Monday, 19 November 2012

ဦးႏုု အမွားမ်ိဳး ထပ္မမွားမိဖိုု ့အေမရိကန္ သမတ တဦးျမန္မာ ျပည္ကိုု သြားေရာက္လည္တာဟာ ေအဒီ ၁၀၄၄ ခုုနစ္ ပထမ ျမန္မာနိင္ငံကိုုစတင္တည္ေထာင္ကတ
ည္းက ဒါဟာ ျမန္မာသမိုုင္းမွာ ဒါဟာပထမဆံုုးျဖစ္ပါတယ္။

သမိုုင္းအဆက္ဆက္ ျမန္မာနိင္ငံေရး အခြင့္ထူးခံ မ်ား (Myanmar Elite ) မ်ားက အေမရိကန္ ဆိုုတာ သူရဲသဘက္တေကာင္လုုိ ၊ ဂုုတ္ေသြးစုုတ္ အရင္းရွင္ နယ္ခ်ဲ ့မ်ားသဖြယ္ လူထုုကိုု အဆက္မျပတ္ မိႈင္းတိုုက္ခဲ့ၾကတယ္။ သိုု ့ရာတြင္ အဆိုုပါ အုုပ္စိုုးသူမ်ား သူတိုု ့သားသမီးမ်ားဟာအေမရိကန္ နိင္ငံမွာ အခြင့္အေရးမ်ား ရယူခဲ့ၾကပါတယ္။


လူထုုေတြကိုုေတာ့အေမရိကန္ မေကာင္းေၾကာင္းေျပာျပီး သူတိုု ့ကၾကေတာ့

အေမရိကန္ ကိုုသြားၾကတာဟာ မေကာင္းပါ။

 

အေမရိကန္ နိင္ငံဟာ Perfect Nation မဟုုတ္ပါ။ ေျခာက္ျပစ္ကင္းသဲလင္းစင္နိင္ငံေ တာ့မဟုုတ္ပါ။ ဒါေပမ့ဲ
ကမၻာေပၚမွာအေမရိကန္ ဟာ ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြအတြက္ အကူညီဆံုုးနိင္ငံ

ျဖစ္ေနတယ္။ အေမရိကန္ ဟာ နိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ပညားေရး နဲ့ အႏုုပညာ

ေတြမွာအေအာင္ျမင္ဆံုုးနိင္ငံတခု
ုျဖစ္ေနပါတယ္။
က်ေနာ္တိုု ့ေလ့လာစရာေတြမကုုန္နိင္ေအာင္ရိွ
ေနတဲ့နိင္ငံၾကီးတခုုျဖစ္ပါတယ္။

၁၉ ၈၈ ခုုနစ္အေရးေတာ္ပံုုၾကီး ျပီးေနာက္ပိုုင္း ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ ့ေက်းဇူးေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားလူတန္းစားေပါင္းစံုု တိုု ့ဟာ အေမရိကန္ နိင္ငံကိုုဒုုကၡသည္အျဖစ္ေျပာင္း
ေရႊ ့ေနထိုုင္ခြင့္ရခဲ့ၾကျပီး ေကာင္းမြန္ တဲ့ဘ၀ေတြကိုုတည္ေဆာက္ခြင့္ကမၻာၾကီးရဲ ့အေျပာင္းလဲေတြကိုု ျမင္ခြင့္ေလ့လာခြင့္ရရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ သမတအိုုဘားမားကိုုလွည္းေနေလွေအာ
င္းျမင္းေဇာင္းပါမက်န္
သြားေရာက္ၾကိဳဆိုုၾကဖိုု ့တိုုက္တြန္းလိုုပါတယ္။


+


အေမရိကန္ သမတ ျမန္မာျပည္ကိုုသြားတာဟာ အစိုုးရအတြက္ေရာ

ျပည္သူအတြက္ပါေကာင္းတယ္။


ဦးႏုု အမွားကိုုေရွာင္


၁၉ ၅၀ ၉၀န္းက်င္က အေမရိကန္

ဒုုတိယသမတ နစ္ဆင္ျမန္မာျပည္ကိုု လာလည္ခဲ့ဘူးတယ္။ တရုုပ္နီအစိုုးရ ( ကြန္ျမဴနစ္ China ) အာဏာရသြားတဲ့အခါမွာ တရုုပ္ျဖဴ ( ဒီမိုုကရက္ Taiwan ) ေတြကိုု

