Wednesday, 8 May 2013


“အ” ေအာင္သင္ထားတဲ့သမုိင္းနဲ႔ နာဇီဖက္ရွင္
by Newsland Media (Notes) on Wednesday, May 8, 2013 at 11:11pm
“ျမန္မာျပည္ကုိ ပထမဆံုးေရာက္တဲ့အေခါက္ကလမ္းေပၚမွာ ဒီတံဆိပ္၀တ္ထားတဲ့သူေတြ ေတြ႕လုိက္ ေတာ့ ေၾကာက္သြားတယ္” ဟုပုိလန္ႏုိင္ငံသူနာတာလီယာက ပုိလန္ေတာင္ပုိင္းမွာရွိတဲ့ ေအာ္ဆြစ္ရွ္ နာဇီအက်ဥ္းစခန္း သုိ႔လုိက္လံျပသစဥ္ေျပာျပသည္။
ေအာ္ဆြစ္ရွ္ အက်ဥ္းစခန္းမွာဂ်ာမန္နာဇီဖက္ဆစ္ အာဏာရွင္မ်ားက ပုိလန္ႏုိင္ငံကုိ သိမ္းပုိက္ ထားစဥ္တြင္ ဂ်ဴးႏွင့္ပုိလန္အက်ဥ္းသားေပါင္း ၂၆၀၀၀ ေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ၿပီး အလုပ္ၾကမ္း စခန္းမ်ားအျဖစ္ဖြင့္ လွစ္ထားသည့္ေနရာျဖစ္သည္။
၁၉၄၀ ျပည့္လြန္ကာလမ်ားက ေရခဲမွတ္ေအာက္ေအးခ်မ္းလြန္းသည့္ အဆုိပါ အက်ဥ္းစခန္းတြင္ ပုိလန္၊ ဂ်ဴးႏွင့္ ႐ုရွားလူမ်ဳိး ေယာကၤ်ား၊မိန္းမႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးမုိင္းမ်ားတြင္အလုပ္ၾကမ္းမ်ားေစခိုင္းကာ ၾကက္ကေလး၊ ငွက္ကေလးသတ္သကဲ့သုိ႔ လူ႕အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္စခန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ယင္းအက်ဥ္းစခန္းတြင္း ဖက္ဆစ္နာဇီတုိ႔သတ္ျဖတ္ထားသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ဆံပင္မ်ားကိုခ်ည္း စုစည္းျပသထားသည့္ေနရာမွာ ေပငါးဆယ္ ပတ္လည္က်ယ္၀န္းသည္ကိုေတြ႕ရသည္။
ယင္းတုိ႔ကား ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ၾကား ဂ်ာမနီ နာဇီဖက္ဆစ္အာဏာရွင္ ဟစ္တလာ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ခ်ိန္တြင္က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။
ယင္းကာလတြင္ ဟစ္တာလာ ဦးေဆာင္သည့္ဖက္ဆစ္နာဇီမ်ားက ဂ်ဴးလူမ်ဴိးတစ္သန္းအပါအ၀င္ လူေပါင္း ၁ ဒႆမ ၁ သန္းကို သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။
သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလအတြင္းဖက္ဆစ္နာဇီတုိ႔သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ စာရင္းမ်ားမွာ ဂ်ဴး တစ္သန္း၊ ပုိလန္ ၇၅ ၀၀၀၊ ဂ်စ္ပစီ၂၁ ၀၀၀၊ ဆုိဗီယက္ ၁၅၀၀၀ႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိး ၁၅ ၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့သမုိင္းမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားအရလည္းထုိပမာဏထက္ မ်ားျပားသည့္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား မရွိခဲ့။ သမုိင္းတစ္ ေလွ်ာက္ အရက္စက္ဆံုးေသာစစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လူေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈကိုဦးေဆာင္ခဲ့သည့္္ ဟစ္တလာ၏ နာဇီပါတီသည္ ဂ်ာမနီတြင္ ပထမ ကမၻာစစ္လြန္ကာလကတည္းက စတင္ၾသဇာလႊမ္းမုိးေနခဲ့ၿပီး၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ အခ်ဳိးက် ေရြးေကာက္တင္ ေျမာက္မႈ ပံုစံအရ ဂ်ာမနီတြင္ အာဏာရလာခဲ့သည္။နာဇီပါတီ အာဏာရလာခ်ိန္မွ စ၍ ႏုိင္ငံတြင္း ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စတင္ခဲ့သည္။ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း အလြန္ပင္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္လွသည့္ လူသန္းခ်ီသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္အတူထင္ရွားခဲ့သည့္ နာဇီပါတီ၏ စႀကၤာ ပံုသ႑န္ အမွတ္ အသားမွာလည္း ကမၻာသိအမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ေကာင္းေသာ သိျခင္းမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ေပ။
နာဇီအမွတ္တံဆိပ္ မွာလည္းရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သူတို႔ကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ တံဆိပ္တစ္ခုအျဖစ္သာ ကမၻာ့အသုိင္းအ၀ုိင္းကသိရွိလက္ခံထားၾကသည္။
ဥေရာပတုိက္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွအရက္စက္ဆံုး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ နာဇီ အမွတ္တံဆိပ္မွာ မုိင္ေပါင္း ငါးေထာင္ေက်ာ္ေ၀းကြာသည့္ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူငယ္ထုၾကားတြင္ ဖက္ရွင္ တစ္ခုအသြင္ ေခတ္စား လ်က္ရွိေနသည္။
သာမန္ ရပ္ကြက္ေစ်းငယ္ေလးမ်ား၏အထည္ဆုိင္မ်ားကအစ အဆင့္ျမင့္ ေစ်း၀ယ္ကုန္တုိက္ႀကီး မ်ား၏ လူငယ္ဖက္ရွင္ အ၀တ္အစား ေရာင္းခ်သည့္ဆုိင္မ်ားအထိနာဇီတံဆိပ္ အမွတ္အသား အ၀တ္ အထည္ မ်ားကို ေတြ႕ေနရသည္။
ျမန္မာလူငယ္ထု၏ ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘ၀တြင္လည္းနာဇီအမွတ္တံဆိပ္ပါ အ၀တ္အထည္မ်ားကို အၿမဲ လုိလုိျမင္ ေတြ႕ေနရသည္။
ယင္းအျပင္ သႀကၤန္ကာလတြင္လည္းအခ်ဳိ႕ေသာလူငယ္မ်ားက ကားမ်ားတြင္ နာဇီတံဆိပ္ေရးစြဲျခင္း၊ နာဇီအလံ မ်ားကို ကားမ်ားတြင္တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ နာဇီတံဆိပ္ပါ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဆာဆင္ၿပီး လည္ပတ္ ေလ့ရွိသည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။
ယင္းအေျခအေနမ်ားကာ ျမန္မာတို႔၏လူေနမႈဘ၀တြင္ ထူးဆန္းအံၾသဖြယ္မရွိေသာ္လည္း အျခားေသာ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အျမင္တြင္ အံၾသေၾကာက္ရြံ႕ဖြယ္ျဖစ္ေနေစသည္။
“ေလဆိပ္ထဲမွာပဲ တစ္ခ်ဳိ႕လူငယ္ေတြနာဇီအက်ၤီေတြ၀တ္ထားတာေတြ႕လုိက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ အံၾသသြား တယ္” ဟု ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းကဖက္ဆစ္နာဇီတုိ႔၏ ဒဏ္ကို အဆုိးရြားဆံုး ခံစားရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပုိလန္ႏုိင္ငံသူနာတာလီယာကဆုိသည္။
