Thursday, 28 February 2013

ဒီအပတ္စကားလြန္ခဲ့တ့အႏွစ္ ၂၀ က ဒီမိုုကေရစီ အေၾကာင္းေျပာရင္ ေထာင္ခ်ခဲ့တဲ့သူေတြက အခုုဒီမိုုကေရစီအေၾကာင္းေျပာျပီး ကမၻာပတ္ေနတယ္။ ဒီမိုုကေရအေၾကာင္း ဆက္ေျပာေနတဲ့သူေတြကိုု ကန္ ့သတ္ခ်ဳဳဳဴပ္ခ်ယ္ထားေသးတယ္။

( မြန္းေအာင္) 

No comments :