အကူညီေပးျခင္တယ္။ တရုုပ္ျဖဴက ျမန္မာနယ္ထဲကိုုတပ္ဆုုတ္လာတယ္။

ျမန္မာကိုုေျခကုတ္ယူျပီး တရုုပ္ျဖဴကိုု ျပန္တိုုက္နိင္ဖိုု ့လိုုတယ္လိုု ့အေမရိကန္

ေခါင္းေဆာင္ေတြစဥ္းစားတယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္အေမရိကန္ က

ျမန္မာ ျပည္ကကိုုနည္းပညာနဲ ့ကုုန္သြယ္ေရးအခြင့္အလန္းေတြကူည
ီမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ ့ဒါကိုု နစ္ဆင္ကဦးႏုုကိုုလာေဆြးေႏြးတာျ
ဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုု ဦးႏုုက
တရုုပ္နီ ကိုု မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ရဲ ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုုပယ္ခ်ခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ က ထိုုင္းဖက္ကိုု လွည့္သြားခဲ့တယ္။ ထိုုင္းကလက္ခံခဲ့တယ္။ ထိုုင္းက အေမရိကန္ နဲ့ဆက္ဆံေရးပိုုနီးစပ္သြားတယ္။


တရုုပ္နီကိုုပိုုအားကိုုးတဲ့ ဦးႏုုအစိုုးရကိုု အေမရိကန္ က ပညာေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒါကေတာ့ ျမန္မာ ျပည္က အေမရိကန္ေစ်းကြက္မွာ တင္ပိုု ့ေနတဲ့ဆန္ေတြကိုု ရပ္ဆိုုင္းလိုုက္တယ္။ ထိုုင္းကိုု ေပးလိုုက္ပါတယ္။

ကေန ့က်ေနာ္တုုိ ့အေမရိကန္ ဆန္ေစ်းကြက္မွာထိုုင္းဆန္ကဘယ္ေလ
ာက္လြမ္းမိုုးထားသလဲဆိုုတာ
အေမရိကန္ ေရာက္ျမန္မာတိုုင္းသိပါတယ္။


၁၉ ၄၂ ခုုနစ္ေလာက္ကတည္း ျမန္မာဆန္ဟာ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္ုုိလြမ္မိုုးထားခဲ့တာပါ
။ အေမရိကန္ ဆန္ေစ်းကြက္ကေန ျမန္မာ ေရာင္းခ်ခြင့္မရခဲ့တဲ့အတြက္ထိုုင္းနိင္ငံက အက်ိဳးရိွသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးႏုုဒီလိုုဘာေၾကာင့္ဆံုုးျဖတ္
သလဲ အေျဖကရွင္းတယ္။ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေ တြက Idealism သိပ္ျဖစ္လြန္းတယ္။ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြက တရုုပ္နဲ့ေတြရင္ သမိုုင္းတူတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈတူတယ္နဲ့အမ်ိုုးစပ္ေလ့ရိွတယ္။
လူျဖဴေတြကိုု မုုန္းၾကတယ္။ တကယ္က ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ စိတ္ပညာအရေျပာရရင္ သိပ္ငယ္စိတ္၀င္တာပါ။ (Inferiority Complex )

လူျဖဴေၾကာက္ေရာဂါ ၀င္ေနတာပါ။ ဒီေၾကာက္စိတ္ကိုု သူတိုု ့က အမ်ိုုးသားေရးဆိုုတာနဲ့ဖံုုးကြယ
္တာပါ။ ျမန္မာ အီလိဒ္ ေတြမွာ ဒီေၾကာက္စိတ္ရိွတယ္။ လူထုုမွာမရိွဘူး။

ဦးႏုုဟာ အာဏာလမ္းေၾကာင္းကေန အဆံုုးသတ္သြားရတာဟာ

ဦးေန၀င္းအာဏာသိမ္းလိုု ့ လိုု ့ေယ်ဘူယ်ေျပာလုုိ့ရတယ္။

ဒါေပမ့ဲ ဦးႏုုနိင္ငံေရးအာဏာက နိဂံုုးခ်ဳပ္ရတာဟာ ၁၉ ၅၀ ၀န္းက်င္က အေမရိကန္ ဒုုတိယသမတ ျမန္မာျပည္လာစဥ္က မဟာမိတ္ေကာင္းမြန္စြာ

