Wednesday, 11 July 2012

နိုင္ငံအမည္ Burma နွင့္ Myanmar ဟူေသာ ေဆာင္းပါးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေျဖၾကားျခင္း။ ( ေအာင္ထူး )

                နိုင္ငံအမည္ Burma နွင့္ Myanmar ဟူေသာ ေဆာင္းပါးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍  ေျဖၾကားျခင္း။

၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ (၄) ရက္ေန ့တြင္ အထက္ပါ မိမိ ေဆာင္းပါးကို ေဖ့စ္ဘုတ္အေပၚ တင္သြင္းျပီး ေနာက္   မေရွး မေနွာင္းမွာပင္ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာကိုပင္ ေမာင္အံ့ (မဟာဝိဇၨာ-ဘံုေဘ) က ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါး တက္ လာ ေၾကာင္းေတြ ့ရသည္။ စာဖတ္သူ၏ေမးခြန္း မွာ ဤေဆာင္းပါးနွစ္ခုအနက္ ဘယ္ဟာမွန္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကား ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

ပထမ ဆံုးအေနနွင့္ တင္ျပလိုသည္မွာ နိုင္ငံအမည္နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ မည္သို ့ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ယခုေမာင္အံ့၏ တင္ျပခ်က္ သာမက၊ ေနာင္တြင္ ထပ္မံေပၚထြက္လာ ဦးမည့္ ေရးသားခ်က္ အားလံုးကိုပါ ၾကိဳဆိုေၾကာင္းပင္။ ပညာရွင္မ်ားသာမက အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ သာမန္ျပည္သူမ်ားပါ၊ ၀ိုင္း၀န္းပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကလွ်င္ အျမင္စံုစံု သေဘာ ထားမ်ိဳးစံု ေလ့လာခြင့္ရျပီးအားလံုး လက္ခံ နိုင္သည့္ အေျဖတခု ရလာနိုင္ပါမည္။

ေမးခြန္းရွင္သို ့ေမတၱာရပ္ခံလိုသည္မွာ နိုင္ငံအမည္နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ မိမိ၏ ေဆာင္းပါးနွင့္ ေမာင္အံ့၏ ေဆာင္းပါးနွစ္ခုကို နိုင္းယွဥ္ကာ မွန္သည္ မွားသည္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ထက္ မည္သည့္ ရွဳေဒါင့္မွ တင္ျပခ်က္ကို လက္ခံနိုင္သနည္း ဟူ၍သာ မိမိကုိယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ေမးခြန္းရွင္ နွင့္တကြ အျခားစာရွဳသူမ်ား စဥ္းစား သံုးသပ္နိုင္ရန္ နိုင္းယွဥ္ျပီး ထပ္မံ တင္ျပပါမည္။

ေမာင္အံ့ေရးသားသည့္ ေအာက္ပါ စာပုဒ္မွ စတင္ကာ ရွင္းပါမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာ၊ မ်ိဳးရိုး အစဥ္အလာကို မသိ သူမ်ား(သိေသာ္လည္း ျမန္မာ့အစဥ္ အလာ ျမန္မာ့ယဥ္္ေက်းမႈကို လက္မခံ လိုေသာ ပယ္ဖ်က္ လိုေသာ လူအခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာ လူမ်ိဳး၊ ျမန္မာျပည္၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဟူေသာ ျမန္မာ အသံုးအႏႈန္းကို မသံုးႏႈန္းဘဲ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္မ်ား အမည္ေပး သံုးစြဲခဲ့ေသာ (ဗားမား) (Burma) ဟူေသာ ေဝါဟာရကိုသာ သည္းေျခႀကိဳက္ စြဲလမ္း ႏွစ္သက္စြာ ဆက္လက္ သံုးစြဲေနၾက ေလ ေတာ့သည္။

ဤေနရာတြင္ ေမာင္အံ ့နွင့္ စာေရးသူ ရပ္တည္ရွဳျမင္သံုးသပ္ပံုျခင္း ကြာျခားမွဳကို တင္ျပလိုပါသည္။ မည္သည့္ဘက္က မွန္သည္ ဟူ၍ တင္ျပေနျခင္းမဟုတ္။ ရပ္တည္မွဳ မတူသည့္ အေျခခံကို သာ ေထာက္ျပလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ေမာင္အံ့က ျမန္မာလူမ်ိဳး တမ်ိဳး တည္း အေျခခံမွ အဓိက ရပ္တည္ရွဳျမင္သည္။ မိမိက ျမန္မာလူမ်ိဳးေရာ၊ ျမန္မာမဟုတ္သည့္ အျခား တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေျခခံ မွပါ ရပ္တည္ ရွဳျမင္သည္။

