Saturday, 16 March 2013

ခ်စ္ေသာ မဟာ ပထ၀ီ ေျမ

Land Grabbing by the Myanmar Military : Theme, Root Cause and Solution by Moethee Zun

by Moethee Zun (Notes) on Saturday, March 16, 2013 at 12:33am

                


                                ''' ခ်စ္ေသာ မဟာ ပထ၀ီေျမ''

                                         မိုုးသီးဇြန္ 
လက္ပံေတာင္းေတာင္လယ္သမားအေရးေတာ္ပံုု ရဲ ့  ေျမယာဒသန၊  ျပသနာနွင့္အေျဖမ်ား


ေျမယာဒသန ( Theme)

ဒီမိုုကေရစီကိုုလိုုျခင္တယ္ဆိုုရင္ ေျမေတြအားလံုုးကိုုနိင္ငံေတာ္က သာပိုုင္ရယ္ဆိုုတဲ့ မွားယြင္းတဲ့  အေတြးအေခၚကိုု  ေခါင္းထဲက အရင္ထုုတ္ရမယ္။  အိမ္ေျမ၊ လယ္ ေျမေတြ၊ ယာေတြ ေျမေတြကိုု ျပည္သူပိုုင္ရမယ္။ နိင္ငံေတာ္လံုုး၀ မပိုုင္ေစရ။ခ်စ္ေသာ မဟာပထီေျမ


သမၼက်မ္းစာထဲမွာလူက ေျမၾကီးကလာတယ္။ ေျမၾကီးကိုု ျပန္သြားတယ္လိုု ့ဆိုုတယ္။ ေျမၾကီးဟာလူသားရဲ ့ ဘ၀မွာ ၾကီးမားတဲ့အစိတ္ပိုုင္းတရပ္အေနနဲ ့ကိန္း၀ပ္ေနတာကိုု က်မ္းစာကေျပာတာပါ။ လ ူအပါအ၀င္သတၱ၀ါေတြအားလံုုးဟာ ဇာတိကိုု ခ်စ္ခင္ၾကတယ္။ အစြဲလမ္းၾကီးတယ္။  ေရဘယ္ေလာက္ၾကီးၾကီး ေရက်သြားတာနဲ့  ငခူတေကာင္ဟာ သူေနထိုုင္ရာ ၾကြင္းကိုု
ျပန္လည္ခိုုလံႈ ပါတယ္။  ေတာထဲကဂ်ီတေကာင္ဟာ သူေနထိုုင္ရာျခံဳပုုတ္ကိုုအလံုုျခံဳဆံုုးလိုုယူဆတယ္။ လူသားဟာ ကိုုယ္ေမြးတဲ့ဇာတိေျမကိုုစြဲလန္း တယ္။ ေမ ့လိုု႔ မရတဲ့ဇာတိေျမ။ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းတဲ့ျမိဳ့ၾကီးကိုုပဲေရာက္ေရာက္၊တျခားနိင္ငံကိုု ပဲေရာက္ေရာက္ စုုတ္ျပတ္ေန တဲ့ ကိုုယ္ေမြးရပ္ေျမကိုု အျပင္းထန္ သတိရေလ့၇ိွၾကတယ္။ သတၱ၀ါ နဲ ့မူလ စိတ္ဓါတ္ေတြကိုုျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါကိုု ဘယ္သူေျပာင္းနိင္သလဲ။ ဘယ္သူမွမေျပာင္းနိင္ေပဘူး။

