Wednesday, 24 October 2012

သာေပါင္းေရေဘးသို႔

2 comments :

Anonymous said...

I wanna to help, Bro...

Anonymous said...

ခင္ဗ်ားက ကုိယ္လုပ္သမွ် ဗြီဒီယုိရုိက္ခုိင္းထားတယ္ဆုိေတာ႔ ကူညီတာေတြ သိပ္သဘာ၀မက်ေတာ႔ဘူးလုိ႔ထင္တယ္..ေအး..ခင္ဗ်ားမသိလုိက္ပဲ တစ္ေယာက္ေယာက္က မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္ဆုိတာမ်ိဳးပဲ ၿဖစ္ေစခ်င္တယ္ဗ်...