“ေလဆိပ္ကေန ၿမဳိ႕ထဲေရာက္ေတာ့လည္းဒီအကၤ်ီေတြကို ေနရာအႏွံ႔ေတြ႕ေနရတယ္။ ၀တ္ထားတဲ့ လူေတြကို ၾကည့္ေတာ့လည္း ပံုမွန္ပဲ။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ပံုေတြမဟုတ္ဘူး။ျမန္မာမိတ္ေဆြ ေတြကို ေမးၾကည့္ေတာ့မွ ဒီႏုိင္ငံကလူေတြ ဒီအေၾကာင္းေတြကို သိပ္နားမလည္ဘူးဆိုတာသိလုိက္ရ တယ္”ဟု နာတာလီယာက ဆုိသည္။
အမွန္စင္စစ္မႈကား နာဇီတံဆိပ္မွာႏုိင္ငံတကာတြင္ ယဥ္ေက်းေသာလူ႕အသုိင္းအ၀ုိင္းက လက္ခံ ထားေသာ တံဆိပ္တစ္ခုမဟုတ္ေပ။
ျမန္မာပရိသတ္အမ်ားစု စိတ္၀င္တစားၾကည့္႐ႈ႕အားေပးေနသည့္ အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ေဘာလံုး ၿပဳိင္ပြဲ၀င္ အသင္းမ်ားမွ ကစားသမား၊နည္းျပမ်ားသာမက ပရိသတ္မ်ားထဲကပါ နာဇီတံဆိပ္ပါ အမွတ္အသားတစ္ခုခုကို ၀တ္ဆင္သည္ျဖစ္ေစ၊နာဇီ၀ါဒကုိ ေထာက္ခံသည့္ အျပဳအမူတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့လ်င္ျဖစ္ေစ အဂၤလန္ေဘာလံုး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကႀကီးေလးေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္ ေလ့ရွိသည္။
ထုိ႔အတူ ကမၻာ့အထင္ကရ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ားတြင္လည္းနာဇီအမွတ္အသားပါ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားကို ၀တ္ဆင္သည္ကိုေတြ႕ရွိပါက ျပစ္ဒဏ္ႀကီးေလးစြာခ်မွတ္ေလ့ရွိသည္။
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေလာစ့္အိမ္ဂ်လိစ္ၿမဳိ႕တြင္ ေနထုိင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကုိေအာင္ ျမတ္သူက “ဒီမွာကေတာ့ဘယ္သူမွ၀တ္တာမေတြ႕ရဘူး။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ၀တ္ရင္လည္း ျပႆနာတတ္မယ္။အသုိင္းအ၀ုိင္းက လက္မခံဘူး” ဟုဆုိသည္။
“အမွန္တကယ္ နာဇီစိတ္ေပါက္ေနတဲ့သူေတာင္ခုိးေၾကာင္ခုိး၀ွက္ပဲ ၀တ္တယ္” ဟု ကိုေအာင္ျမတ္သူ က ဂ်ီေတာ့ခ္မွတဆင့္ ေျပာသည္။
ကမၻာ့အသုိင္းအ၀ုိင္းက ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ရပ္ဆုိးႀကီးကိုသိရွိနားလည္ၿပီး နာဇီအမွတ္အသားကို လက္မခံ ေသာ္လည္း ျမန္မာလူငယ္ထုမွာမူ ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚသိရွိနားလည္ျခင္းမရွိဘဲ သာမန္၀တ္စား ဆင္ယင္မႈ ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္းတစ္ခုအျဖစ္သာ သေဘာထားသည္ဟုဆုိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူငယ္ထုအတြင္းနာဇီအမွတ္အသားပါ အ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ဆင္ရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒဂံုတကၠသုိလ္ တတိယႏွစ္ဥပေဒအထူးျပဳေက်ာင္းသားကုိေအာင္ခန္႔ေဇာ္က “လူငယ္ေတြ ၀တ္တယ္ဆုိတာ ဘာစိတ္မွမရွိပါဘူး။ အ၀တ္အစားတစ္ခုအေနနဲ႔ပါပဲ။ႏုိင္ငံေရးတုိ႔ တျခားကိစၥတုိ႔မပါ ပါဘူး” ဟုဆုိသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္စာရင္းကုိင္အလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနသူ ျမန္မာလူငယ္ ကိုေအာင္ျမတ္သူကေတာ့“လူငယ္ေတြက မိုက္တယ္ထင္လုိ႔၀တ္တာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” ဟုမွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖုိးနီးယားအေျခစုိက္အာရပ္၊ ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ား တုိက္ ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕မွ ေအဘရာဟင္ ကူးပါးက ျမန္မာလူငယ္မ်ားအၾကားနာဇီအမွတ္တံဆိပ္ ၀င္ဆင္မႈမ်ား ျပားျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေအးရွားတိုမ္း ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကေဖာ္ျပထားသည္မွာ“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ပထမဆံုးယူဆခ်က္ကေတာ့ ဗဟုသုတ ေခါင္းပါးမႈပါ။ မုန္းတီးစိတ္တစ္စံုတစ္ရာမပါ ပါဘူး” ဟူ၍ျဖစ္သည္။
“ဒါေပမယ့္ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈတစ္ရဲ႕အမွတ္အသားကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မျမင္ခ်င္ပါဘူး” ဟု ေအဘရာဟင္ ကူးပါက ဆုိသည္။
ကူးပါးက အာရွေဒသတြင္ နာဇီအမွတ္သေကၤတလူသံုးမ်ားထင္ရွားလာမည္ကို စိုးရိမ္မိသည္ဟု ဆုိ သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားသည္ဖက္ဆစ္နာဇီ၏ ဒဏ္ကို မခံစားခဲ့ရျခင္းမွာလည္း အေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ကိုေအာင္ျမတ္သူကသံုးသပ္သည္။
“ျမန္မာျပည္ကလူေတြက နာဇီကုိ႐ုပ္ရွင္ထဲမွာပဲျမင္ဖူးတာ။ တကယ္မွ မခံဘူးတာ။ တစ္ခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြက ခံဘူးတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာင္ဖက္ဆစ္(ဂ်ပန္) ဒဏ္ကို သံုးႏွစ္ေလာက္ ခံလုိက္တာ လန္သြားတယ္” ဟု ၎ကဆုိသည္။
ေအးရွားတုိမ္းအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္မူ ျမန္မာျပည္၏ အထင္ရွား ဆံုး တီး၀ုိင္းအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ အုိင္းရင္းခေရာ့စ္ေတးဂီတအဖြဲ႕၏ သေကၤတတြင္လည္း နာဇီ လင္းယုန္ငွက္တစ္ေကာင္က အုိင္းရင္းခေရာ့စ္တံဆိပ္ကိုကုိက္ခ်ီထားသည့္ပံုျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပ ထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ခရီးသြားဧည့္သည္တစ္ဦးအျဖစ္လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ဘူးသူ မီခ်က္ ႐ူဘင္က “ဒီအမွတ္ တံဆိပ္ေတြ လူသိမ်ားထင္ရွားလာတာဟာ အေတြးအေခၚတစ္ခုခုေၾကာင့္မဟုတ္တန္ရာ ပါဘူး။ မသိနား မလည္ မႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တာပါ” ဟုသူ၏ ကုိယ္ပုိင္ ဘေလာ့စာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