ကမၻာ့သမိုုင္းဟာ ေျမၾကီးသမိုုင္းလိုု ့ေျပာလိုု ့တယ္။
ေျမ အတြက္ တိုုက္ပြဲ၀င္ခဲၾကတယ္။ ဥေရာပ နပိုုလီယံ ေခတ္ စစ္ပြဲ ေတြက အစ ျမန္မာ ့သမိုုင္းရဲ ့ရွည္လ်ားတဲ့ စစ္ပြဲေတြအားလံုုးဟာ ေျမၾကီးအတြက္ တိုုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ရွည္လ်ားတဲ့ အစၥေရး၊ပါလက္စတိုုင္း ပဋိပကၡဟာ လဲ ေျမအတြက္ အသက္ ေသြးေတြ ေပးဆက္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယလြတ္လပ္ေရးကာလမွာ  ဂႏီၵကိုု သူေတာ္စင္တေယာက္လိုု ပဲ အိႏ̔ၵိယနိင္ငံသားေတြကိုုးကြယ္ခဲ့ၾကတယ္။သူစကားကိုုေျမ၀ယ္မက်နားေထာင္ခဲ့ၾကတယ္။  ဒါေပမဲ့ ေျမ ၾကီး နဲ့ပတ္သက္လာေတာ့ အိႏ̔ၵိယ ညီအကိုုခ်င္း ( ဟင္ဒီနဲ ့မူစလင္) ေတြဟာ သူတိုု ့ဖခင္စကားကိုု ျငင္းပယ္လိုုက္ၾကပါတယ္။ ေခတ္သစ္ကမၻာေျမပံုုမွာ အိႏယနဲ့ပါကစတန္ နစ္နိင္ငံျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ဂႏီၵကိုု မခ်စ္လိုု ့မဟုုတ္။ ေျမၾကီး ကိုု လူသား က အရာခတ္သိမ္း ထက္ပိုု ခ်စ္တယ္။ ဒီအတြက္ လိုုအပ္ရင္ အရာရာကိုုစြန္လြတ္တတ္ တဲ့ သဘာ၀ ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ကျပည္သူေတြက ေဒၚစုုကိုုခ်စ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ တိုု ့ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးက ေျမၾကီးရွိမွာျဖစ္မယ္။
သူတိုု ့ေဒၚစုုကိုုမဲေပးနိင္ေပမဲ ့ ေျမၾကီးကိုုေတာ့အလြယ္တကူေပးမွာမဟုုတ္ပါဘူး။ေျမၾကီးကိုုေပးလိုုက္လိုု ့က်ေနာ္တုုိ ့နားမခ်သင့္ပါဘူး။ေျမသိမ္းယူမႈ ျပသနာ 


တခါးဖြင့္စီးပြားေရးစနစ္ကိုု ေအင္ျမင္ေစခ်င္တယ္ဆိုုရင္လယ္ယာေျမေတြကိုု စီမံကိန္းေတြအေၾကာင္းျပျပီး လယ္ေျမေတြကိုုသိမ္းယူတာကိုုရပ္ဆိုုင္းျပစ္ရမယ္။ လယ္ယာေျမေတြကိုု လယ္သမားေတြကိုု ျပန္ေပးရမယ္။ တရားအမွန္၊နိဗၺာန္လမ္းအစစ္၊ ျပည္သူေပၚလစီက လယ္ေျမ၊ယာေျမ၊ အိမ္ေျမ နိင္ငံသားေတြပဲပိုုင္ရမယ္။ တဦးခ်င္းပိုုင္ဆိုုင္ရမယ္။
အစိုုးရက လုုိျခင္ရင္၊ ကုုမၸဏီက လိုုျခင္ရင္ သင့္ရာေစ်းနဲ ့၀ယ္နိင္တယ္။ ေရာင္းနိင္တယ္။သင့္ေျမၾကီးမွာ ေရႊထြက္ရင္သင္ပဲပိုုင္ရမယ္။ နိင္ငံေတာ္မပိုုင္ေစရ။ သင့္ေျမၾကီးမွာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြထြက္ရင္ သင္ပဲပုုိင္ရမယ္ နိင္ငံေတာ္မပိုုင္ေစရ။  နိင္ငံေတာ္က လိုုျခင္ရင္ သင္ဆီက ၀ယ္ရမယ္။ ကုုမၸဏီကလိုုျခင္ရင္ သင့္ဆီက၀ယ္ရမယ္။
ဒီအျမင္ဟာ အေနာက္တိုုင္းမွာေရာ၊ က်ေနာ္တိုု ့ ေရွး ကဘုုိးဘြားဘီဘင္လက္ထက္မွာ ေရာ က်င့္သံုုးခဲ့တဲ့ေပၚလစီျဖစ္တယ္။
က်ေနာ္ေနခဲ့ဘူးတဲ့ထိုုင္းမွာေရာ ၊အေမရိကန္မွာေရာ  ဂ်ပန္မွာပါ ဒီေပၚလစီကိုုက်င့္သံုုးတယ္။
လမ္းေဖါက္မယ္။  အစိုုးရက စီမံကိန္း လုုပ္မယ္ဆိုုရင္ရင္ လိုုျခင္တဲ့ေျမကိုု
၀ယ္ရတာပဲ။ ေလ်ာေၾကးေပးရတာပဲ။ ေလ်ာေၾကး က ေပါက္ေစ်းထက္ကိုု
မ်ိဳးမ်ိဳးျမက္ျမက္ရၾကေလ့ရွိတယ္။ ေျမပိုုင္ထားတဲ့ဆင္းရဲသားေတြက တသက္ ခ်မ္းသာသြားခြင့္ရသြားၾကတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ေပါက္ေစ်းထက္ကိုု ၂ ဆ ၃ ဆ တင္ေရာင္းနိင္ခဲ့ၾကတယ္။
ဘန္ေကာက္ျမိုု့လယ္ေကာင္မွာ ဂ်ပန္သံရံုုးအနီးမွာမိုုးေမ်ာ္တိုုက္ေတြေဆာက္လာေပမဲ့ အလယ္ေကာင္တည့္တည္ ့မွာ သာမန္ သစ္သားအိမ္ေလးတလံုုး ေရခ်မ္းစင္ေလးနဲ့ကရိွတုုန္းပါ။ မူလအိမ္ပိုုင္ရွင္က ဖယ္မေပးပါဘူး။  ထိုုင္းအစုုိးရကလဲ အဓမမဖယ္ရွားရဲ ပါဘူး။
ဂ်ပန္တိုုက်ိဳျမိုု့မွာလမ္းေတြတိုုးခ်ဲ ့ေဖါက္တံုုးက လမ္းနဲ့မလြတ္တဲ့အိမ္ေတြကိုု အစိုုးရဖယ္ရပါတယ္။ ေပါက္ေစ်းထက္ပိုုေပးခဲ့ရပါတယ္။
က်နာ္ေနတဲ့နယူးေယာက္ျမိဳ့ ကြင္း ေကာင္တီ (  Queens)  နဲ ့ဘရုုခ္ကလင္( Brooklyn)  ကိုု ဆက္သြယ္ဖိုု ့ အေ၀းေျပးလမ္းမတိုု တခုုေဖါက္ဖိုု ့ျမိဳ့ ေကာင္စီက စဥ္းစားလာတယ္။ ေရွးေဟာင္းသဂ်ၤိဳင္း တခုုက မလြတ္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။  ဒီေတာ့ ပိုုင္ရွင္ေတြကိုု ေလ်ာေၾကးအၾကီးအက်ယ္ေပးျပီး အုုတ္ဂူေတြကိုုဖယ္ရွားခဲ့ရပါတယ္။


