Saturday, 13 April 2013

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေရးBBC သို ့ေပးပို ့ထားေသာဆြးေႏြးခ်က္

ယေန ့ ဧၿပီ ၁၃ ရက္။၂၀၁၃ မွာ BBC ၿမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္ကစီစဥ္တင္ဆက္မဲ့ လြတ္လပ္အေတြး
ေဆြးေႏြးဖလွယ္အစီအစဥ္အတြက္က်ေနာ့္ရဲ့ေဆြးေႏြးခ်က္ကိုအီးေမးမွတဆင့္ေပးပို ့ထားတာကို
ေဖာ္ၿပလိုက္ပါတယ္။

သို ့
BBC ၿမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္၊ လန္ဒန္ၿမိဳ ့
ရက္စြဲ။ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊၂၀၁၃
အေႀကာင္းအရာ။ ။ ေဆြးေႏြးခ်က္ေပးပို ့ ၿခင္း
BBC မွေဆြးေႏြးရန္ဖိတ္ေခၚထားခ်က္၊
ၿမန္မာဒီမိုကေရစီေရးလွႈပ္ရွားမွႈကိုဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ၿမန္မာ့အင္အားစုေတြဟာအစဥ္တစိုက္
ေစတနာထက္သန္စြာကူညီပံ့ပိုးခဲ့ႀကပါတယ္။
၁။လက္ရွိၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမွႈမွာသူတို ့ဘယ္လိုအခန္းက႑ကပါ၀င္ႏိုင္မယ္လို ့
ထင္ပါသလဲ၊
၂။ဒီလိုပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ဘာေတြလုပ္ေပးႏိုင္ပါသလဲ၊ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို
ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဖို ့ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။

