Friday, 10 May 2013

5000 Kyat News

KIA ၊ တ႐ုတ္ေငြတုဂိုဏ္းမ်ားနဲ႔ သတ္ပံုမွားတဲ့ ငါးေထာင္တန္
Friday, May 10, 2013

ယခုလဆန္းပိုင္းမွစတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္သံုးစြဲေနေသာ (၅၀၀၀)တန္ေငြစကၠဴမ်ားကို အတုျပဳ လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေငြတုဂိုဏ္းမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားမႈမ်ား အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိတဲ့ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ တ႐ုတ္အေျခစိုက္ ေငြတုလုပ္ ဒုစ႐ိုက္သမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာ့ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကို တိုက္႐ိုက္မထိခိုက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအတြက္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ တစ္စတစ္စ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအတြက္လည္း ႏိုင္ငံတကာ၏ ေစ်းကြက္ယံုၾကည္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။

ျမန္မာေငြစကၠဴအတုမ်ား ျပဳလုပ္ေနမႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မိမိျပည္တြင္းရွိ အစိုးရဆန္႔က်င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုရွိေနမည္မွာ ယံုမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစတင္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ျမန္မာေငြစကၠဴမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရင္က်န္း၊ ထိန္ခ်ဳံးေဒသမွ ဆဒံုး-ကန္ပိုက္တီး လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လိုင္ဇာသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာေငြစကၠဴအတုမ်ား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ KIA အဖြဲ႕မွ အခ်ိဳ႕ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ တရားခံမ်ားတြင္ KIA မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ ၀င္အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တရုတ္ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေငြတုဂိုဏ္းအဖြဲ႕ေတြ မသိလိုက္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ေငြစကၠဴ(၅၀၀၀)တန္အတုႏွင့္ အစစ္မွာ ႀကီးမားသည့္ အမွားတစ္ခုျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ မသိႏိုင္ေပမယ့္ (၅၀၀၀)တန္အတု ေငြစကၠဴမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္႐ံုျဖင့္ အတုအစစ္ခြဲရလြယ္ကူပါသည္။ အေၾကာင္းကေတာ့ (၅၀၀၀)တန္ ေငြစကၠဴအစစ္မွာ ``ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္´´ ဟု ေရးထားၿပီး ေငြစကၠဴ(၅၀၀၀)တန္ အတုတြင္ ``ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုတဏ္ ´´ ဟု ေရးသား႐ိုက္ႏွိပ္ထားပါသည္။ ``ဘဏ္´´ အစား ``တဏ္´´ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

``ေငြစကၠဴအတုျပဳလုပ္သူမ်ားအေနႏွင့္ KIA အဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ေပါင္းၿပီး ျမန္မာေငြစကၠဴမ်ားအျပင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တ႐ုတ္ယြမ္ႏွင့္ ယူ႐ိုေငြေၾကးစသည့္ ကမၻာ့ေငြေၾကးမ်ိဳးစံုကို အတုျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအတြင္း ကြင္းဆက္တရားခံမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယခုႏွစ္ဧၿပီလဆန္းပိုင္းတြင္လည္း ျမန္မာေငြစကၠဴတု ျပဳလုပ္ သည့္စက္ႏွင့္ ေငြေပါင္း ကုေဋ (၂၀)ေက်ာ္ကိုလည္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း´´ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေငြတုဂိုဏ္းမ်ားထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ေငြတုအမ်ားစုကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္အတြင္း လွည့္လည္သံုးစြဲေနေသာ (၅၀၀၀)တန္မ်ားတြင္ အတုမ်ားရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ၎အျပင္ ယခု တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေငြတုဒုစရိုက္ဂိုဏ္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ေငြတုမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူး ေသာ ကာလာပရင္တာႏွင့္ ထုတ္ထားသည့္ ေငြစကၠဴအတုမ်ားထက္ ပိုမိုသပ္ရပ္ေသခ်ာၿပီး မ်က္ျမင္အေန အထားျဖင့္ ရုတ္တရက္ အတုအစစ္ခြဲျခားႏိုင္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ ေငြစကၠဴ၏အသားမွာလည္း အတုတြင္ ေျပာင္ေခ်ာေနၿပီး အေရာင္မွာလည္း ပိုမိုေတာက္ပလ်က္ရွိပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ (၅၀၀၀)တန္ သံုးစြဲသူ မိဘ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မ်က္စိရွင္ရွင္ထားၿပီး (၅၀၀၀)တန္၏မ်က္ႏွာစာတြင္ရွိေသာ “ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ” စာလံုးအား ေသခ်ာစြာစိစစ္ၿပီး သံုးစြဲသင့္ပါေၾကာင္း၊ ေငြစကၠဴ အတုႏွင့္ အစစ္ခြဲျခားပံု အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားအား ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္လည္း သတိေပးေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ သတိျပဳသံုးစြဲရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ရပါသည္။
ကိုခ်ိဳ(ေရႊလီ)

*N M A L*
@[148980878505812:274:ပလီပလာ ေထြကာလီကာ]
KIA ၊ တ႐ုတ္ေငြတုဂိုဏ္းမ်ားနဲ႔ သတ္ပံုမွားတဲ့ ငါးေထာင္တန္
Friday, May 10, 2013