ျမန္မာေတြမွာလဲဒီေပၚလစီကိုုေရွးဘုုရင္ေတြလက္ထက္ကတည္းက က်င့္သံုုးခဲ့တယ္။  က်ေနာ္တုုိ ့ျမန္မာ့ရိုုးရာပံုုျပင္တခုုမွာ  အေလာင္းစည္သူမင္းၾကီးဟာ
တန္းခိုုးၾကီးတယ္။ သူက ခုုေခတ္ စစ္အုုပ္စုုေတြထက္ ေခတ္မွီတဲ့အျမင္ရိွတဲ့
ဘုုရင္ၾကီးလိုု ့ေျပာလုုိ ့ရတယ္။  ဘာျဖစ္လုုိ ့လဲဆိုုေတာ့ ခုုေခတ္ စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြလိုု သဘ၀သယံဇတ ကိုုေရာင္းခ် ျပီး ရပ္တည္ေနတဲ့အစိုုးရမဟုုတ္ဘူး။ နိင္ငံေတာ္၀င္ေငြက အခြန္ ( Tax) နဲ ့ရပ္တည္ေနတ့ဲ အလြန္ ေမ်ာ္အျမင္ရိွတဲ့ ဘုုရင္လုုိ ့ေျပာလိုု ့ရတယ္။ အခုုေခတ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုုလိုု ့ နိင္ငံေတာက္ုု အခြန္ နဲ့လည္ပတ္ထားနိင္တယ္။ အခြန္ေကာက္တဲ့နည္းကေတာ့သူရဲ ့ လွံပ်ံကိုုေစလႊတ္လိုုက္တယ္။ အခြန္မေပးတဲ့သူကိုုလွံကခ်ိန္ထားတယ္။ အခြန္ေပးလိုုက္မွာ လွံက ျပန္လာတယ္ေပါ့။ အဓိပါယ္ကတရားဥပေဒကဲသိုု့ေသာ လွံနဲ ့အေရးယူတယ္ဆိုုတာပါ။
တေန ့ေတာ့သူက မုုဆိုုးမတေယာက္ဆီက ေျမတကြက္ကိုု ေလ်ာေၾကးမေပးပဲ သိ္မ္းလိုုက္မိတယ္။ ဒီအခါ သူရဲ ့တန္းခိုုးရိွတဲ့လွံဟာ ေစလြတ္လိုု မရေတာ့ဘူးျဖစ္သြားတယ္။ ဒီအခါမွာ ဘုုရင္ၾကီးဟာ သံေ၀ဂရတယ္။ ေျမကြက္ကိုု မုုဆိုုးမ
ကိုု ျပန္ေပးေတာ့မွာ သူဟာ အရင္လုုိ တန္ခိုုးျပန္ရတယ္။ လွံပ်ံကိုုေစလြတ္လိုု ့ရလာတယ္။

