Tuesday, 27 November 2012

လက္ပတန္းေတာင္ ကယ္တင္ေရး လႈပ္ရွားမႈ

(၁၈-၁၁-၂၀၁၂) တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းက်င္းပၿပဳလုပ္တဲ႔ လက္ပန္းေတာင္း ေတာင္ၾကည့္ ပြဲတြင္ လက္ပန္းေတာင္းေတာင္အလွရွဳ႕ေမွ်ာ္ခင္းပန္းခ်ီေရး ဆြဲတဲ႔ အခန္းဏ႑တစ္ရပ္ပါ၀င္လာၿပီး အပတ္စဥ္တိုင္းမွာလည္း ပါ၀င္ေရး ဆြဲၾကမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

No comments :