Tuesday, 23 April 2013

နယူးေယာက္ ကန္ ့ကြက္ပြဲ သတင္း
ဦးသိန္းစိန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ရရွိျခင္းအေပၚ ဆန္႕က်င္ဆႏၵျပပြဲ (နယူးေယာက္)

ျျျျျျျျျ့


မန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား International Crisis Group (ICG) မွ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုတခု ခ်ီးျမွင့္ခဲ႕ရာ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲ က်င္းပရာ လူ ၂၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲ က်င္းပရာေနရာကေတာ့ The Pierre Hotel - 2 East 61st Street New York NY 10065 (at the intersection of Fifth Avenue in Manhattan, New York City, facing Central Park) - N/R/Q train 5 Ave/59 St Station ျဖစ္ျပီး ဧၿပီလ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အခ်ိန္ကေတာ့ ညေန ၅း၃၀ အတိမွ ၇း၀၀ နာရီမွာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ႕ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပပြဲ ဟာ အေရးေပၚဆႏၵျပပြဲ လို႕ ေခၚဆိုျပီး
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ေအာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးေသာ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု နဲ႕ မထိုက္တန္ေၾကာင္းး မရထိုက္ေၾကာင္းကို နယူးေယာက္ျမို႕ေန ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား စုေပါင္းဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ႕ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

"စစ္ရာဇဝတ္သမား တစ္ဦး ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ဘာေၾကာင့္ရရွိရတာလဲ" "ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စစ္ကြတ္ကဲမႈေအာက္မွာ ဩဂုတ္လ ၂၀၀၁က စစ္သားေတြက က်မ နန္းမို အား မတရားျပဳက်င့္ခံခဲ႕ၾကတယ္" "အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အရွုတ္အေထြးေျဖရွင္းတဲ့ အဖြဲ႕ၾကီးက ျမန္မာျပည္ကို အရွုတ္အေထြးေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနျပီ" စတဲ့ ျမန္မာလိုအဓိပၸါယ္ရွိတဲ့ အဂၤလိပ္လို ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကိုင္ထားျပီး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ႕ၾကပါတယ္။

International Crisis Group (ICG) ေပးအပ္ခဲ႕တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရဲ့ မူလအဓိပၸါယ္ဟာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘဝမ်ားကို ေျပာင္းလဲသြားေစႏိုင္ၿပီး စစ္ပြဲကင္းမဲ့ေသာ ကမၻာဆီသို႔ ေမွ်ာ္ျမင္ႏိုင္သူ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အား ရည္ရြယ္ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးေျမာက္ခဲ႕တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ၂၀၁၃ International Crisis Group (ICG) ေပးအပ္ခဲ႕တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ကို ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းကေတာ့ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနကာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာဟာ စိုးရိမ္ေသာကႏွင့္ ေနထိုင္ေနၾကရဆဲျဖစ္တာမို႕ လက္ရွိပစယကၡ အေျခအေနႏွင့္ ကြဲလြဲကာ ဆက္က်င္ဖက္ ျဖစ္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆႏၵျပၾကသူေတြရဲ့ ဖိတ္စာမွာေရာ ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ အဂၤလိပ္လို ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကေရာ အလြန္ျမင္သာ ထင္ရွားေစပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ့ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ (ေဘာင္းဘီခြၽတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္) ဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး နဲ႕ မထိုက္တန္သူ လို႕ ရွင္းလင္းစြာ အသိေပး ေဖာ္ထုတ္ခဲ႕ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ပိုျပီးထူးျခားထင္ရွားတာကေတာ့ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သိန္းစိန္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ႕သူ စစ္ရာဇဝတ္ေကာင္ အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာစစ္ခုံရုံး တင္ရန္အေထာက္အထားသတင္း အျဖစ္ ဩဂုတ္လ ၂၀၀၁က ရွမ္းအမ်ိဳးသမီး နန္းမို အား ျမန္မာစစ္တပ္မွ မတရားျပဳက်င့္ခံခဲ႕ရေၾကာင္း အေၾကာင္းပါပိုစတာကို ဆႏၵျပၾကသူေတြက ကိုင္ေဆာင္ခဲ႕ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္လက္ရွိအေျခအေန အရပ္ရပ္ဟာ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္းး ျဖစ္ေနလွ်က္ရွိပါတယ္။

• ကခ်င္ျပည္နယ္ေဒသတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိမၿငိမ္းခ်မ္းပဲ တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနျခင္း။
• ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသတြင္ တိုက္ပဲြမ်ား၊ အဓမၼျပဳမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနၿပီး ဒုကၡသည္ အမ်ားအျပား နယ္စပ္ေဒသသို႔ တိမ္းေရွာင္ေရာက္ရွိေနျခင္း
• မိတၳီလာႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ လူမ်ဳိးစုမ်ားၾကား ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေစရန္ ထိ္ေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈ မရွိျခင္း။
• ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကို အဓမသိမ္းယူျခင္းမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။

ICG မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ သိန္းစိန္အစိုးရ၏ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ားသည္ အံမခန္း ျမန္ဆန္ၿပီး ႀကီးႀကီးမားမား ဆန္႔က်င္မႈမ်ားမရွိေၾကာင္း ေရးသားထား ေသာ္လည္း သမၼတသိန္းစိန္ႏွင့္ သူ၏အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔သြားေအာင္ ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္မႈမရွိပဲ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ာအား အင္အားသံုးက အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အကုန္လြတ္ေျမာက္မႈ မရွိဘဲ ျပည္သူလူထုမ်ားအား ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားကို ယခုအခ်ိန္အထိ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားက်ဴးလြန္ေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါတယ္ လို႕ ဆႏၵျပပြဲဖိတ္စာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

နယူးေယာက္ျမို႕ေန ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားစုေပါင္းျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ မၿငိမ္းခ်မ္းေသးေသာ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ထုတ္ေဖၚ ဆႏၵျပခဲ႕ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ အျမန္ဆုံး ျငိမ္းခ်မ္းပါေစ။ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအားလုံး လြတ္လပ္ေရး ဒီမိုကေရစီ နဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားၾကရပါေစ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့ ေဘးဘယာမွ ကင္းေဝးၾကပါေစ။

No comments :