ယခုလဆန္းပိုင္းမွစတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လွည့္လည္သံုးစြဲေနေသာ (၅၀၀၀)တန္ေငြစကၠဴမ်ားကို အတုျပဳ လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေငြတုဂိုဏ္းမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားမႈမ်ား အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိစပ္လ်က္ရွိတဲ့ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာ တ႐ုတ္အေျခစိုက္ ေငြတုလုပ္ ဒုစ႐ိုက္သမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာ့ေငြစကၠဴအတုမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းသည္ ျမန္မာ့ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကို တိုက္႐ိုက္မထိခိုက္ႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုအတြက္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမဳွပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ တစ္စတစ္စ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း ျမင့္မားေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရအတြက္လည္း ႏိုင္ငံတကာ၏ ေစ်းကြက္ယံုၾကည္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။

ျမန္မာေငြစကၠဴအတုမ်ား ျပဳလုပ္ေနမႈ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ မိမိျပည္တြင္းရွိ အစိုးရဆန္႔က်င္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုရွိေနမည္မွာ ယံုမွားသံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစတင္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္တြင္ ျမန္မာေငြစကၠဴမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရင္က်န္း၊ ထိန္ခ်ဳံးေဒသမွ ဆဒံုး-ကန္ပိုက္တီး လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လိုင္ဇာသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာေငြစကၠဴအတုမ်ား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ KIA အဖြဲ႕မွ အခ်ိဳ႕ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည့္ တရားခံမ်ားတြင္ KIA မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ ၀င္အခ်ိဳ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တရုတ္ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ေငြတုဂိုဏ္းအဖြဲ႕ေတြ မသိလိုက္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ေငြစကၠဴ(၅၀၀၀)တန္အတုႏွင့္ အစစ္မွာ ႀကီးမားသည့္ အမွားတစ္ခုျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ႐ုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ မသိႏိုင္ေပမယ့္ (၅၀၀၀)တန္အတု ေငြစကၠဴမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္႐ံုျဖင့္ အတုအစစ္ခြဲရလြယ္ကူပါသည္။ အေၾကာင္းကေတာ့ (၅၀၀၀)တန္ ေငြစကၠဴအစစ္မွာ ``ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္´´ ဟု ေရးထားၿပီး ေငြစကၠဴ(၅၀၀၀)တန္ အတုတြင္ ``ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုတဏ္ ´´ ဟု ေရးသား႐ိုက္ႏွိပ္ထားပါသည္။ ``ဘဏ္´´ အစား ``တဏ္´´ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

``ေငြစကၠဴအတုျပဳလုပ္သူမ်ားအေနႏွင့္ KIA အဖြဲ႕၀င္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ေပါင္းၿပီး ျမန္မာေငြစကၠဴမ်ားအျပင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ တ႐ုတ္ယြမ္ႏွင့္ ယူ႐ိုေငြေၾကးစသည့္ ကမၻာ့ေငြေၾကးမ်ိဳးစံုကို အတုျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံအတြင္း ကြင္းဆက္တရားခံမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယခုႏွစ္ဧၿပီလဆန္းပိုင္းတြင္လည္း ျမန္မာေငြစကၠဴတု ျပဳလုပ္ သည့္စက္ႏွင့္ ေငြေပါင္း ကုေဋ (၂၀)ေက်ာ္ကိုလည္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း´´ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားမွ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေငြတုဂိုဏ္းမ်ားထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ေငြတုအမ်ားစုကို သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္အတြင္း လွည့္လည္သံုးစြဲေနေသာ (၅၀၀၀)တန္မ်ားတြင္ အတုမ်ားရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ၎အျပင္ ယခု တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ေငြတုဒုစရိုက္ဂိုဏ္းမ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ ေငြတုမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ကျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူး ေသာ ကာလာပရင္တာႏွင့္ ထုတ္ထားသည့္ ေငြစကၠဴအတုမ်ားထက္ ပိုမိုသပ္ရပ္ေသခ်ာၿပီး မ်က္ျမင္အေန အထားျဖင့္ ရုတ္တရက္ အတုအစစ္ခြဲျခားႏိုင္ရန္ခက္ခဲပါသည္။ ေငြစကၠဴ၏အသားမွာလည္း အတုတြင္ ေျပာင္ေခ်ာေနၿပီး အေရာင္မွာလည္း ပိုမိုေတာက္ပလ်က္ရွိပါသည္။

ထိုေၾကာင့္ (၅၀၀၀)တန္ သံုးစြဲသူ မိဘ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မ်က္စိရွင္ရွင္ထားၿပီး (၅၀၀၀)တန္၏မ်က္ႏွာစာတြင္ရွိေသာ “ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ” စာလံုးအား ေသခ်ာစြာစိစစ္ၿပီး သံုးစြဲသင့္ပါေၾကာင္း၊ ေငြစကၠဴ အတုႏွင့္ အစစ္ခြဲျခားပံု အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားအား ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာတြင္လည္း သတိေပးေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ သတိျပဳသံုးစြဲရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ရပါသည္။
ကိုခ်ိဳ(ေရႊလီ)

1 comment :

Zo Khup said...Good News !

All organisations should have atleast one machine each.
Let's publish trillions of Kyats.

Can you send me how to get that machine?

Lol