ဒီပံုုျပင္ဟာ ေနာင္လာေနာင္သားေတြကိုု သခန္းစာေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူေတြပိုုင္တဲ့ေျမကိုု အာဏာပိုုင္ေတြသိမ္းျခင္တိုုင္းသိမ္းလိုု ့မရဘူးလိုု ့
ဆိုုလိုုရင္းျဖစ္တယ္။


အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ဘုုရင္ဘိုုးေတာ္ဘုုရား လက္ထက္မွာျဖစ္ခဲ့တယ္။  ဘိုုးေတာ္ဘုုရားက သူလယ္ေျမေတြကိုုတိုုးခ်ဲ ့တယ္။ ဒီအခါမွာ အနီးနားက လယ္တခ်ဳိ ဳ ပါသြားတယ္။ လက္မသားတဦးရဲ့ေျမကြက္ပါသြားတယ္။
ေျမတကြက္ကိုု လယ္သမားဆီကေန သိမ္းယူခဲ့တယ္။  ဒီေတာ့ လယ္သမားကအမတ္ဦးေပၚဦးကိုုတိုုင္တယ္။ ဦးေပၚဦးကေျဖရွင္းေပးတယ္။  ဘုုရင္ဟာ လာေရာက္ေျဖရွင္းခဲ့ရပါတယ္။ အမႈကိုုရင္ဆိုုင္ခဲ့ရတယ္။ ဘုုရင္အမႈရံႈးတယ္။ လယ္ကိုုျပန္ေပးရတယ္။ ေလ်ာေၾကးေပးခဲ့ရပါတယ္။

( ဘိုုးေတာ္ဘုုရားလက္ထက္ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရးဟာ ခုုေခတ္လိုုမဟုုတ္ဘူး။ လြတ္လပ္တဲ့ တရားစီရင္မႈ ရိွခဲ့တယ္။ လြတ္လပ္တဲ့တရားရံုုးေတြရိွခဲ့တယ္။ ဥပမာ လူတေယာက္က သူရဲ ့သီလ၊သမာဓိ၊ပညာကိုုယံုုၾကည္ရင္ သူကိုုယ္သူ တရားသူၾကီးအျဖစ္နဲ့ေၾကညာနိင္တယ္။ သူဆံုုးျဖတ္တာကိုု တရားတယ္လိုု ့ယူဆရင္ အမႈ ျဖစ္သူေတြက လာေရာက္အမႈရင္ဆိုုင္နိင္တယ္။ သူဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုု တရားလိုုတရားခံက ေက်နပ္တယ္ဆိုုရင္ နိင္ငံေတာ္ကအတည္ျပဳေပးပါတယ္။ သူရဲ့တရားရံုုးကိုု ခံုု လိုု ျမန္မာလိုုေခၚတယ္။ ဒီလိုု ပုုဂလိက တရားရံုုးေတြက ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြက မေကာင္းဘူးဆိုုရင္ အမႈမအပ္ၾကဘူးေပါ့။   ဒီတရားစီရင္ေရးစနစ္ကိုုၾကည့္ရင္ခုုေခတ္ထက္သိပ္ကိုုအဆင့္အတန္းျမင့္တာကိုုေတြ ့ရလိမ့္မယ္။ ခံုုေတာ္ေမာင္က်ဘန္းဆိုုတာ ဘုုရင္ခံထားတဲ့ တရားသူၾကီးမဟုုတ္ပါ။ ျပည္သူေတြက သူဆံုုးျဖတ္ခ်က္ေတြက အဂတိတရားကင္းတယ္လိုု ့ယူဆၾကလိုု ့သူဟာ ခံုုေတာ္ေမာင္က်ဘမ္းရယ္လိုု ့ သမိုုင္းမွာနာမည္တြင္ခဲ့တာေပါ့။  တရုုပ္ရုုပ္ရွင္ကားတခုုျဖစ္တဲ့ က်န္ေက်ာင္းလိုုေပါ့။ )လက္ပံေတာင္းေတာင္အစီရင္ခံစာမွာ ဒီစီမံကိန္းဟာ တိုုင္းျပည္အတြက္အက်ိဳးရွိနိင္တယ္ဆိုုတဲ့ ေဒၚစုုေကာက္ခ်က္ကိုု အံၾသမိတယ္။
သူနားမွာ စနစ္တက် သုုေတသန ေတြအခ်က္အလက္ေတြ  ရွာေဖြျပဳစုုေပးနိင္တဲ့သူေတြမရိွေတာ့ဘူးလုုိ ့ယူဆပါတယ္။
လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေျမသိမ္းမႈဟာ နိင္ငံေရး က်င့္၀တ္အရ၊ သဘ၀ပတ္၀န္းက်င္ရႈ ့ေတာင့္အရ၊ စီးပြားေရးရႈ ့ေတာင့္အရ
အစိုုးရအဆက္ဆက္မွားယြင္းမႈၾကီးသာျဖစ္တယ္။ ဒါကိုု က်ေနာ္တုုိ ့လက္ခံလုုိ ့မရပါဘ ူး။ ေဒၚစုုခ်စ္တာ၊ ေထာက္ခံတာ နဲ ့ေ၀ဖန္ပိုုင္းျခားဆင္ျခင္မႈ က သီးျခားစီျဖစ္ပါတယ္။ လက္ပံေတာင္း ျပသနာဟာ တျပည္လံုုးျပသနာကိုု ကိုုယ္စားျပဳေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ ျပည္ဟာ လယ္သမား ၇၈ ရာခိုုင္ႏႈန္းရိွပါတယ္။ နိင္ငံေတာ္ ဂ်ီဒီပီရဲ ့ ၅၄ ရာခိုုင္နႈန္းက
လယ္ယာေျမက၀င္ေနတုုန္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ပေတာင္းေတာင္ ကလယ္သမားေတြဟာ ခရိုုနီျဖစ္ခ်င္လိုု ့၊ အမတ္လုုပ္ျခင္လုုိ
ေတာင္းဆိုုတိုုက္ပြဲ၀င္ေနတာမဟုုတ္ပါဘူး။ သူတိုု ့ ေတာင္းဆိုုေနတာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ခြင့္ျဖစ္ပါတယ္။
ေျမေတြကိုု သိမ္းယူတာဟာ ဘ၀ေတြကိုုသိမ္းယူတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျမရိွမွအသက္ရွင္ရပ္တည္နိင္တဲ့ဘ၀မွာေျမမရိွေတာ့တဲ့
ဘ၀ေတြဟာ ေသဆံုုးတာပဲျဖစ္တယ္။  ၁၉ ၉ ၀ က သူတိုု ့ဟာေဒၚစုု ပါတီကိုု မဲေပးခဲ့ မွာ တာေသခ်ာတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတိုု ့ေျမေတာ့ေပးၾကမွာမဟုုတ္ဘူး။ ေလ်ာေၾကးေတြေၾကာင့္ လယ္သမားေတြ ဘ၀ တိုုးတက္သြားတယ္ဆိုုတာထက္
ဘ၀ပ်က္သြား တဲ ့ဇတ္လမ္းေတြ အခ်က္အလက္ေတြက ကမၻာနဲ့အ၀ွမ္း အေတြ ့အေၾကံုုေတြပဲ က်ေနာ္တိုု ့ၾကားေနရပါတယ္။
ဒီမိုုကေရစီနိင္ငံေတြမွာပဲ ေက်နပ္မႈ တစံုုတရာရိွခဲ့ေပမဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ ့ လူမႈေရး အက်ိဳးဆက္ေတြက ရွင္းမရနိင္ခဲ့ေသးပါဘူး။
ေခါင္းေဆာင္ေတြအေမ်ာ္ျမင္ရိွဖိုု ့လိုုပါတယ္။


လယ္သမားအေနနဲ ့  ေျမေတြသိမ္းတာကိုုလက္ခံလိုုက္ပါဆိုုတာကိုုေတာ့  အေလာင္စည္သူမင္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဘိုုးေတာ္ဘုုရားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေဒၚစုုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေျပာလဲ  လက္ခံမွာမဟုုတ္ပါဘူး။ ဒီျပသနာက က်င့္၀တ္နဲ႔သက္ဆုိင္ေနတာပါ။ ဥပမာ- မယားကိုု သူမ်ား သိမ္းသြားတာကိုု လင္ ကိုု လက္ခံလုုိက္ပါလိုု ့နားခ်ဖိုု ့မသင့္သလိုုပါပဲ။ အလုုပ္သမားတေယာက္ကိုုလုုပ္ခေလ်ာ့ယူဖိုု ့နားခ်သလိုုပါပဲ။ ဒါက ဒီမိုုကေရစီ  ေခါင္းေဆာင္ေတြ မလုုပ္သင့္တဲ့ကိစၥ၊ မေျပာသင့္တဲ့ကိစၥလိုု ့ျမင္တယ္။

ဟုုတ္ပါတယ္ ဦးသန္းေရႊေခတ္က  လယ္ေတြသိမ္းသြားတာကိုု သူတိုု ့မေျပာနိင္ခဲ့ပါဘူး။
ေျပာလာနိင္တဲ့အခ်ိန္မွာသူတိုု ့ေျပာလာၾကမွာျဖစ္တယ္။ ဒါကိုုလယ္သမားေတြကိုု အေျမာ္ျမင္နည္းသူေတြ၊ ပညာမဲ့သူေတြလိုု ့ ယိုုးစြပ္သူဟာ ကိုုယ္တိုုင္  အိမ္ေျမ၊ယာေတြ သိမ္းတာကိုုမခံ စားဘူးေသးတဲ့ သူေတြသာျဖစ္ပါမယ္။


အဂၤလိပ္ေခတ္နဲ ့ စစ္အုုပ္စုုေခတ္

အဂၤလိပ္ေခတ္က ေျမမဲ့ယာမဲ့ ၂၀ ရာခုုိင္ႏႈႏႈန္း ရိွခဲ့တယ္။ အခုုဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရ ခတ္မွာေျမမဲ ့ယာမဲ့ ၅၀ ရာခိုုင္နႈႏ္းအထက္ကိုုရွိလာတယ္။ ဒါဟာ လူမႈေရး ေပါက္ကြဲမႈကိုုဦးတည္လာေနပါတယ္။ လက္ပေတာင္းေတာင္လယ္ေျမအသိ္မ္းခံရမႈဟာ တျပည္လံုုးမွာျဖစ္ေနတဲ့လယ္ယာေျမျပသနာေတြကိုု မီးေမာင္းထိုုးျပလိုုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရနဲ့ေဆြးေႏြးဖိုု ့က်နာ္တုုိ ့ျမန္မာျပည္ကိုုသြားခဲ့ကတည္းက
ေုျမယာျပသနာနဲ့ပတ္သက္လုုိ့ စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းနဲ့က်ေနာ္တုုိ ့အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျပခဲ့ပါတယ္။  ေျမယာေတြကိုု ျပန္ေပးဖိုု ့ ၊ ေျမယာေ၀ခ်မ္းေရးေတြလုုပ္ဖုုိ ့ပါ။ နိ္င္ငံေတာ္ နံမည္ကိုုအလြဲသံုုးစားလုုပ္ျပီး ခရိုုနီေပါင္းစံုုရဲ ့   ေျမသိမ္းယာသိမ္း လုုပ္ရပ္ေတြကိုု က်ေနာ္တုုိ ့လက္မခံပါ။
က်ေနာ္ တိုု ့ေခတ္ တိုုင္းျပည္ကိုု ျပန္လည္အုုပ္ခ်ဳပ္ထူေထာင္ၾကမယ္ဆိုုရင္ က်ေနာ္တုုိ ့ မွာ အရင္း ( Capital) ဘာေတြရိွမလဲ လိုု ့ က်ေနာ္အေလးနက္စဥ္းစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့  တိုုင္းျပည္ကိုု ျပန္တည္ေဆာက္ဖိုု ့အတြက္ က်ေနာ္တိုု ့မွာ ၂ ခ်က္ပဲရိွတာကိုု ေတြ ့ရတယ္။
ဒါကေတာ့

 အေျဖ ( Solution )

တစ္။ ေျမ
ႏွစ္။ ပညာ ေရး သာလ်င္ျဖစ္တယ္။
က်န္တာဘာမွမရိွပါ။ ( ဒီႏွစ္ခုုမွာလဲ ေျမကလူထုုထဲမွာမရိွပါ။ ပညာေရးကလဲ အေဟာသိကံျဖစ္ေနပါတယ္။)
ျမန္မာ ျပည္ဟာ စက္မႈ မတည္ေဆာက္နိင္ေသးတဲ့အတြက္ စီးပြားေရးဟာ
လယ္ယာေျမကိုု အမွီျပဳေနရဦးမွာျဖစ္တယ္။ လယ္ယာေျမ လူအဖြဲ ့စည္းမွာပဲ
က်ေနာ္တိုု ့ေက်နပ္ေနလိုု ့မရပါ။ အခ်ိန္ဆြဲေနလိုု ့မရပါ ။ စက္မႈလူအဖြဲ ့စည္းအျဖစ္သိုု ့အျမန္ဆံုုးကူူးေျပာင္းနိင္ရမွာျဖစ္တယ္။ အျမန္ဆံုုးကူးေျပုာင္နိင္ဖုုိ ့တခုုတည္းေသာ စြမ္အား ( Driving Force ) ကေတာ့လယ္ယာေျမေ၀ခ်မ္းေရးပဲျဖစ္တယ္။
လယ္ေတြကိုုေ၀ခ်မ္းလိုုက္ျခင္းဟာ အရင္းကိုုခြဲေ၀ေပးျခင္းနဲ ့အလုုပ္လက္မဲျပသနာ အငတ္ျပတ္သနာကိုုေျဖရွင္းလိုုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ထုုတ္လုုပ္မႈျမင့္တက္လာေစျပီး အၾကပ္တည္းကိုုအသက္ရႈ ေခ်ာင္ေစမွာျဖစ္တယ္။
ဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရဟာ စက္မႈ အဆင့္သင့္မျဖစ္ေသးပဲလယ္ယာေတြကိုုသိမ္းတာဟာ ကိုုယ္ေသတြင္းကိုုကိုုယ္တူးေနတာသာျဖစ္တယ္။ နိင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈေတြကိုု သူတိုု ့ကိုုယ္တိုုင္ဖန္တီးေနတာသာျဖစ္တယ္။

လယ္ယာေျမေလ်ာေၾကးေပးျခင္းအက်ိဳးေက်းဇူးၾကီးမားပုုံ


လယ္ယာေတြ၊ ယာေတြ၊အိမ္ေတြကိုု အစိုုးရသိမ္းမယ္ဆိုုရင္ ထိုုက္တန္တဲ့တန္ဖိုုး သိုု ့မဟုုတ္ ေပါက္ေစ်းထက္ပိုုေပးတာဟာ အစိုုးရေငြေတြကိုု ပိုုကုုန္ေစမွာလား လိုု ့ေမးရင္ေတာ့ .. မကုုန္ဘူး လိုု ့ေျပာ
နိင္ပါတယ္။ ဥပမာ လယ္ပံေတာင္းေတာင္ကလယ္သမားေတြ ကိုုဆိုုရင္ေတာ့ေဒၚလာတသိန္း နဲ့တသန္းၾကားကိုုေလ်ာသင့္တယ္။  (ေလ်ာေၾကးမလိုုျခင္ဘူးဆိုုရင္လဲ လယ္ေတြကိုုမူလပိုုင္ရွင္ထံျပန္ေပးရမယ္။ )
ဒါဆိုုရင္
၁. လယ္သမားေတြလဲေက်နပ္မယ္။  နိင္ငံေရးျပသနာေျပလည္သြားမယ္။
၂. လယ္သမားေတြလက္ထဲေရာက္လာတဲ့ေငြက အရင္းေတြအျဖစ္နဲ့တျခားစီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြအသြင္ကူးေျပာင္းလာေစနိင္တဲ့အတြက္ ေစ်းကြက္ ထဲမွာလည္ပတ္တဲ့ေငြ အျဖစ္ေရာက္လာမယ္။
လုုပ္ငန္းသစ္ေတြ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ထုုတ္လုုပ္မႈ၊ အလုုပ္လက္မဲျပသနာနဲ ့ေငြကိုု ပိုုသံုုးစြဲလာတဲ့အတြက္ ေငြလည္ပတ္မႈေကာင္းလာေစတယ္။ ( Cash Flow ) ေတြျဖစ္လာမယ္။
၃. ဒီေငြကိုုရင္းႏွီးလာတဲ့လယ္သမားေတြရဲ ့လုုပ္ငန္းေတြက အစိုုးရကေနအခြန္အျဖစ္ျပန္လည္ေကာက္ယူလာနိင္တယ္။ အဓိပါယ္ကအစိုုးရဘဏာက ဆိုုက္ျပီး ေလ်ာေၾကးေပးထားတာကတခ်ိန္မွာ အစိုုးရလက္ထဲကိုု ျပန္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္တယ္။
ရွင္သန္ေရးတိုုက္ပြဲ
ေျမယာတိုုက္ပြဲ  ဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုု လုုပ္ေနပါျပီဆိုုတာ ၀ါဒျဖန္ ့တာကမ်ားျပီ လက္ေတြမွာျပသနာေတြရဲ ့ အရင္းကိုု ေျဖရွင္းဖုုိ ့ မၾကိဳးစားတာကိုုေတြ ့ရတယ္။ ဒီထဲမွာလယ္ယာေျမျပသနာပါေနတယ္။  ေအရာ၀တီတိုုင္းနဲ ့ ဆားလင္းၾကီးျမိုု ့နယ္လယ္သမားတိုုက္ပြဲေတြကိုုၾကည့္ရင္ သူတိုု ့ဟာ ခရိုုနီျဖစ္ျခင္လိုု ့ သမတျဖစ္ျခင္လိုု ့ ဆူပူေနၾကတာမဟုုတ္ပဲ အသက္၇ွင္ရပ္တည္ေရး ( Survival ) အတြက္ အႏၱရယ္ရိွတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကိုု ရင္ဆိုုင္လာၾကတာျဖစ္တယ္ဆိုုတာကိုု သတိျပဳသင့္တယ္။ဒီေနရာမွာ သရုုပ္ခြဲစိတ္ပညာရွင္လဲျဖစ္ ေရြးျခယ္မႈသီအိုုရီ (  Choice  Theory)ကိုုေဖၚထုုတ္ခဲ့သူျဖစ္တဲ့
