ့အနိင္က်င့္မႈ (ယခုုေခတ္စစ္တပ္၊ ရဲ ၊ၾကံ့ဖြတ္နဲ့စြမ္းအားရွင္ ေတြလိုုမ်ိဳး) ရဲ့အနိင္က်င့္ေစာကားမႈေတြ က ေနရာအႏွံျပားမွာျဖစ္ေပၚေန နိင္တယ္။ ဒီေတာ့ ဘုုန္းေတာ္ၾကီးေတြက လူငယ္ေတြ၊ရြာသားေတြကိုု ကိုုယ္ခံပညာေတြကိုု သင္ၾကားျပီး ေစာကားမႈေတြကိုုခုုခံကာကြယ္နိင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးတာျဖစ္နိင္ပါတယ္။ ဘုုနး္ေတာ္ၾကီးေတြက လူအဖြဲ ့စည္းမွာ ထက္ျမက္သူ၊ေတာ္သူေတြျဖစ္ ေနၾကတယ္။ မတရားမႈေတြကိုု အဦးဆံုုးျမင္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ဘုုရင္ေတြရဲ ့ မတရားလုုပ္မႈ နဲဘုုန္းေတာ္ၾကီးေတြရဲ ့ တရားမႈကိုု ျမတ္ႏိုုးကာကြယ္မႈဟာ ထိပ္တိုုက္ေတြ ့လာတယ္။ အားနည္းခ်က္ကေတာ့ ဘုရင္ေတြမွာက အာဏာရိွေနတယ္။ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ရိွေနတယ္။ ဘုုန္းေတာ္ၾကီးေတြမွာမရိွဘူး။ ဒီေတာ့ေရရွည္တိုုက္ပြဲမွာ ဘုုနး္ေတာ္ၾကီးေတြဖက္က အေရးနိမ့္ခဲ့တယ္။ ေပးဆပ္မႈကေတာ့ၾကီးပါတယ္။ အရည္ၾကီးေတြ သာသနာဖ်က္ေတြလိုု ပံုုဖ်က္ခံခဲ့ရတယ္။ ၀မ္းနည္းဖိုု ့ေကာင္းတာကေတာ့အမွန္တရားေပ်ာက္ကြယ္သြားတယ္။ တကယ္လုုိ ့က်ေနာ္တိုု ့ဒီမိုုကေရစီအေရးေတာ္ပံုုက အေရးနိမ့္ခဲ့မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ လႈပ္ရွားမႈ ၾကီးကိုုလဲ စစ္အုုပ္စုုက ၀ါဒျဖန္ ့ တိုုက္ခိုုက္ျပီး တိုုက္ခိုုက္ခံရမဲ့အေျခအေနရိွတယ္။ ဒါကိုုနားမလည္တဲ့ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေတြက ဆရာေတာ္ေတြရဲ ့စြန္ ့လြတ္မႈကိုု အထင္အျမင္လြဲမွားလာနိင္ပါတယ္။No comments :