ေဆြးေႏြးခ်က္။
၁။လက္ရွိၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမွႈမွာဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ၿမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ ့
ပါ၀င္ႏိုင္မဲ့က႑အေတာ္မ်ားမ်ားရွိပါတယ္။လက္ရွိဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာေနထိုင္ခြင့္ status အမ်ိဳးမ်ိဳး
နဲ ့ေနထိုင္ေနႀကတဲ့ၿမန္မာအမ်ားစုဟာ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းအေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ပံုသ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳး
နဲ ့ေရာက္ရွိေနထိုင္ေနႀကတာပါ။အားလံုးနီးပါးဟာလည္းစစ္အာဏာရွင္အုပ္စိုးေနတဲ့ႏိုင္ငံမွာ
စီးပြါးေရး၊လူမွႈေရး၊လူ ့အခြင့္အေရး၊ႏိုင္ငံေရးစတဲ့ လြတ္လပ္မွႈေတြေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီးဖိႏွိပ္ခံခဲ့ႀကရတဲ့
အတြက္ေရာက္လာႀကတာပါ။ဒီဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုေရာက္ရွိႀကတဲ့အခါမွာ ဒီမိုကေရစီနဲ ့လူ ့အခြင့္အေရး
ေတြ လြတ္လပ္မွႈေတြကိုကိုယ္တိုင္ေတြ ့ႀကံဳရရွိခံစားႀကရပါတယ္။ဒီႏိုင္ငံမွာ က်ေနာ္တို ့လိုႏိုင္ငံ
ၿခားသားေတြၿဖစ္ေစ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားေတြၿဖစ္ေစအားလံုးဟာ ဥပေဒေအာက္မွာတူညီတဲ့အကာ
အကြယ္ အက်ိဳးခံစားမွႈရရွိႀကပါတယ္။အားလံုးဟာလည္း စည္းကမ္းေတြ ဥပေဒေတြကို ေလးစား
လိုက္နာႀကရပါတယ္။ေန ့စဥ္လူမွႈဘ၀ေတြကို ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ ့အံ၀င္ခြင္က်ေနထိုင္ေနႀကပါတယ္၊
ဥပမာအေနနဲ ့ေၿပာရရင္ အေသးအဖြဲလို ့
ယူဆႏိုင္စရာရွီတဲ့အမိွႈက္ပံုမွာအမွိႈက္ပစ္တာကအစစည္းကမ္းတက်ပစ္တတ္ႀကပါတယ္။
လမ္းသြားရင္း ကိုယ္စားတဲ့ ေခ်ာ့ကလက္၊ခ်ိဳခ်ဥ္စသၿဖင့္တို ့ရဲ့စကၠဴအမွိဳက္ကအစသူ ့ေနရာနဲ ့သူ
စနစ္တက်အမွိႈက္ပစ္ရတဲ့အေလ့အထရရွိေနႀကပါတယ္။
အၿခားေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ ့အႀကံဳအမ်ိဳးမ်ိဳး၊အသိပညာ အတတ္ပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြလည္းရွိေနႀကပါတယ္။
ဥပေဒ၊ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္၊အစိုးရအဖြဲ ့၊လူမွႈအေၿခၿပဳအဖြဲ ့အစည္းေတြ၊ေအာက္ေၿခအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ အစည္းစတာေတြရဲ့သေဘာ
သဘာ၀ေတြ လုပ္ပံုကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ပံုေတြကိုလည္း အနည္းနဲ ့အမ်ားဆိုသလို ေတြ ့ႀကံဳ
သိရွိေနႀကပါတယ္။ဒီလိုအေတြ ့အႀကံဳေတြ၊အသိပညာေတြ အတတ္ပညာေတြဟာ က်ေနာ္တို ့
ႏိုင္ငံၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးမွာ ပါ၀င္အက်ိဳးၿပဳႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
က်ေနာ့္ေလ့လာမွႈ အေတြ ့အႀကံဳေတြအရဆိုရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေနတဲ့
တခ်ိန္ထဲမွာဘဲ infrastructure တည္ေဆာက္ေရးကိုလည္းလုပ္ရပါတယ္။ဒါေႀကာင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ
မွာေရာက္ရွိေနႀကတဲ့ၿမန္မာႏိုင္ငံသားေတြတင္မဟုတ္ပါဘူး၊အၿခားေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာေရာက္ရွိေန
ႀကတဲ့ၿမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဟာလည္း ႏိုင္ငံၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးနဲ ့တည္ေဆာက္ေရးေတြမွာ ပါ၀င္
