Saturday, 9 March 2013

ခ်င္းျပည္နယ္က ျပည္သူတိုု ့ရဲ ့သယ္ယူပိုု ့ေဆာင္ေရးအေျခအေန

ေခတ္မီွတိုုးတက္တဲ့နိင္ငံေတာ္ၾကီးတည္ေဆာက္မယ္။ စကၤပူလိုု နိင္ငံျဖစ္ေအာင္လုုပ္မယ္ဆိုုတဲ့
ဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရလက္ထက္ ခ်င္းျပည္နယ္က လူထုုရဲ ့သယ္ယူပိုု ့ေဆာင္ေရးအေျခအေန မွန္ပါ။ ကားေမာင္းေနတာ ကိုုကိုုၾကီး ပါ။

No comments :