ပုိလန္ႏုိင္ငံသူ နာတာလီယာက“ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြ အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြ ဒုတိယကမၻာစစ္က အေၾကာင္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာမသိလုိ႔ျဖစ္လိမ့္မယ္။ေက်ာင္းသင္ခန္းစားေတြမွာေရာ ထည့္မသင္ ဘူးလား” ဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။
ကုိယ္တိုင္လည္း ျမန္မာစာ၊ျမန္မာစကားကို တတ္ကၽြမ္းနားလည္ၿပီး “ျမန္မာျပည္တြင္ သမုိင္းဘယ္လုိ သင္သလဲ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ေဒါက္တာဘြဲ႕အတြက္ က်မ္းျပဳစုေရးသားေနသူ ႐ုိဆာလီ မထ႐ုိက ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ သာမာန္ျပည္သူလူထုၾကားဟစ္တလာအေပၚ အျမင္သေဘာထားမွာ အေကာင္းျမင္သင့္ သေဘာရွိသည္ဟု ဆုိသည္။
ျမန္မာအစိုးရ ေရးစြဲျပဌာန္းထားသည့္သမုိင္းဘာသာရပ္ သင္႐ုိးညြန္းတမ္းမ်ားတြင္လည္း ဟစ္တလာမွာ အင္အားႀကီးမားသည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္သာေဖာ္ျပထားၿပီး ရက္စက္ယုတ္မာ သူတစ္ဦးအျဖစ္ မေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ႐ုိဆာလီ မက္ထ႐ုိက ဆုိသည္။
သမုိင္းဘာသာ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းစာအုပ္မ်ားကိုကုိယ္တုိင္ဖတ္႐ႈေလ့လာထားသူ မက္ထ႐ုိက “ သူတို႔ ေျပာထားတာက ပထမကမၻာစစ္အၿပီး ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ဗာဆုိင္း စာခ်ဳပ္အေၾကာင္းနဲ႔ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွာ ဘယ္လုိ အေျခအေနေတြဆုိးရြားေနတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း၊အဆုိပါကာလတြင္ ဂ်ာမနီလူမ်ဳိးအမ်ားစု ေတြးထင္ ထားသည္မွာ ဂ်ဴးလူမ်ုိးမ်ားက တုိင္းျပည္၏စီးပြားေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး ဂ်ာမနီလူမ်ုဳိးမ်ား၏ ျပႆ နာမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိသည္ဟုယူၾကေၾကာင္း“ ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ဆုိသည္။
“ဒါဟာ ထူးဆန္းေနပါတယ္။ သူတို႔မွားပါတယ္ဆုိတာကိုလည္းစာအုပ္ထဲမွာ ထည့္ေျပာမထားဘူး။ ဟုိလုိေကာ့စ္အေၾကာင္းလည္း မပါဘူး” ဟုမက္ထ႐ုိက ေထာက္ျပသည္။
ျမန္မာသင္႐ုိးညႊန္းတမ္းစာအုပ္မ်ားကိုဖတ္႐ႈ႕ေလ့လာၾကည့္ရာတြင္လည္း မက္ထ႐ုိ ေ၀ဖန္ထား သည့္အတုိင္းပင္ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက ဖက္ဆစ္နာဇီမ်ားကလူသန္းခ်ီသတ္ျဖတ္သည့္ အေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို မေတြ႕ရေပ။