ေမာင္အံ့က ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့အဂၤလိပ္မ်ားေပးသမွ် ဘယ္အရာကိုမွ်မယူစတမ္း သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ တင္ျပသည္။ မိမိနွင့္မတူ။ မိမိသည္လည္း နယ္ခ်ဲ ့စနစ္ကို မၾကိဳက္။ လက္မခံနိုင္။ သို ့ရာတြင္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့ဆီကရယူခဲ့သည္ ဟူရံုမွ်ျဖင့္ အားလံုး ကို ပစ္ပယ္ရမည္ ဆို သည္ကိုလည္း လက္မခံ။ မိမိတိုင္းျပည္နွင့္ လူမ်ိဳး အတြက္ ေကာင္းတာဆိုလွ်င္ ယူမည္။ မေကာင္းလွ်င္ ပယ္မည္။

သာဓက တခုျပပါမည္။ ယခုျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လက္ရွိက်င့္သံုးလွ်က္ရွိေသာ Common Law ဟုေခၚတြင္သည့္ ဥပေဒ စနစ္သည္ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ ့ထံမွ အေမြရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ယင္းစနစ္ကို ကမၻာ့နိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လက္ခံက်င့္သံုးဆဲျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံု၊ ဇာတ္စနစ္ေပါင္းစံုျဖင့္ ရွုဳတ္ရွက္ခတ္လွ်က္ရွိေသာ အိႏၵိယ နိုင္ငံၾကီးကို ဤ ဥပေဒ စနစ္ျဖင့္ တည္ျငိမ္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းထားနိုင္သည္ကို ေလ့လာနိုင္သည္။ယခုသည္ ဥပေဒစနစ္ ကို ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ ့၏အေမြဟု လက္ညွိုဳးထိုးျပီး မိမိတို ့နိုင္ငံမွာ ဖ်က္သိမ္းၾကည့္ပါ။ ဘာနွင့္ အစားထိုးျပီးတရားစီရင္ေရး ကို လည္ပတ္ရေတာ့ မည္မွန္း မသိ သျဖင့္ တျပည္လံုး ၀ရုန္းသုန္းကား ျဖစ္ကုန္မည္။

နိုင္ငံအမည္ ကို Burma ကို လက္ခံျခင္းမွာ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ ့က ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ နယ္ခ်ဲ ့ကို ဆက္လက္ ကိုးကြယ္ သည္ ့အေျခခံမွ လက္ခံျခင္း လံုး၀မဟုတ္။ Burma သည္ လူမ်ိဳးကို မရည္ညႊန္းဘဲ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ နယ္ေျမ ကိုသာ ရည္ညႊန္းသျဖင့္ ၄င္း၏ အနွစ္သာရကို နွစ္ျခိဳက္ေသာေၾကာင့္လက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။ အက်ယ္ကို ဆက္ရွင္း ပါမည္။

နိုင္ငံအမည္ သံုးစြဲျခင္းနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေမာင္အံ့က ကုလသမဂၢ က လက္ခံသံုးစြဲျခင္းကို အဓိကထားျပီး ေအာက္ပါ အတိုင္း ေထာက္ျပ သြားသည္။

ဤတိုင္းျပည္ႏွင့္ ဤႏုိင္ငံသား အားလံုးတို႔ကို (ျမန္မာ-Myanmar)အေျခခံ ဥပေဒ၌ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ကုလသမဂၢသို႔ အမည္စာရင္း ေပးသြင္းရာ၌ ယခင္က ေရးသားခဲ့ေသာ (ဗားမား)(Burma)ဟူေသာ အမည္ အစား (ျမန္မာ)(Myanmar)ဟူ၍ အမည္သစ္ တင္သြင္းခဲ့သည္ကို ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးက အတည္ျပဳ သံုးစြဲလ်က္ရွိေပသည္။

မိမိအေနျဖင့္မူ ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့ၾကီးက အတည္ျပဳသံုးစြဲျခင္းမွာ မည္သို ့မွ်ဆန္းသည္ဟုမထင္။ တိုင္းျပည္တြင္ အာဏာ ရေနေသာ အစိုးရက Myanmar ဟူ၍ မသံုးပါနဲ ့ေတာ့။ Burma ဟုသာ သံုးပါ ဆိုျပီး တင္ျပလိုက္လွ်င္လည္း Burma သို ့ေျပာင္းသံုးမွာသာ ျဖစ္သည္။ မယံုလွ်င္စမ္းသတ္ၾကည့္ပါ။ မိမိတို ့နိုင္ငံ အမည္နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေမာင္အံ့က ကုလ သမဂၢရွဳေဒါင့္မွ အဓိကထားတင္ျပ သည္။ မိမိ က တျပည္လံုးျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားဆႏၵကို ရယူျပီး အတည္ျပဳ သံုးစြဲေစေရး အေျခခံမွ တင္ျပသည္။

ဤေဆာင္းပါးနွစ္ခုတြင္ အဓိကတူညီခ်က္ တခုရွိသည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာဟူေသာစကားလံုးမွာ လူမ်ိဳးကို ရည္ညႊန္း ျခင္း ဟူေသာအခ်က္ပင္။ မိမိ၏ေဆာင္းပါးတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပထားသည္ကို ျပန္လည္ေလ့လာၾကည့္ပါ။

