Saturday, 8 December 2012

ရန္ကုုန္ မွ စတင္ခ်ီတက္ဆႏၵျပ လာျပီျဖစ္ပါတယ္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ယခုအခါ ဒဂုံ (၁)ေက်ာင္းေရွ႕
သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆူးေလသို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနၾကသည္။
မေန ့က ( ၈ရက္ေန ့) ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကေသာ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ ယခုအခါ ဒဂုံ (၁)ေက်ာင္းေရွ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ဆူးေလသို႔ ဆက္လက္ခ်ီတက္ေနၾကသည္။

No comments :