မဖြဲ ့စည္းနိင္လိုုက္တာဟာအဓိကအမွားျဖ
စ္တယ္။

(အေရာင္းအ၀ယ္- Trade )


အခုု အိုုဘားမားျပန္မာျပည္လာတာဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ လိုုျခင္တာေတြရိွေနပါတယ္။


အေမရိကန္ က ျမန္မာျပည္က ဘာကိုုလိုုျခင္သလဲ

ျမန္မာက အေမရိကန္ စီက ဘာလုုိျခင္သလဲ ။

လိုုျခင္တာကိုု Trade လုုပ္ရမဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။


အေမရိကန္ေတြက ျမန္မာ အစိုုးရဆီကလိုုျခင္တဲ့အရာက

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေျပာင္းဖိုု ့၊ ေဒၚစုုကိုုအာဏာလြဲဖိုု ့မလြဲဖိုု ့မဟုုတ္ပါဘူး။

အနည္းဆံုုးသူတိုု ့လိုုျခင္တာက Social Justice ၊ Social Equality and Social Responsible ျဖစ္ပါတယ္။


ဦးသိန္းစိန္က ဘာလိုုျခင္သလဲ။ သူဘဲသိမယ္။ ဦးသိန္းစိန္အၾကံေပးေတြကေရာဘာလိ
ုုျခင္သလဲ။
သူတိုု ့ပဲသိမယ္။


အတုုေလာ၊အစစ္ေလာ။

(Fake or Authentic)


ဦးသိန္းစိန္ ဟာ ဒီအခ်ိန္ဟာ အေကာင္းဆံုုး လုုပ္ျပဖိုု ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ အိုုဘားမားလာတာဟာ ဒီေန ့ ျမန္မာျပည္ဟာ အေျပာင္းလဲေတြဟာ တကယ္လား၊ ဟန္ေဆာင္ေနတာလား။ အစစ္လား၊အတုုလားဆိုုတာကိုု လာၾကည့္တာပါ။ တပိုုင္းမွာလဲ ဦးသိန္းစိန္ အစုုိးရအေနနဲ ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ႏွစ္ေလာက္က အေျပာင္းလဲေတြကိုု အမွတ္ေပးတဲ့သေဘာလဲရိွပါတယ္။


ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ အေမရိကန္သမတာ ဟာသကၤာမကင္ျဖစ္ေနပံုုရေသးတယ္။


ဒါကေတာ့တြက္ရလိုု ့ရပါတယ္။


တစ္။ ေနျပည္ေတာ္ကိုုမသြားတာ။ ရန္ကုုန္ မွာပဲေနျပီး ေနျခင္းျပန္တာ။

ႏွစ္။ ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္မွာ သြားျပီးစကားေျပာတာ။ ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္ဆိုုတာက ေတာ္လွန္းေရးတိုု ့ရဲ ့ေမြးသမိခင္ၾကီး ( Mother of All Revolution ) သမတက ရန္ကုုန္တကၠသိုုလ္ကိုုသြားတယ္ဆိ
ုုတာက ျမန္မာျပည္ရဲ ့အေျပာင္းလဲကိုု အသိမွတ္ျပဳခဲ့တယ္ဆိုုတာကိုု ျပသေနကိုုး။

အခ်ိန္ ( Time)


အေမရိကန္ သမတ လာေတာ့ အေမရိကန္ ေတြစိတ္ေနစိတ္ထားကိုု

သိထားဖိုု ့လိုုပါတယ္။ အေမရိကန္ ေတြဟာ ေဘာလံုုးပြဲ ( Football ) ကိုုမၾကိဳက္ဘူး။ မၾကည့္ဘူး။ မသိဘူး။ အိုုလံပစ္မွာသူတိုု ့အသင္းနိင္သလား

