Sunday, 9 December 2012

လူစင္မမီေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ရရွာတဲ့ မီးသင့္သံဃာ တပါး

သမၼတကဲ့သုိ႔ ေတြးေခၚပါ ... 
သမၼတကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ပါ ... 
သမၼတကဲ့သုိ႔ တာ၀န္ယူပါ ...
သမၼတကဲ့သုိ႔ ေတြးေခၚပါ ...
သမၼတကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ပါ ...
သမၼတကဲ့သုိ႔ တာ၀န္ယူပါ ...

No comments :