(ေၾကးညိဳ ေရာင္ အဆင္းရွိ ၍ ျမန္လည္းျမန္၊ မာလည္းမာေသာ လူမ်ိဳးကို ျမန္မာဟု ေခၚေၾကာင္း ဖြင့္ဆိုသည္ကို မွတ္သားမိဘူး ပါသည္။)

မိမိ၏ေဆာင္းပါးနွင့္ ေမာင္အံ့၏ေဆာင္းပါး မတူေသာအခ်က္မွာ ျမန္မာဟူသည္မွာ စာေရးသူ ကဲ ့သို ့ေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး ကိုသာ ရည္ညႊန္းေၾကာင္း မိမိနားလည္သည္။ ကရင္နီ၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ပအို ့၀္ အစရွိေသာ အျခား လူမ်ိဳးမ်ား မပါ၀င္။ ယင္းလူမ်ိဳးတုိ ့သည္ျမန္မာမဟုတ္။ သီျခား လူမ်ိဳးတမ်ိဳးစီ ျဖစ္ၾကသည္။ ၁၉၇၄ ခုနွစ္စတင္ဖြဲ ့စည္း ၍ လူမ်ိဳးစု အေပၚအေျခခံသည့္ အမ်ိဳးသားေရးရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ စစ္အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ ၀င္ဆဲျဖစ္ ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု (မဒတ) က လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ အသြင္လကၡဏာ ငါးရပ္ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ဖြင့္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း မွတ္သားခဲ့ဘူးသည္။

(၁) မိမိလူမ်ိဳး၏ သမိုင္းေၾကာင္း ရွိျခင္း၊
(၂) အဆုိပါ လူမ်ိဳးက သံုးစြဲလွ်က္ရွိေသာ ဘာသာစကား သီးျခားရွိျခင္း
(၃) အဆုိပါ လူမ်ိဳးက သံုးစြဲလွ်က္ရွိေသာ စာေပ တည္ရွိျခင္း၊
(၄) အဆိုပါ လူမ်ိဳးက က်င့္သံုးလွ်က္ရွိေသာ ယဥ္ေက်းမွဳ ရွိျခင္း၊
(၅) အဆိုပါ လူမ်ိဳးမ်ား အဓိကေနထိုင္ရာ ပထ၀ီ နယ္ေျမ တည္ရွိျခင္း၊

အဆိုပါ အသြင္လကၡဏာ ငါးရပ္အရ ကရင္နီ၊ ကရင္၊ ကခ်င္၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္း၊ ပအို ့၀္ အစရွိသည္တို ့အပါအ၀င္ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္း ျမန္မာလူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏တည္ရွိမွဳကို (မဒတ) က အသိအမွတ္ျပဳသည္။

ေမာင္အံ့၏ ေဆာင္းပါးတြင္ ပါရွိေသာ ေအာက္ပါ သမိုင္းအခ်က္အလက္ကိုေတာ့ စာေရးသူအေနျဖင့္ မွန္သည္ မွားသည္ မေျပာနိုင္ပါ။ သမိုင္းပညာရွင္မ်ား က ပါ၀င္ ေဖၚထုတ္ေပးလွ်င္ အက်ိဳးရွိနိုင္ပါမည္။

(ပ်ဴလူမ်ိဳး အုပ္စုသည္ ပုဂံေဒသသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ရြာႀကီး ၁၉ ရြာကို စုေပါင္းၿပီး တိုင္းျပည္ တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း ယင္း ေသာအခါ လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္ ထက္ျမက္သူ တစ္ဦးကို အႀကီးအကဲ ဘုရင္မင္း အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ ယင္း အႀကီးအကဲကုိ (သမၼဳတိရာဇာ) (ျပည္သူအမ်ားက တင္ေျမွာက္ေသာ ဘုရင္) ဟူ၍ အဓိပၸာယ္ ရသည္။ ထိုဘုရင္ကို (သမၼဳတိရာဇ္)(သမုဒၵရာဇ္) မင္း ဟူ၍လည္း ေခၚဆိုၾကသည္။ အဆိုပါ သမုဒၵရာဇ္ မင္းႀကီးသည္ တိုင္းသစ္ ျပည္သစ္ ႏိုင္ငံသစ္ တည္ေထာင္ရာ၌ မိမိႏိုင္ငံ အတြင္း လူမ်ိဳးစု အသီးသီး ကြဲျပားေနသည္ကို မလိုလား သျဖင့္ႏိုင္ငံတြင္းရွိ လူမ်ိဳး အားလံုးကို (လ်င္ျမန္- သန္မာ-ေသာ လူမ်ိဳး) ဟူေသာ အဓိပၸာယ္ျဖင့္ (ျမန္မာ) ဟူ၍ မွည့္ေခၚ လိုက္ေလသည္။)