ရံႈးသလား၊ သြားကန္ သလား သြားမကန္ ဘူးလားသူတိုု ့မသိဘူး။ ဒါေပသိ

အေမရိကန္ ေတြဟာ ဘစ္စကက္ေဘာလ္ကိုု သိပ္ၾကိုုက္တယ္။

ဘာေၾကာင့္ လဲ ။ ေဘာလံုုးဟာဂိုုးတဂိုုးရဖိုု ့သိပ္ၾကာတယ္။

ဘစ္စကက္ေဘာဟာ ဂိုုးရဖိုု ့သိပ္ျမန္တယ္။ ေဘာလံုုးက တပြဲမွာ ဂိုုးအေရတြက္ဟာ အလြန္ဆံုုးမွာ ၆ ဂိုုး ၇ ဂိုုးေပါ့။ ဘစ္စကက္ေဘာက ဂိုုးအေရအတြက္ ၄၀ ေက်ာ္ ၅၀ ရၾကတယ္။


ဒီေတာ့ အေမရိကန္ ေတြဟာ ျမန္တာကိုုၾကိဳက္တယ္။ မ်ားမ်ားရတာကိုုၾကိဳက္တယ္။ ကေလးဆန္တယ္လိုု ့ခင္ဗ်ားေျပာလုုိ ့ရပါတယ္။

အေမရိကန္ေတြဟာ ကေလးေတာ့ကေလး ဒါပမဲ့ ဧရာမ ကေလးၾကီးျဖစ္ေနတယ္။ ကိုုယ္ကိုုဒုုကၡေကာင္းေကာင္းေပး
နိင္တဲ့ခ်ာတိတ္ၾကီးျဖစ္ေနတယ္။ သတိထားရမယ္။

ဒါေၾကာင့္ျမန္မာျပည္က အေျပာင္းလဲကိုုအခ်ိန္ဆြဲေနတာကို
ု သိပ္မၾကိဳက္ဘူး။
အခ်ိန္မဆြဲ နဲ ့ ျမန္ျမန္ေျပာင္းနိင္ေလ ဦးသိန္းစိန္အမွတ္ရေလ။

လူထုု ေတြအတြက္ေကာင္းေလးပဲလိုု ့အၾကံေပးခ်င္တယ္။


အေမကယ္ပါ

အဘကယ္ပါ။


အေမရိကန္ ေတြဟာ အၾကပ္ရိုုက္ေနျပီ။ ဗိုုက္နာေနတယ္။ စီးပြားပ်က္ေနတယ္။ တရုုပ္ နဲ့အေမရိကန္ကိုုလဲ ခ်ိန္ခြင္ညွာညိထားလိုုက္မယ္

စတဲ့ စဥ္းစားခ်က္ေတြကလဲ အေမရိကန္အတြက္ မထိခိုုက္နိင္ပါဘူး။ ဒီလိုုစဥ္းစားလိုုက္ရင္ေတာ့ ကိုုယ္အတြက္ပဲထိခိုုက္နိင္တယ္။

ဒါေတြက သူျပသနာ။ သူျပသာနာကိုုသူရွင္းနိင္တယ္။ ရွင္းနိင္တဲ့အေနထားသူမွာရိွေနတယ
္။ ဘာျဖစ္လိုုလဲဆိုုေတာ့တရုုပ္ကိုု ရင္ဆိုုင္ဖိုု ့အေမရိကန္ဟာ အေရွ ့အာရွ တခုုလံုုးသူအိပ္ထဲမွာရိွေနတယ္။
တရုုပ္ကိုု ၀င္ဖိုု ့လက္တကမ္းအတြင္းမွာရိွတယ္။ လီဒိုုလမ္းမထက္တရုုပ္ရဲ့မဟာဗ်ဳဟ
ာေတြကိုုထိမ္းခ်ဳပ္နိင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းေတြသူမွာရိွေနတယ္။ တရုုပ္အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္တဲ့စြမ္းအင္ကုုိထိမ္းခ်ဳပ္နိင္ဖုုိ့
အေရွ ့အလယ္ပိုုင္းဟာသူလက္ထဲမွာပဲျဖစ္
ေနတယ္။

အေမရိကန္ သမတေရြးေကာက္ပြဲမွာ သမတေလာင္းႏွစ္ဦးစလံုုးက

 
အေမရိကန္ ေတြကိုုအႏၱရယ္ေပးနိင္တဲ့သူဟာ ဘယ္သူေတြလဲလိုု ့
တြက္ထားၾကတယ္။ အိုုဘားမားကရုုရွားလိုု ့ျမင္တယ္။ မစ္ေရာနီက နယူးကလီးယားအီရန္လိုု ့တြက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္အတြက္ တရုုပ္ဟာ မမႈေလာက္ေသးဘူးလိုု ့ယူဆလိုု ့ရတယ္။


