Thursday, 4 April 2013

သင္တိုု ့အသိညဏ္ကိုု က်ြႏုုပ္တိုု ့ယံုုၾကည္သည္။လူေတြက်ြန္ျဖစ္သြားလ်င္ သာသနာက်ြန္ျဖစ္မည္။ 
လူေတြက်ြန္မျဖစ္ေအာင္အရင္လုုပ္မည္။ 
 
ဗုုဒၵဘာသာရဲ  ့ေမတၱာတရား၊ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
မဟာဂရုုဏာတရားမ်ားကိုု  ဘယ္သူမွဖ်က္စီးလိုု မရပါ။  

အမ်ိုုးဘာသာကိုု ကာကြယ္ၾကလုုိ ့လံႈ ့ေဆာ္သူေတြဟာ ကာကြယ္နိင္တဲ့ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာ အရည္အခ်င္းမ်ားမရိွပါ။ 

ဘာသာေရးကိုုအေၾကာင္းျပဳျပီး ေနရာယူဖိုု ့ၾကိဳးပန္းေနျခင္း
မ်ွသာျဖစ္ပါသည္။ 

သင္တိုု ့အသိညဏ္ကိုု က်ြႏုု္ပ္ယံုုၾကည္သည္။ 

No comments :