သို ့ရာတြင္ ေမာင္အံ့၏ အထက္ပါ သမိုင္း တင္ျပခ်က္ မွန္ေစဦးေတာ့    မိမိ၏ နားလည္ပံုမွာ    ေမာင္အံ ့နွင့္ မတူပါ။ (သမၼဳတိရာဇ္) ဟူေသာ ဘုရင္ တည္ေထာင္သည့္ နိုင္ငံ၏ အက်ယ္အ၀န္းသည္ ယခုလက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံဟု ေခၚတြင္ လွ်က္ရွိေသာ နိုင္ငံ၏ အလယ္ပိုင္း ေဒသရွိ ပုဂံတ၀ိုက္ ကြက္ကြက္ကေလးကိုသာ လႊမ္းျခံဳသည္။ အဆိုပါနိုင္ငံအတြင္း အဓိက ၾကီးစိုးလႊမ္းမိုးေနသူမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳး ျဖစ္သျဖင့္ အျခားလူမ်ိဳးစု အသီးသီးကို ပါ လႊမ္းျခံဳေစျပီး ျမန္မာဟုေခၚတြင္ ေစရန္ သတ္မွတ္လိုက္ပံုရသည္။ နိုင္ငံေရး သိပၸံ ရွဳေဒါင့္မွ ေျပာရလွ်င္ လူမ်ိဳးၾကီး တမိ်ဳးက အဓိက လႊမ္းမိုးကာ လူမ်ိဳးကို အေျခခံ၍ တည္ေထာင္သည့္ နိုင္ငံ Nation State ကို တည္ေထာင္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚရွိ အျခားနိုင္ငံမ်ား ကို သာဓက ျပရလွ်င္ ျပင္သစ္၊ အီဂ်စ္၊ ဂ်ပန္၊ ထိုင္း စသည့္ နိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။မိမိတို ့နိုင္ငံ၏ သမိုင္းတြင္လည္း လူမ်ိဳး ကို အေျခခံ၍ တည္ေထာင္သည့္ နိုင္ငံမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ဘူးသည္။ ရွမ္း၊ ရခုိင္၊ မြန္ စသည့္လူမ်ိဳးၾကီးမ်ား၏ ပေဒသရာဇ္ နိုင္ငံမ်ား ျဖစ္သည္။ သာဓက အားျဖင့္ မြန္၊ ျမန္မာ အနွစ္ေလးဆယ္စစ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ သမိုင္းကို ျပန္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ျမန္မာမဟုတ္သည့္ အျခားလူမ်ိဳးၾကီးမ်ားတြင္လည္း ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းနွင့္ ေနထိုင္နိုင္ခဲ့ၾကေသာ လူမ်ိဳးမ်ား ရွိသည္ မွာ အျငင္းပြားစရာ မရွိ။

သမိုင္းေခတ္တေလွ်ာက္လံုးတြင္ တိုင္းျပည္မ်ားထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ အာဏာစက္သည္ ထိုနိုင္ငံ၏နယ္နမိတ္ ေဘာင္ အတြင္း တြင္သာ သက္ေရာက္ျမဲျဖစ္သည္။ ေမာင္အံ့၏ အဆိုအရ (သမၼဳတိရာဇ္) ဟူေသာ ဘုရင္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံသစ္သည္ ရြာ ၁၉ ရြာ သာသာ ပုဂံေဒသတ၀ိုက္တြင္ သာ တည္ရွိခဲ့ေၾကာင္း အျငင္းမပြားပါ။ သို ့ျဖစ္၍   အဆိုပါ အာဏာစက္သည္ ပုဂံေဒသနိုင္ငံသစ္၏ အျပင္ဘက္ ၄င္း၏အေရွ ့အေနာက္ေတာင္ေျမာက္ရွိ ယခုလက္ရွိတိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ား ေနထိုင္လွ်က္ ရွိေသာ ေတာင္တန္း၊ ေျမျပန္ ့ေဒသမ်ားကို မလႊမ္းျခံဳပါ။ ပုဂံေဒသ တ၀ိုက္ကြက္ကြက္ကေလး တြင္သာ အာဏာသက္ေရာက္မွဳရွိေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ သမိုင္း တြင္လည္း (သမၼဳတိရာဇ္) ဟူေသာဘုရင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမိန္ ့ကို နာခံကာ ထိုစဥ္ေခတ္ျပိဳင္ တည္ရွိခဲ့ေသာ ပုဂံေဒသအျပင္အပရွိအျခားတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္လည္း မိမိတို ့လူမ်ိဳး၏ မူရင္း အမည္ကိုေဖ်ာက္၍ ျမန္မာလူမ်ိဳးဟု ခံယူခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ ေရးသားထားသည္ ကို မိမိအေနျဖင့္ မူ ဘယ္တံုးကမွ် မဖတ္ ခဲ့ရဘူးပါ။