ကမၻာဆူပါပါေတြဟာခ်န္ပီယံေရႊခါပတ
္ကိုုအနည္းဆံုုးႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ထိမ္းသိမ္းသြားၾကတဲ့သမိုုင္းေၾကာင္းရိွတယ္။ ( ေရာမ၊မြန္ဂိုု၊ေအာ္တိုုမန္၊ ျဗတိသ် အင္ပါယာ) ။ အေမရိကန္ ကမၻာခ်န္ပီယံေရႊခါးပတ္ကိုု ရထားတာ ၂၄ ႏွစ္မ်ွသာရိွေသးတယ္။
ဟုုတ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ စီးပြားေရးဟာ Recession ထဲေရာက္ေနတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒါဟာအေမရိကန္ အတြက္ ဘာမွာမျဖစ္နိင္ေသးဘူး။ သူျပသနာေတြ

သူရွင္းနိင္စြမ္းရိွေနတယ္။


ကိုုယ္ က ကိုုယ္ျပသနာကိုုကိုုယ္ဖါသာကိုုယ
္မရွင္းနိင္ဘူး။ အေမကယ္ပါ၊အဘကယ္ပါ အေျခအေနမွာရိွတယ္။


သားေရႊအိုုထမ္း


တစ္။ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ဦးႏုု ၊ ဦးေန၀င္းနဲ့ဦးသန္းေရႊအမွားမ်ိ
ဳး မလုုပ္ဖိုု ့။

ႏွစ္။ အေမရိကန္ နဲ ့ နိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး နဲ ့ေဒသဆိုုင္ရာလံုုျခံဳေရးေတြမွာပ
ူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ဖိုု ့ ပါပဲ။ 
 သံုုး ။ ဦးႏုုအမွားမ်ိဳးထပ္မမွားမိဖိုု ့ ။ 
 
ဦးသိန္းစိန္အတြက္ သားေရႊအိုုထမ္း တဲ့ကိန္း ဆိုုက္ပါေစလိုု ့ဆုုေတာင္းလိုုက္ပါတယ္။


( မိုုးသီးဇြန္ )

6 comments :

Anonymous said...

Aright, That's Right,
Absolutely RIGHT.

Anonymous said...

Aright, That's Right,
Absolutely RIGHT.

Anonymous said...

Not too early, not so late
For give and not forget but
Stay in the present and move on.

Anonymous said...

ဦးနုမွန္ပါတယ္အဲ့ဒီ့အခ်ိန္တရုတ္ျဖဴကတရုတ္နီကိုွမယွၪ္နိုင့့့္ပါဘူးျမန္မာနိုင္ငံထဲမွာတရွတ္ျဖူစခန္းေတြရွိရင္တရွတ္တပ္ေတြဝင္လာမွာပါ။ယိုးဒယားနဲ့ကၾကားမွာျမန္မာရွိတယ္ေလ

Anonymous said...

Thank you very much for your good contribution, Ko Moe Thee.

Anonymous said...


MOE THEE,

Do not mention about U Nu,
Do not compare U Nu with NE WIN.

NE WIN is the worst evil in Burmese History.
NE WIN , the FIRST HAND TEACHER of Military gangster,

"The Fire" he ignitedi in 1962 is still kept burning the country with a great acceleration and momentum for 50 years.

Even the fire of Hitla (Germany) ended within 5 years only.

but the fire of NE WIN is kept burning not only the country but also the MORAL of new generation of Military Officers as well as government Officers.

Because new generation of Military Officers keep following up his style,practice,system and policy for 50 years.

Now the country is badly almost damaged.

50 years of debt !!!

The worst condition of a country in the world.

NE WIN,AUNG GYI,SAN YU,SEIN LWIN,KHIN NYUNT,THAN SHWE,MAUNG AYE,THEIN SEIN

ALL JUNTA,GANGSTERS,who put our country into the poorest in the world by setting up all wrong systems for 50 years.