Wednesday, 3 April 2013

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ မျဖစ္ေစရန္နွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ကို ထိပါးေနွာက္ယွက္ နိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို လက္မခံသည့္ ျပရုပ္အေနျဖင့္။ 
အစိုးရေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႕အခြန္ဘ႑ာေငြျဖင့္ ရပ္တည္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မည့္သည့္ ဘာသာေရး သေကၤတမွ မရွိရပါ။
 ေက်ာင္းအိုမ်ားတြင္ မူလေက်ာင္းတည္တုန္းက 
 ရွိေနသည့္ ခရစ္ယန္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ  
Ten Commandments ေက်ာက္စာတိုင္ကို ျဖစ္ေစ ဖယ္ရွားပါသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ မျဖစ္ေစရန္နွင့္ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္ကို ထိပါးေနွာက္ယွက္ နိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို လက္မခံသည့္ ျပရုပ္အေနျဖင့္။
အစိုးရေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႕အခြန္ဘ႑ာေငြျဖင့္ ရပ္တည္သည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ မည့္သည့္ ဘာသာေရး သေကၤတမွ မရွိရပါ။
ေက်ာင္းအိုမ်ားတြင္ မူလေက်ာင္းတည္တုန္းက
ရွိေနသည့္ ခရစ္ယန္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ
Ten Commandments ေက်ာက္စာတိုင္ကို ျဖစ္ေစ ဖယ္ရွားပါသည္။

3 comments :

Anonymous said...

ဟဲဟဲ ေမာင္မိုးသီး ဒီတစ္ခါေတာ့ တယ္ဟုတ္

ေနပါလား။ လုပ္စမ္းပါဟ ဒါမ်ိဳး မ်ားမ်ား။


Anonymous said...

ေမာင္မိုးသီးေရ မင္းကို အတိုက္အခံ

လုပ္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပသည့္

ျမန္မာျပည္က သူေတြမ်ား ေရာင္ရမ္းျပီး

ဖတ္မိခဲ့ရင္ နားလည္မႈ႔ လြဲနိုင္တာမို႔ ဒီလိုေလး

ျဖည့္ပါရေစ။

ပုဂၢလိကေက်ာင္း ျဖစ္ေသာ ခရစ္ယန္ေက်ာင္း

ဂ်ဴးေက်ာင္း မြတ္စလင္ေက်ာင္းမ်ားလဲ

လြပ္လပ္စြာရွိပါသည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားတြင္

သက္ဆိုင္ရာ မိမိတို႔ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ

အေၾကာင္းကို တစ္နာရီခန္႔ အပိုသင္ၾကား

ရပါသည္။ မည္သည့္ ဘာသာေရးမွ မႏြယ္သည့္

ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားလဲ ရွိပါသည္။

သို႔ေသာ္ အထက္ေဆာင္းပါးတြင္ ေျပာခဲ့

သည့္အတိုင္း ျမည္သည့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ွ

ဘာသာေရး အထိန္းအမွတ္မ်ား ထားခြင့္

သင္ၾကားခြင့္ မရွိပါ။ ဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။

Anonymous said...

ျမည္သည့္ အစား မည္သည့္ဟု

ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈ႕ပါေလ။