ပုဂံေဒသ၏ အေရွ ့အေနာက္ ေတာင္ ေျမာက္ ရွိ ယခုလက္ရွိတိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာေတာင္တန္း၊ ေျမျပန္ ့ေဒသမ်ားကို ပါ လႊမ္းျခံဳျပီး ပထမျမန္မာနိုင္ငံ တည္ေထာင္ နိုင္ခဲ့သူ မွာ (သမၼဳတိရာဇ္) မဟုတ္။ အေနာ္ရထာ မင္းေစာ ျဖစ္ေၾကာင္း သမိုင္းတြင္ အထင္အရွား ရွိပါသည္။ သို ့ရာတြင္ သီးျခားလူမ်ိဳးစု တစုျခင္းစီ၏ အဂၤါလကၡဏာ မ်ားနွင့္ ျပည့္စံုေသာ အျခားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ မူရင္းအမည္ကို ေဖ်ာက္ကာ ျမန္မာလူမ်ိဳးဟူ၍ ေခၚတြင္ေစရန္ အေနာ္ရထာ မင္းေစာ ကိုယ္တိုင္က အမိန္ ့ထုတ္ျပန္ခဲ့ဦးေတာ့ ယင္းမွာ မတရားေသာ အမိန္ ့အာဏာျဖစ္သျဖင့္ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားက လက္ခံၾကမည္မဟုတ္ပါ။

လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္းေထာင္ေက်ာ္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ က်င့္သံုးခဲ့ခ်ိန္က သမၼဳတိရာဇ္ ဘုရင္က အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား အား ပုဂံေဒသ တ၀ိုက္ကြက္ကြက္ကေလးတြင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ အတင္းအၾကပ္ ျပဳ ခဲ့သည့္ လုပ္ဟန္မ်ိဳးကို ယခု ေခတ္တြင္ မက်င့္သံုးသင့္ေတာ့ ပါ။ ယင္း လုပ္ဟန္မ်ိဳးကို ဆက္လက္က်င့္သံုးသည့္နည္းနွင့္သာ ျမန္မာနိုင္ငံဟူ၍ တည္ ေထာင္လိုလွ်င္လည္း ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ား အဓိက ေနထိုင္ခဲ့ရာ ျမန္မာနိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း ပုဂံတ၀ိုက္ တည္ေထာင္မွသာ က်ိဳးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္နိုင္ပါမည္။ သို ့ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္္ မျဖစ္သင့္ပါ။

သမၼဳတိရာဇ္ဘုရင္ ၾကီးစိုးခဲ့သည့္ ပုဂံေဒသတ၀ိုက္ကြက္ကြက္ကေလးကို ထားပါဦး။ အဂၤလိပ္က က်ယ္ျပန္ ့စြာ နယ္ခ်ဲ ့ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ သည္ ့ကာလ အတြင္းမွာပင္ ကရင္နီနယ္မ်ား မပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္းျဖင့္ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားက ျပညႊန္း လွ်က္ရွိသည္။ ကရင္နီအမ်ိဳးသားမ်ား၊ နိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား စုေဆာင္းျပဳစုထားသည့္ သမိုင္းအခ်က္အလက္ မ်ားအျပင္ နယ္ျခားေဒ စံုစမ္းေရး ေကာ္မတီက ၁၉၄၇ ခုနွစ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာထဲမွ ေအာက္ပါ အပုဒ္ တခုကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

                      In 1875, the independence of Western Karenni was guaranteed as follows, by an agreement between the British and the Burmese Governments:-
“It is hereby agreed between the British and Burmese Governments that the State of Western Karenni shall remain separate and independent, and that no sovereignty of governing authority of any description shall be claimed or exercised over that State.”

ထို ့အျပင္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ က်င့္သံုးခဲ့သည့္  ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေပၚလာျပီးေနာက္မွသာ ကရင္နီနယ္ မ်ား၏ပါ၀င္မွဳကို ျပဌာန္းခ်က္တခု သီးျခား ထည့္သြင္းခဲ ့ရေၾကာင္း ယေန ့တိုင္ေလ့လာနိုင္ပါသည္။

အဂၤလိပ္အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္အတြင္း 1935 Government of Burma Act အရ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အေျခစိုက္ေနထိုင္ ျခင္းမရွိသည့္ ေအာက္ပါ ေတာင္တန္း၊ ေျမျပန္ ့ေဒသမ်ားအား အထူးျပဌာန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္ မွာ ျပည္မ၀န္ၾကီးအဖြဲ ့က ၀င္စြက္ခြင့္မရွိ။ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံက တိုက္ရိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။  

SECOND SCHEDULE.
AREAS IN BURMA TO WHICH SPECIAL PROVISIONS APPLY.
                                                                            PART I.  
(1) The Federated Shan States as specified in Notification No. 31 dated 27th September, 1922, of the Political Department of the Government of Burma as amended by any subsequent notification made before the commencement of this Act.
(2) The Shan States specified in Notification No. 41 dated 5th October, 1922, of the Political Department of the Government of Burma, as amended by any subsequent notification made before the commencement of this Act, other than the Federated Shan States.
(3) The Arakan Hill Tracts.
(4) The Chin Hills District.
(5) The Kachin Hill Tracts of the Myitkyina, Bhamo and Katha Districts.
(6) The Somra Tract.
(7) The area known as the Triangle.
(8) The area known as the Hukawng Valley laying to the north of the Upper Chindwin District.
(9) The Salween District.
(10) All tribal territories which at the date of coming into operation of this Act are unadministered.

