Monday, 1 April 2013

 
ပထမ အမ်ိုုးသမီး - ေယာက္က်ားတေယာက္လိုုခ်င္တယ္။ နာခံရမယ္။ သစၥာရိွရမယ္။ သည္းခံတတ္ရမယ္။ ခြင့္လြတ္တတ္ရမယ္။ တကိုုယ္ေကာင္းမဆန္ရဘူး။ နားေထာင္နိင္စြမ္းရိွရမယ္ ေအ ့ ။

ဒုုတိယအမ်ိဳးသမီး - ညည္း က ေခြးတေကာင္လိုုျခင္တာ လား။

No comments :