Friday, 5 April 2013

လူ ့ အဆင့္အတန္း ကိုု ျမွင့္တင္ၾက

ဒီမိုုကေရစီႏွင့္လူအခြင့္အေရး သာလ်င္ ျမန္မာ တမ်ိုုးသားလံုုး ရဲ ့ ထြက္ေပါက္အမွန္ျဖစ္တယ္။ 

ဒီမိုုကေရစီရိွမွသာ တရားဥပေဒရိွမည္။ 

တရားဥပေဒရိွမွ သာ အမ်ိဳးဘာသာသနာကိုု အဆင့္တန္းရိွရိွကာကြယ္နိင္မည္။ 

အမ်ိုုးဘာသာသနာကိုု ေအာက္တန္းက်တဲ့နည္းနဲ ့ကာကြယ္လိုု ့မရ ။ 

သင့္အသိညဏ္ ကိုု ယံုုၾကည္ပါ။

3 comments :

Anonymous said...

ko may ko low.
myanmar pyee ko pyan lar pyee nay yar lay ya ma larr lolt lar chaung tr
bal thu hma ma htaut khan lolt pyan thwar pyee
khu kya tot ko nay yr ma ya tr nalt
sarr pout lay lal chaung ag
tine pyee lal pyat ag so pyee
ka lar si ka pite san u
ka larr ko lee sout pay nay tr
a kone lone thit tal
min yalt nyit pat sout pyat pyee out tan kya talt sate dat ko
tha taung sar

Anonymous said...

Pls come back to Myanmar to built up as you said. Don't shout loud outside on air. We need hand-on, practical and physical. We don't need as you and your oxygen group. You're liar.

Anonymous said...

Pls come back to Myanmar to built up as you said. Don't shout loud outside on air. We need hand-on, practical and physical. We don't need as you and your oxygen group. You're liar.