မူလကထဲက စုစည္း စည္းလံုးညီညြတ္ျပီးျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားကို အဂၤလိပ္က လာေရာက္ပိုင္းျခားျခင္း  မဟုတ္၊ မူလကပင္ သီးျခားစီတည္ရွိၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးနယ္ေျမမ်ားကို ေသြးမစည္းမိေအာင္ အဂၤလိပ္တို ့ က သပ္လွ်ိဳၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္ဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၉၉၀ ေမလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရ သည့္ ဖယ္ခံုျမိဳ ့နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ခြန္းမတ္ရ္ကိုဘန္က ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ၄င္းက လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္ ့ အခ်ိန္အထိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ နယ္ေျမ အေနအထားအမွန္ဟူ၍ ေျမပံုဆြဲ ေဖၚျပခဲ့သည္။[1] ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ရွင္သန္ေဖၚေဆာင္ေရးမွ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံေတာ္သစ္သို ့။ ျပဳစုသူ ခြန္းမတ္ရ္ကိုဘန္

ျဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းရာတြင္ ပထ၀ီအရ ျမန္မာနိုင္ငံ အလယ္ပိုင္းနွင့္ ရာ၀တီျဖစ္၀ကြ်န္း ေပၚေဒသမ်ားအဓိကေနထုိင္ၾကေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား၏ သေဘာဆႏၵသာမက အျခားေတာင္တန္း၊ ေျမျပန္ ့ ေဒသမ်ား ေနထိုင္လွ်က္ရွိၾက ေသာ ျမန္မာမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိုဳးမ်ား၏ သေဘာဆႏၵကိုပါ ရယူသည့္ အေနျဖင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ရသည္။ နိုင္ငံအမည္ကိုလည္း ဤသမိုင္းေၾကာင္းအေျခခံမွ ခ်ည္းကပ္ရန္လိုပါမည္။

၁၉၄၇ ခုနွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန ့တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အရ ျမန္မာနိုင္ငံ၊ ျမန္မာအစိုးရ ဟူ၍ သံုးနဳန္း ရာတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံဟူရာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ နယ္ေျမမ်ား မပါ၀င္ေသးဟု ျမန္မာမဟုတ္ေသာ တိုင္း ရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ခံယူခဲ့ၾကသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုသေဘာတူညီခ်က္ ေပးျပီးေနာက္မွသာ  Burma သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအားလံုးကုိပါ လႊမ္းျခံဳေစခဲ့သည္။ Burma ကို ကိုယ္စားျပဳ၍ အဂၤလိပ္ လက္ ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးအရယူနိုင္ခဲ့သည္။

ဤတြင္ ေစာဒက တက္စရာရွိပါသည္။ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲရာ နုိင္ငံအမည္ကို ျမန္မာ ဘာ သာ ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံဟူ၍ ေခၚတြင္ ခဲ့သည့္အျပင္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးသည့္ေနာက္တြင္ ဤအမည္ကိုတရား၀င္က်င့္သံုး ခဲ့ေသာေၾကာင့္ နိုင္ငံအမည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ တရား ၀င္ မဟုတ္ဘူးလား ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ မွန္ပါသည္။ ျမန္မာ ဘာသာျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ တရား၀င္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို ့ ရာတြင္ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲ  ခဲ့စဥ္က လြတ္လပ္ေရးကို ရယူရန္သာ အဓိက ဦးတည္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲရာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာဆႏၵ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား အေျခခံလူထုမ်ား၏ သေဘာ ဆႏၵကို စနစ္တက် က်ယ္ က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ေကာက္ယူ စုေဆာင္းနိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိပါ။

တရား၀င္ လြတ္လပ္ေရးအရယူခဲ့စဥ္က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ေအာင္ဆန္း၊ အက္တလီ စာခ်ဳပ္နွင့္ နု၊ အက္တလီ စာခ်ဳပ္မ်ား ကို ျပန္ၾကည့္ ပါ။ စာခ်ဳပ္နွစ္ခုလံုးတြင္ပင္ နိုင္ငံအမည္ကို Burma  ဟုသာ သံုးခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန ့တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ သည္ ့နု၊ အက္တလီ စာခ်ဳပ္ အပုဒ္ (၁) ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပထားခဲ့သည္။

                      Article (1)
The government of the United Kingdom recognize the Republic of the Union of Burma as a fully independent Sovereign State. 

