Thursday, 29 November 2012

မံုုရြာလူထုု ေဒၚစုုကိုု ရွီခိုုးၾကိဳ

မုံရြာျမိဳ႕သူ ျမိဳသားမ်ား က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု ဒူးတုုတ္ရီွခိုုးၾကိဳဆိုုေနပံုုကိုု စိတ္မေကာင္းစြာ ေတြ ့ျမင္ရပံုျဖစ္ပါတယ္။

3 comments :

Anonymous said...

“ဥေပကၡာေဒဝီ”

အလုပ္သမားေတြ လုပ္ခတုိးရေရး ဆႏၵျပပြဲမွာ….
လူထုေခါင္းေဆာင္ဆုိသူဟာ
မဆုိင္သလုိသာ ေနခဲ့တယ္။

ျပည္သူေတြ လ ွ်ပ္စစ္မီးမွန္မွန္ရရွိေရး ဆႏၵျပပြဲမွာ….
လူထုေခါင္းေဆာင္ဆုိသူဟာ
မဆုိင္သလုိသာ ေနခဲ့တယ္။

လယ္သိမ္းခံလယ္သမားေတြရဲ႕ ဆႏၵျပပြဲမွာ….
လူထုေခါင္းေဆာင္ဆုိသူဟာ
မဆုိင္သလုိသာ ေနခဲ့တယ္။

ျပည္တြင္းစစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆႏၵျပပြဲမွာ…
လူထုေခါင္းေဆာင္ဆုိသူဟာ
မဆုိင္သလုိသာ ေနခဲ့တယ္။

ရခုိင္ျပည္က လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ပြဲမွာ…
လူထုေခါင္းေဆာင္ဆုိသူဟာ
မဆုိင္သလုိသာ ေနခဲ့တယ္။

တုိင္းရင္းသားေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵျပပြဲမွာ
လူထုေခါင္းေဆာင္ဆုိသူဟာ
မဆုိင္သလုိသာ ေနခဲ့တယ္။

ေၾသာ္… ေနာ္အုန္းလွ၊ ေက်ာ္ကုိကုိ
ကုိေဝဠဳ၊ ကုုိဟန္ဝင္းေအာင္၊
မသြဲ႕သြဲ႕ဝင္း၊ မေအးနက္တုိ႔ရဲ႕
ေျခဖ်ားက ေျမမႈန္ေလာက္ေတာင္
အဖုိးမထုိက္ေတာ့တဲ့ လူထုေခါင္းေဆာင္ပါတကား။(Aung Naing Moe)

Anonymous said...

အန္တီလုပ္တာ အန္တီတာ၀န္ယူတယ္။ အန္တီမွားရင္အန္တီခံမယ္.Daw Su....အေျပာင္းအလဲလိုခ်င္ရင္ မိမိဘာသာ အေျပာင္းအလဲလုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစား”Daw Su but please vote me.

Anonymous said...

မန္မာႏိုင္ငံတြင္လြတ္လပ္ရးမရမီကပင္ ဗ.က.ပ ေခၚ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလည္း ေပၚထြန္းခဲ့သည္၊
ယေန႔အထိလည္း အသက္ရွည္ဆဲပင္ျဖစ္သည္၊
ျမန္မာျပည္ကို ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ရန္ နည္းစံုဘက္စံုျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္၊
လူထုအံုၾကြမႈ႔၊ ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုလည္း ဗ.က.ပ ေျမေအာက္ယူဂ်ီမ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ သာရကမ်ားလည္း အထင္ကရရွိခဲ့ပါသည္၊

ေက်ာင္းသား၊ အရပ္သား၊ ဘုန္းႀကီး၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဝန္ထမ္း စသည့္ ဘက္စံုေဒါင္
့စံုမွ လူထုလူတန္းစား အသီးသီးထဲတြင္ ဗ.က.ပ ယူဂ်ီမ်ားရွိခဲ့ပါသည္၊

သူတို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ႔မ်ားေၾကာင့္လည္း လူထုလႈပ္ရွားမႈ႔ သပိတ္တိုက္ပြဲမ်ား အဆက္မျပတ္ေပၚေပါက္ခဲ့ၾကပါသည္၊
ဗိုလ္ျပဳတ္ႀကီး ေမာင္ခင္ညႊန္႔တို႔ အဖြဲ႔က ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ အာဏာသိမ္းရန္ႀကံစည္သူမ်ား (စာအုပ္အနီ)မွာ အထင္အရွား ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ဗ.က.ပ ယူဂ်ီမ်ား ဖန္တည္းသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ဗ.က.ပ မ်ားပါဝင္ပါတ္သက္လာသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ လူထု၏ ဆႏၵထက္ ဗ.က.ပ တို႔၏ ဝါဒစြဲရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားက ပိုမိုလႊမ္းမိုးေနသျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈ႔မ်ား မရခဲ့ၾကပါ၊
အက်ဳိးထက္ အဆိုးက ပိုမ်ားကာ အရႈံးထြက္ၿပီး လူထုပင္ နစ္နာခဲ့ရသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္မို႔ အထူးပင္ သတိထားရမည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။

လူထု၏မေက်နပ္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖၚဆႏၵျပရန္ကိစၥမွာ လွံဳ႔ေဆာ္သူ၊ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူ၊ အနစ္နာခံသူရွိဖို႔လည္း လိုပါသည္၊
သို႔ေသာ္ ထိုဦးေဆာင္သူသည္ ဗ.က.ပ ျဖစ္ျခင္း၊ ဗ.က.ပ လုိလားသူျဖစ္ေနသည္က အေရးမႀကီးေသးပါ၊
အေရးႀကီးတာက ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒလႊမ္းမိုးေရးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေရး စသည့္ ပေရာဂမ်ားပါလာပါက ၎ဆႏၵျပပြဲမွာ က်ရႈံးမည္သာ ျဖစ္ၿပီး၊ အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းပါ၊
အေၾကာင္းမွာ ကမၻာသူကမၻာသားမ်ားသည္ မာကၥ္ဝါဒ၊ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို လံုးဝလက္မခံၾကေတာ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္၊
ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ဝါဒစြဲ ကင္းရွင္းရန္လံုးဝအေရးႀကီးပါသည္။(Pho Thar Aung)Hittaing
We need to find find out who control this behind.