ဥပေဒ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားကုိေအာင္ခန္႔ေဇာ္က“ နာဇီေတြက ဂ်ဴးတစ္သန္းေက်ာ္ကို သတ္တယ္ဆုိတာ အျပင္စာအုပ္ေတြမွာ ဖတ္ဖူးလုိ႔သိတာပါ။ေက်ာင္းသင္ခန္းစာထဲမွာ ပါလားမပါဘူး လားဆုိတာေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ဘူး” ဟုဆုိသည္။
ကုိေအာင္ခန္႔ေဇာ္မွာ သမုိင္းဘာသာရပ္ကိုအဌမတန္းအထိသာ သင္ၾကားခြင့္ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ အေျခခံပညာေရးစနစ္အရအဌမတန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ၀ိဇၹာဘာသာတြဲ၊ သိပၸံဘာသာတြဲ၊ စိတ္ႀကဳိက္ဘာသာတြဲ စသည္ျဖစ္ဘာသာတြဲေပါင္းမ်ားစြာကို ေရြးခ်ယ္သင္ၾကားခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ေက်ာင္းသား အမ်ားစုမွာ သမုိင္းသာသာပါ၀င္သည့္ ၀ိဇၹာ ဘာသာတြဲကို ေရြးခ်ယ္သူ မရွိသေလာက္နည္းပါသည္ဟု ဆုိသည္။
ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနျဖင့္သမိုင္းဘာသာရပ္ကို တတိယတန္းမွ အဌမတန္းအထိ ေျခာက္ႏွစ္ သင္ၾကားခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။
ယင္းေျခာက္ႏွစ္စာ အေျခခံပညာေက်ာင္းသံုးဖတ္စာအုပ္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္လည္း ဒုတိယကမၻာစစ္ႏွင့္ ဟစ္တလာ အေၾကာင္းကိုအနည္းအက်ဥ္းသာ ေဖာ္ျပထားၿပီး ဖက္ဆစ္နာဇီ၀ါဒႏွင့္ လူအစုလုိက္ အၿပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို တစ္လံုး တစ္၀ါက်မွ် ေဖာ္ျပထားသည္ကို မေတြ႕ရေပ။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းသင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ကုလသမဂၢ၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးစည္သူ ကုိကုိက “သမုိင္းကို ေျပာရင္ ႏွစ္ပုိင္းခြဲေျပာရမယ္။ဟုိးေရွးေခတ္ကသမိုင္းနဲ႔ ေခတ္ၿပဳိင္သမုိင္း။ ေရွး ေခတ္သမုိင္းကလည္း ဒ႑ာရီဆန္ဆန္ စစ္သည္ေလးသိန္းအားနဲ႔ညီမွ်တာတုိ႔။ပ်ဴေစာထီးက ႐ွဴးပ်ံႀကီး ကိုအႏုိင္တုိက္တာတုိ႔ ဆိုတာမ်ဳိးေတြပါေနတယ္။ ေခတ္ၿပဳိင္သမိုင္းကေတာ့ေျဗာင္လိမ္ထားတဲ့ သမုိင္း ႀကီးပဲ။ ဥပမာ ၁၉၅၈ အာဏာသိမ္းတာကုိ အိမ္ေစာင့္အစိုးရကို အာဏာလႊဲေပးလိုက္တဲ့ဆိုတာမ်ဳိးေပါ့”ဟု ဆိုသည္။
လက္ရွိမ်က္ေမွာက္ကာလတြင္လည္းျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမုိင္းပညာရွင္ႏွင့္ သမုိင္းစာေပ နည္းပါးလြန္း ေနသည္ဟု ဦးစည္သူကုိကိုကဆုိသည္။
“ရွိတဲ့သမုိင္းပညာရွင္ေတြကလည္းဟုိးေရွးေခတ္က သမုိင္းေတြကိုပဲ တူးစြၾကတယ္။ လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ေခတ္ၿပဳိင္သမုိင္းလုိဟာမ်ဳိးကိုမတုိ႔မထိၾကဘူး” ဟုဆုိသည္။
နာဇီ၀ါဒအေၾကာင္းႏွင့္ ဟုိလုိေကာ့စ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိမသိရွိၾကသည့္အေပၚလည္း ဦးစည္သူကုိကုိက “သမုိင္းျဖစ္ရပ္နဲ႔ပတ္သတ္တာကို ေရးထားတဲ့စာအုပ္ေတြလည္းမရွိဘူး။ဒုတိယကမၻာစစ္အေၾကာင္းဆုိ လည္း ျဖစ္စဥ္ကုိ ေသခ်ာေရးထားတာမရွိဘူး။ ဒီမွာရွိတဲ့သမုိင္းစာအုပ္ေတြကလည္းလူေတြအေၾကာင္း ကို ခ်ီးမြန္းခန္းဖြင့္ ေရးထားတာမ်ဳိးေတြပဲ ရွိတယ္” ဟုဆုိသည္။
ပုိလန္ႏုိင္ငံသူ နာတာလီယာကလည္း“သမုိင္းျဖစ္ရပ္ေတြ ကုိသာ ေသေသခ်ာခ်ာသိၾကမယ္ဆုိရင္ ေတာ့ ဒါမ်ဳိး၀တ္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟုဆိုသည္။
“ကုိယ့္ႏုိင္ငံမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့သမုိင္းကုိေတာင္ ေသခ်ာမသိတာ ကမၻာ့သမုိင္းဆုိေတာ့ ပုိေ၀းသြားတာ ေပါ့” ဟုဦးစည္သူကုိကိုကဆုိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူငယ္အမ်ားစုမွာသမုိင္းလိမ္မ်ား၊ လုိရာစြဲေဖာ္ျပထားေသာ သမုိင္းမ်ားျဖင့္သာ သင္ၾကားခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။လူငယ္မ်ား သမုိင္းတုမ်ားျဖင့္သာ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္အေပၚ ကိုေအာင္ျမတ္သူက “ဗဟုသုတနည္းေလထိန္းခ်ဳပ္ရလြယ္ေလပဲေလ” ဟုကုိေအာင္ျမတ္သူက ဆိုသည္။
“မ အ ေအာင္ သမုိင္းသင္ဖုိ႔လုိသည္”ဟုကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည့္ သမုိင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ဘူး
မ အ ေအာင္ သမုိင္းသင္ဆုိေသာ္ျငား ျမန္မာလူမ်ုိးအမ်ားစု ထိေတြ႕ခြင့္ရလာသည္ဆုိသည္မွာ “အ ေအာင္ဖန္တီး တီထြင္ထားသည့္ သမုိင္းမ်ားသာျဖစ္သည္ဟုတတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ပညာေရး အသိုင္းအ၀ုိင္္းက တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းေျပာသည္။
“ဗဟုသုတနည္းေလ ထိန္းခ်ဳပ္ရလြယ္ေလပဲေလ”ဟု ကုိေအာင္ျမတ္သူက အ ေအာင္ သင္ၾကားခံရသည့္ သမုိင္းအေပၚ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ေက်ာင္းစာအုပ္မွာတင္မဟုတ္ဘူး။ တီဗီမွာေရာ သတင္စာမွာပါဦးေႏွာက္ေဆးခံထားရတာ” ဟုဆုိသည္။


2 comments :

Anonymous said...

အရင္‌ post တုန္‌းကလဲ ဒီအ‌ေၾကာင္‌းကို
comment ဝင္‌‌ေရးၿပီးၿပီ။ ခုလဲ ထပ္‌‌ေရး
ရဦးမယ္‌။
ဒီတံဆိပ္‌ဟာ Nazi တံဆိပ္‌ မဟုတ္‌ဖူး။
Nazi တံဆိပ္‌က ဒီတံဆိပ္‌ရဲ႕ ‌ေျပာင္‌းျပန္‌။

တရုတ္‌ရဲ႕ Yin နဲ႔ Yen လိုပဲ၊ ဒီတံဆိပ္‌မွာ
အဖိုနဲ႔ အမရွိတယ္‌။
ဒီထဲက တံဆိပ္‌ရဲ႕ အဓိပၸာယ္‌က PEACE.

Anonymous said...

ဟုတ္ပါ.ဗ်ာ စၾက္ာ တဆိပ္ေတာင္ လက္ဝဲလက္ယာ
ဘယ္၇စ္ ညာ၇စ္မသိပဲနဲ. ဒီလိုေဆာင္းပါးေ၇းတာ
ၿပီးေတာ. သူတပါးကိုအၿပစ္တင္တာအံ.ႀသ၇ပါတယ္ဗ်ာ