လြတ္လပ္ေရးကာလ တ၀ိုက္က နိုင္ငံအမည္ ျမန္မာနိုင္ငံရယူခဲ့ျခင္း နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေမာင္အံ့ ၏ ေဆာင္းပါးတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာရသည္။

လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ ရံုးသံုးအမည္ နာမကို (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္) ဟူ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ တံဆိပ္အတြင္း၌ စာတန္းထိုး၍ အတည္ျပဳ သံုးႏႈန္းခဲ့ၾက သည္။ သို႔ရာတြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ေရးသား ရာ၌မူ (The Union of Burma) ဟူ၍ အဂၤလိပ္မ်ား သံုးစြဲခဲ့သည့္ ေဝါဟာရအတိုင္း (ဘားမား) ဟူ၍အတည္ျပဳ သံုးႏႈန္းခဲ့သည္။ ယင္းBurma ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းမွာ အေျခခံ ဥပေဒ ႏွင့္ အညီ ျပ႒ာန္း ထားေသာ(ျမန္မာ)ဟူေသာ ေဝါဟာရကို တိုက္ရိုက္အသံေျပာင္းလဲျခင္း(Direct Transcription) မဟုတ္သျဖင့္ တိုက္ရိုက္အသံထြက္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ (အကၡရာ) ေျပာင္းလဲျခင္းနည္းကိုအသံုးျပဳ၍ (ျမန္မာ)(Myanmar) ဟူ၍ တပ္မေတာ္ အစ္ိုးရ (..) က ေျပာင္းလဲသံုးစြဲလိုက္ သည္။

ေမာင္အံ့၏ အထက္ပါ ေဖၚျပခ်က္အရ တိုက္ရိုက္ အသံထြက္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ (အကၡရာ) ေျပာင္းလဲျခင္း နည္းကို အသံုး ျပဳ၍ (ျမန္မာ)(Myanmar)ဟူ၍ (..) က ေျပာင္းလဲသံုးစြဲလိုက္ျခင္း ဟုတ္မဟုတ္မွာ (..) စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ သာ သိပါမည္။ စာေရးသူေတာ့ မသိပါ။ တိုက္ရိုက္ အသံထြက္ ေျပာင္းလဲျခင္း ကို ပင္ လက္ခံပါေစဦး၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စကားလံုး Burma မွ ျမန္မာစကားလံုး `ဗမာ`သို ့မေျပာင္းဘဲ ျမန္မာစကားလံုး `ျမန္မာ`မွ အဂၤလိပ္စကားလံုး Myanmar သို ့ေျပာင္းလဲပါသနည္း။

တကယ္တန္းအားျဖင့္မူ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ခိုင္ခန္ ့ရွည္ၾကာေစရန္ ျမန္မာမဟာလူမ်ိဳးၾကီး၀ါဒကို အျခား ျမန္မာမဟုတ္ သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ က်င့္သံုးလို၍သာ ဤသို ့ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္သည္။

Burma သည္ ၁၈၉၈ ဥပေဒမွစ၍ (လူမ်ိဳးကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ) နယ္ေျမကို ရည္ညႊန္းေၾကာင္း ရွင္းခဲ့ျပီ။ တို ့ဗမာ အစည္း အရံုးေခတ္တြင္ ဗမာဟု သံုးရာ ျမန္မာလူမ်ိဳးသာမက ျမန္မာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားအားလံုးပါ ပါ၀င္ေစလို၍ သံုးစြဲ ခဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာခဲ့ရျပီ။ လြတ္လပ္ေရး ရယူခဲ့ခ်ိန္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးနယ္ေျမမ်ားပါ ပါ၀င္ေစလွ်က္ Burma ဟူေသာ နိုင္ငံ အမည္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္မ်ား ေရးထိုးကာ တရား၀င္ ရယူခဲ့သည္။ တိုက္ရိုက္ အသံထြက္ ေျပာင္းလဲ မည္ ဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္စကားလံုး Burma မွ ျမန္မာစကားလံုး `ဗမာ`တနည္းအားျဖင့္ ဗမာနိုင္ငံ သို ့ သာ ေျပာင္းရ မည္ ျဖစ္သည္။

အထက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေထာက္ရွဳ၍ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံ၏အမည္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အသစ္ မွည့္ေခၚျခင္း စသည္မ်ားကို လူမ်ားစုၾကီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳး တမ်ိဳး တည္းက ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ လူမ်ားစုၾကီးျဖစ္ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားက ဆံုးျဖတ္ျခင္းပင္ မဟုတ္၊ အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္တစုက လူထုကို လံုး၀ခ်ျပတိုင္ပင္ျခင္း မရွိဘဲ ကိုယ့္သေဘာနဲ ့ကိုယ္ တိုင္းျပည္နံမည္ေျပာင္းလဲျခင္းကို  လံုး၀လက္မခံသင့္ပါ။