အက်ိဳးၿပဳႏိုင္မယ္လို ့ေၿပာလိုပါတယ္၊ႏိုင္ငံေရး၊လူမွႈေရး၊စီးပြါးေရး စတာေတြနဲ ့ သက္ဆိုင္တဲ့အခန္းက႑ေတြမွာအေတြ အႀကံဳကၽြမ္းက်င္မႈအသိပညာအတတ္ပညာေတြကိုၿပန္လည္ေ၀ငွေပးႏိုင္မွာပါ။ သူ ့့ေနရာနဲ ့သူူ လူမွန္ေနရာမွန္ အံ၀င္ခြင္က်ၿဖစ္ဖို ့ေတာ့
လိုပါတယ္လို ့ေၿပာခ်င္ပါတယ္။ဘာေႀကာင့္ဆို က်ေနာ္တို ့ႏိုင္ငံမွာ လူမွန္ေနရာမွန္ မၿဖစ္ခဲ့ႀက
ရလို ့ပါ။
၂။ဂ်ပန္ေရာက္ၿမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေၿပာင္းလဲမွႈ အခန္းက႑ေတြမွာ
ပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အေနနဲ ့ ဘာေတြလုပ္ေပးႏိုင္မလဲဆိုတဲ့အခ်က္ေပၚမွာက်ေနာ့္အေနနဲ ့ေဆြးေႏြး
လိုတာကေတာ့……
က်ေနာ္တို ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ၿမန္မာေတြထဲမွာ ၿမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးနဲ ့လူ ့အခြင့္အေရး
တက္ႀကြစြာလွႈပ္ရွားေနႀကတဲ့အဖြဲ ့စည္းေတြၿဖစ္ေစ၊ တဦးခ်င္းစီအေနနဲ ့ၿဖစ္ေစ အခ်ိဳ ့ေသာ
ႏိုင္ငံေရးလွႈပ္ရွားမွႈ issue ေတြမွာမပါ၀င္ႀကတာတာအနည္းငယ္ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေပမဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်စဥ္တေလွ်ာက္လံုးမွာ ေဒၚစုလြတ္ေၿမာက္ေရး
ဆိုၿပီး တက္တက္ႀကြႀကြနဲ ့ႏိုင္ငံတကာေရာ ၿမန္မာအစိုးရပါသိေအာင္ ေတာင္းဆိုဆႏၵၿပခဲ့
ႀကပါတယ္။ေနပူမိုးရြာမေရွာင္ေပါ့ဗ်ာ၊ တခါတေလ ခိုက္ခိုက္တုန္ၿခမ္းေအးလွတဲ့ ႏွင္းေတြ
က်ေနတဲ့ေဆာင္းလရာသီေတြအပါအ၀င္ေပါ့ဗ်ာ။ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြအၿပည့္နဲ ့ပါ။အခ်ိဳ ့ဆို
အဓိဌာန္လိုမ်ိဳး ေဒၚစုမလြတ္မခ်င္းေန ့စဥ္ဆႏၵၿပခဲ့ႀကတာပါ။ဒီေန ့မနက္မွာေဒၚစုဟာ
က်ေနာ္တို ့ရွိေနတဲ့ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကိုေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ မႀကာခင္ၿမန္မာမိသားစုေတြနဲ ့ေတြ ့ေတာ့
မွာပါ။ ေဒၚစုဟာက်ေနာ္တို ့အားလံုးေမွ်ာ္လင့္ေနႀကတဲ့ ဒီမိုကေရစီၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြကို
လက္ရွိအစိုးရနဲ ့ညွိႏိွႈင္း လက္တြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္အေနနဲ ့
အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းေနတယ္လို ့ၿမင္မိပါတယ္။ဒါေပမဲ့…..
က်ေနာ္တို ့ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ၿမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအပါအ၀င္ အၿခားေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ
ေရာက္ရွိေနႀကတဲ့ ၿမန္မာေတြ လက္ရွိၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲမွႈ အခန္းက႑ေတြ
မွာပါ၀င္ႏိုင္ေအာင္ လက္ေတြ ့က်တဲ့ လုပ္ေဆာင္ေပးမွႈအေနနဲ ့ေတာ့မရွိေသးဘူးလို ့
ဘဲေၿပာခ်င္ပါတယ္။ေဒၚစုအေနနဲ ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦး အေနနဲ ့ေသာ္၎၊
ၿမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္တဦးေနနဲ ့ေသာ္၎ ၿပည္ပကိုအေႀကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ့
ေရာက္ရွိေနႀကတဲ့ ၿမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ မိခင္ႏိုင္ငံကို ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာၿပန္လာ
ႏိုင္ေရးကို ဥပေဒတရပ္အေနနဲ ့ေသာ္၎၊ဥပေဒကဲ့သို ့အာဏာတည္ေသာ
ၿပဌာန္းခ်က္တခုအေနနဲ ့ေသာ္၎အစိုးရမွ လုပ္ေဆာင္ေပးလာေအာင္ ေဆြးေႏြးေၿပာ
ႀကားတိုက္တြန္းေပးေစလိုပါတယ္။လႊတ္ေတာ္အစည္းေ၀းေတြမွာလည္းဦးေဆာင္
ေဆြးေႏြးေပးေစလိုပါတယ္။
က်ေနာ္အပါအ၀င္ ရည္ရြယ္ခ်က္ဆႏၵတူညီသူ ၿမန္မာ့အေရးလွႈပ္ရွားေနႀကသူအခ်ိဳ ့
ညွိႏွႈိင္းတိုင္ပင္ၿပီး ေဒၚစုကိုစာတေစာင္ေပးဖို ့ၿပင္ဆင္ထားပါတယ္။မႀကာခင္ ေဒၚစု
ထံေပးႏိုင္မယ္လို ့လည္းေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။
၂၀၁၁ ဩဂုတ္လ မွာ သမၼတဦးသိန္းစိန္မွၿပည္ပေရာက္
ၿမန္မာေတြၿပန္လာႀကဖို ့ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။အဲဒီလိုသမၼတေၿပာဆိုေႀကၿငာခ်က္နဲ ့
ပါတ္သက္ၿပီး BBC ကဘဲက်ေနာ့္ကိုအင္တာဗ်ဴးတခုလုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ ့မွာေတာ့အမ်ားစုဟာ
ၿပန္ခြင့္မရၿဖစ္ေနႀကပါတယ္။သက္ဆိုင္ရာၿမန္မာသံရံုးေတြမွာဗီဇာမရၿဖစ္ေနႀကပါတယ္။
အစိုးရအေနနဲ ့တိက်တဲ့ ၿပဌာန္းခ်က္(သို ့မဟုတ္) ဥပေဒတရပ္ၿပဌာန္းေပးေစလိုေႀကာင္း
တဆက္ထဲ က်ေနာ္အေနနဲ ့တိုက္တြန္းပါတယ္။
ၿပည္ပေရာက္ၿမန္မာႏိုင္သားမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ အေႏွာင္အဖြဲ ့ကင္းမဲ့ၿပီး
လြတ္လပ္လံုၿခံဳစြာ ႏိုင္ငံကိုၿပန္လာခြင့္ရမွ ႏိုင္ငံၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးေတြ တည္ေဆာက္ေရး
ေတြမွာပါ၀င္ႏိုင္မွာၿဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံအတြက္တစံုတခုေသာအက်ိဳးရွိမယ္ဆိုတာေၿပာႀကား
လိုပါတယ္။ခုခ်ိန္မွာ all inclusive ဆိုတဲ့ ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္ေရးဆိုတဲ့
စကားလံုးကို အစိုးရကေရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြေရာ အၿခားေသာ အဖြဲ ့အစည္းအေတာ္
မ်ားမ်ားကေရာ ႏွႈတ္ဆိတ္ အသံတိတ္ေနႀကတာကိုက်ေနာ့္အေနနဲ ့အလြန္အံဩမိေႀကာင္းလဲ
ေၿပာခ်င္ပါတယ္။ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတိတ္သမိုင္းေတြကိုက်ေနာ္တို ့အားလံုးဟာ မေမ့ႀကေစ
ဖို ့တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။၁၉၄၈ ၿမန္မာႏိုင္ငံ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ေအာက္က လြတ္လပ္ေရး
ရခဲ့ကတည္းက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ ့အစည္းေတြေရာ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ ့အစည္း အင္းအားစုေတြ
ေရာ ၿမန္မာႏိုင္ငံေရးၿဖစ္စဥ္ေတြမွာ ပါ၀င္လိုသူေတြပါ၀င္ခြင့္ရႀကဖို ့လိုအပ္ေႀကာင္း အေရးႀကီး
ေႀကာင္းသမိုင္းသက္ေသအထာက္အထားေတြၿပန္လည္အမွတ္ရႀကေစဖို ့တိုက္တြန္းရင္းနဲ ့
က်ေနာ့္ေဆြးေႏြးမွႈကိုနိဂံုးခ်ဳပ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္၊ ၊ တယ္လီဖံုးမွလည္း ေဆြးေႏြးပြဲသို ့ဆက္သြယ္လိုကဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ေလးစားစြာၿဖင့္
ကိုကိုေအာင္
 ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ ့အခြင့္အေရးလွႈပ္ရွားသူ
ဒီမိုကေရစီမဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္(ဂ်ပန္)
တိုက်ိဳ
ဖံုး။ (+၈၁ ) ၀၉၀ ၁၅၀၆ ၂၈၉၃
Facebook. https://www.facebook.com/koko.aung.14?ref=tn_tnmn
ဧၿပီလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၃

2 comments :

Anonymous said...

Just go home. Everything gonna be alright.

Anonymous said...

ေစာက္ရူးေတြပါကြာ မိုးသီးေ၇ာ ကိုကိုေတာင္ေ၇ာ