၀ီလီယံ ဂေလဆာက ‘’ We are driven by five genetic needs: Survival, love and belonging, power, freedom and fun’’ လိုုဆိုုတယ္။  လူေတြမွာ ေစ့ေဆာ္ေပးတာက ရွင္သန္ရပ္တည္ေရး ၊ အခ်စ္ကိုုပိုုင္ဆိုုင္ျခင္တာ၊ အာဏာ၊ လြတ္လပ္မႈ နဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ျဖစ္တယ္လိုု ့ဆိုုတယ္။ လူသားတေယာက္ဟာအသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးဟာ ဘ၀ရဲ့ အေျခခံအက်ဆံုုးအခ်က္ၾကီးတခုုျဖစ္ေနတယ္ဆိုုတာကိုု သူက ေထာက္ျပထားပါတယ္။
ျမန္မာလယ္သမားေတြဟာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖိုု ့ေတာင္ခက္ခဲလာတာကိုုေတြ ့ရတယ္။ စစ္အုုပ္စုုေတြတဖြဲ ့ျပီးတဖြဲ ့တက္လာတယ္။ လယ္ယာေျမဖြင့္ျဖိဳးမႈေတြကိုု လ်စ္လ်ဴရႈ ့ခဲ့တယ္။ ရလဒ္ကေတာ့
လယ္ေတြကိုုစြန္ ့ခြာတဖက္နိင္ငံ ေတြ မွာ ပ်ံက် အလုုပ္သမားေတြအျဖစ္အသြင္းေျပာင္းခဲ့တယ္။ က်န္ရိွေနတဲ့မိသားစုုက လယ္ယာေျမမွာဆက္လက္ျပီးရွင္သန္ေရးအတြက္ရုုမ္းကန္ၾကရတယ္။
လက္ပေတာင္းေတာင္အစီရင္ခံစာကိုုလယ္သမားေတြမယံုုၾကည္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးမွာအစိုုးရရဘယ္စီမံကိန္းေတြကမွာလူထုုအတြက္ အက်ိဳးမရိွခဲ့လိုုျဖစ္တယ္။  မဆလ၊န၀တ၊နအဖ ၊ ဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရေတြဘယ္လိုုပဲေျပာင္းေျပာင္း လယ္သမားေတြရဲ ့ဘ၀က မေျပာင္းလဲခဲ့ဘူးဆိုုတာ အတိတ္ကျဖစ္ရပ္ဆိုုးေတြကသက္ေသခံေနခဲ့လိုုျဖစ္တယ္။
အခုု အစီရင္ခံစာမွေဖၚျပထားသလိုု လယ္သမားေတြကိုုနစ္နာေၾကးေပးပါလိုု ့အၾကံျပဳထားတယ္။ ဒါကိုုလယ္သမားေတြမယံုုပါဘူး။ ေလ်ာေၾကးက ဘယ္ေလာက္လဲ။  မစိုုမပိုု ့ေလ်ာေၾကးေလးကိုုယူျပီးျမိဳ့တက္ျပီးဘာလုုပ္စားရမလဲ။   ဘယ္ေဆြမ်ိဳးအိမ္တက္ေနရမလဲ။ တည္ရိွေနျပီးသား သူတိုု ့ဘ၀ေတြအားလံုုး ပ်က္စီးေအာင္ဖ်က္လိုုက္သလိုုျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမိဳ့ကလူထုုေတြကိုုကိုုယ္တိုုင္ ဆင္းရဲတြင္းထဲမွာယက္ကန္ယက္ကန္ျဖစ္ေနၾကတာသူတုုိ ့သိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မကူညီျခင္ေနပါမေႏွာက္ယွက္ပါနဲ ့လိုု ဆိုုသလိုုျဖစ္ေနတယ္။


(ဆက္လက္ေဖၚျပပါမယ္။ )


မိုုးသီးဇြန္

1 comment :

Anonymous said...

Saukyuu,
We don't need lion, it is only for Zoo.
Useless guy without rule, discipline, regulation and respect human right though you are shouting for that.

Have a good day, so called unfinished excel 88.
Remeber, myanmar is become democracy not because of 88 but becasue of myanmar national.