အဂၤလိပ္ဘာသာအရ Burma လဲ ေခၚနိုင္တယ္၊ Myanmar လဲ ေခၚနိုင္တယ္ ဟူ၍ မေရမရာ ေျဖၾကားျခင္းမ်ိဳးလည္း မျဖစ္သင့္ပါ။ လူထုလွဳပ္ရွားမွဳကို ဦးေဆာင္ခြင့္ရထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ သာမန္ျပည္သူတဦးေျပာသကဲ့ သို ့ဒီမိုကေရစီဘဲ မိမိေခၚျခင္သလို ေခၚမည္ဟု ေျပာရံုျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ သမိုင္းေၾကာင္း ရွဳေဒါင့္၊ ဥပေဒေၾကာင္း အေျခခံ၊ လူမ်ိဳးၾကီး ၀ါဒ နိုင္ငံေရး စနစ္အားဆန္ ့က်င္မွဳ၊ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ သေဘာ ဆႏၵစသည့္ ဘက္စံု ေဒါင့္စံု မွ စဥ္းစားသံုးသပ္ကာ အဘယ္ေၾကာင့္ နိုင္ငံအမည္ကို လက္ခံေခၚဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လူထုကိုေရာ နိုင္ငံတကာကိုပါ ရွင္းျပလွ်င္ အက်ိဳးရွိနိုင္ပါမည္။

တိုင္းျပည္လူထု နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရျပီး အတိဒုကၡ ၾကီးမားစြာေရာက္ေနခ်ိန္၌ လိမ္လည္ အတည္ျပဳကာ က်င့္သံုး လွ်က္ ရွိေသာ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံုမွာ ပါရံုမွ်ျဖင့္လည္း တရား၀င္သည္ဟု လက္ခံ သံုးစြဲစရာလည္း မလိုပါ။ Myanmar ဟူ၍ ေျပာင္းလဲကာ၂၀၀၈ ဖြဲ ့ စည္းပံုထဲမွာ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထား သည္ကို ျပင္ဘို ့ၾကိဳးစားသူမ်ား ျပင္၍ ရလွ်င္ရ၊ မရလွ်င္ ဖြဲဲ ့စည္းပံု တခုလံုး ကို လူထုအားနွင့္ တုိက္ဖ်က္ကာ သမိုင္းအမွိဳက္ျခင္း ထဲသို ့လႊင့္ပစ္လုိက္ရန္သာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာလူမ်ိဳးအပါအ၀င္ ျမန္မာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေပါင္းစံု၏ ဆႏၵကို ရယူ၊ တျပည္လံုးက်ယ္က်ယ္ ျပန္ ့ ျပန္ ့တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျပီး နိုင္ငံအမည္ အသစ္ တခုကို တရား၀င္ အတည္ျပဳသံုးစြဲျခင္းမျပဳနုိင္ေသးသမွ်ကာလပတ္လံုး အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ Burma သည္ ကြ်န္ဳပ္တို ့ အားလံုး၏ တရား၀င္ နိုင္ငံ အမည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ နိုင္ငံအမည္အား Burma ဟူ၍အခိုင္အမာ သံုးစြဲခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ နိုင္ငံအမည္ Burma သို ့မဟုတ္ Myanmar ျပသနာမွာ ယခုအခ်ိန္၌ ေခတၱျငိမ္သြားေသာ္လည္း မျပီးဆံုးေသးပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုကို ကိုးကားကာ Myanmar ဟူ၍ေျပာင္းလဲ ေခၚတြင္ေစရန္ စစ္အစိုးရ၏ ဖိအားေပးမွဳဆက္လက္က်ေရာက္လာနိုင္ပါေသးသည္။ ယင္းဖိအားေပးမွဳ ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ယခုတၾကိမ္တြင္မူ လံုး၀ အေလွ်ာ့မေပးဘဲ ၾကံ့ၾကံ့ခံ ျငင္းဆန္ကာ အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ နိုင္ငံအမည္အား Burma ဟူ၍အခိုင္အမာ ဆက္လက္ေခၚေ၀ၚသြားလိမ့္မည္ဟု ေျမွာ္လင့္ရသည္။

ဤသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆန္ ့က်င္ေရးတိုက္ပြဲ၏ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတခု ျဖစ္ရံုသာမက တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု လူထုၾကီးတရပ္လံုး လိုလားေျမွာ္မွန္းသည့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္း ေရး အေျခခံအတြက္ပါ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္၍ ယင္းကိုလိုလားေသာ ျပည္သူမ်ားကမူBurma ဟူ၍ ဆက္ လက္ ေခၚေ၀ၚသြားၾကလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

ေအာင္ထူး (တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ ့ေန)
ဇူလိုင္လ (၉) ရက္ ၂၀၁၂ ခုနွစ္

2 comments :

ကြၽန္ေတာ္ ေဖ်ာ္ဆရာ said...

let me share please.

Maribel Artaste said...

Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog