Saturday, 1 June 2013

ၿမိဳ႔သူႀကီးႏွင့္ ကံႀကီးေမာင္

ဝတၳဳတိုကေလးကို ေရးသားျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က ျဖစ္သည္။ 

ငါးႏွစ္နီးပါးရိွခဲ့ၿပီ။ ျမန္မာျပည္မွာ ေျပာင္းကုန္ၿပီ ေျပာင္းကုန္ၿပီလို႔ ဆိုေသာ္လည္း တကယ္တန္းမွာေတာ့ အတြင္းကလီစာမ်ားကား မေျပာင္းေသးပါ။ မ်က္ႏွာျဖဴစကားပံု တခုအတုိင္း ေျပာရပါက ဝိုင္ပုလင္းအသစ္ ထဲသို႔ ဝုိင္ပုလင္းအေဟာင္းထဲမွ ဝုိင္အရက္ကို ေျပာင္းထည့္ထားတာသာ ျဖစ္သည္။ လက္ရိွျဖစ္ေနတာေတြ နဲ႔ ကိုက္ညီေနေသးတာမို႔ အနည္းအပါး ထပ္မံျဖည့္စြက္ၿပီး ျပန္လည္တင္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ေခါင္းစဥ္ ကုိ ႏွိပ္ပါ။ 

ဟိုတုန္းက ေတာၿမိဳ႔ေလးေတြဆိုတာ ၿမိဳ႔သူႀကီးမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဗမာဘုရင္လက္ထက္ ကတည္း က ရိွခဲ့ေသာ အေခၚအေဝၚႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု စနစ္ျဖစ္သည္။ ေတာၿမိဳ႔ေလးမ်ားဟာ သာမန္ရြာေတြထက္ ႀကီးေသာ္ျငားလည္း ၿမိဳ႔ႀကီးတခု ေလာက္လည္း မႀကီးမားေသာေၾကာင့္ ထိုေတာၿမိဳ႔ေလးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ ရေသာ သူႀကီးမ်ားကို ၿမိဳ႔သူႀကီး ဟု ေခၚေဝၚ ခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္လိုၿမိဳ႔ႀကီးမ်ားတြင္ တာဝန္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ရသူမ်ားကိုေတာ့ ၿမိဳ႔သူႀကီးဟု မေခၚဘဲ ၿမိဳ႔ေတာ္ဝန္ဟုသာ ေခၚၾကသည္။ ဗမာဘုရင္ လက္ထက္က ၿမိဳ႔သူႀကီးမ်ားကို ဘုရင္က တုိက္ရုိက္ခန္႔ထားသည္။ သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ ေရာက္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၿမိဳ႔သူႀကီး ခန္႔ထားမႈကို ေရြးေကာက္ပြဲ မဲစနစ္ျဖင့္ စတင္ေရြးခ်ယ္ လာခဲ့ သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ကာလအတန္ၾကာသည္အထိ ျမန္မာျပည္တြင္ ၿမိဳ႔သူႀကီးစနစ္ ရိွခဲ့ဖူးသည္။ 

ေတာင္စိမ္းၿမိဳ႔ကေလး သည္လည္း အလားတူ ေတာၿမိဳ႔ငယ္ငယ္ေလး ျဖစ္သည္။ အပူပုိင္းေဒသျဖစ္သည္မို႔ ေတာင္စိမ္းတြင္ စပါးမထြက္။ ပဲ၊ ႏွမ္း၊ ၾကက္သြန္၊ ထန္းလွ်က္ စတာေတြပဲ ထြက္ရိွသည္။ ဤၿမိဳ႔ေလးတြင္ ထူးျခားသည္က ၿမိဳ႔သူႀကီးမ်ား ၾကာၾကာ မၿမဲျခင္း ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေတာင္စိမ္းကား ေရၾကမ္း ေျမၾကမ္းေသာ အရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပင္။ အျခားေသာ ေတာၿမိဳ႔ေလးမ်ားတြင္ ၿမိဳ႔သူႀကီးျဖစ္လိုသူေတြ ရိုက္သတ္လို႔မကုန္ေအာင္ ေပါလွေသာ္လည္း ေတာင္စိမ္း ၌ ၿမိဳ႔သူႀကီးလုပ္ လိုသူက ေရႊထက္ပင္ရွားေလသည္။ ၿမိဳ႔ကေလးသည္ ရာသီဥတုပူျပင္းသည့္ ဒဏ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပူျပင္းသည့္ ဒဏ္ကို တၿပိဳင္တည္း ခံေနရသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ေတာင္စိမ္းတြင္ တေန႔တေန႔ ဘာေတြျဖစ္သနည္း။ လူသတ္မႈေတြက တလလွ်င္ ဆယ္မႈဆယ့္ငါးမႈ။ ဓါးေျမႇာင္ႏွင့္ ထုိးသြား ျခင္း၊ ပုဆိန္ျဖင့္ ခုတ္သတ္သြားျခင္း၊ ငွက္ႀကီးေတာင္ဓါးႏွင့္ အပုိင္းခံရျခင္း၊ ထန္းလီွးဓါးႏွင့္ လည္ၿမိဳကိုလီွးသြားျခင္း၊ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သြားျခင္း၊ ဟုိဖက္ရြာႏွင့္ သည္ဖက္ရြာ အခ်င္းမ်ား၍ အုပ္စုလုိက္ ရိုက္ႏွက္ထိုးခုတ္ၾကျခင္း စသျဖင့္ လူသတ္မႈမ်ားကလည္း မရိုးႏုိင္ေအာင္ အမ်ဳိးစံုလွသည္။ လူရိုက္မႈေလာက္ကို ဂတ္သြားတိုင္လွ်င္ ပုလိပ္မ်ားက အေရးလုပ္၍ လုိက္သည္မဟုတ္။ ရိုက္သည့္ဖက္ႏွင့္ အရိုက္ခံရသည့္ဖက္ ကိုယ့္ဟာကိုယ္သာ နားလည္သလို ရွင္းစတန္း။ ဒါေၾကာင့္ အျပန္အလွန္ လက္စားေခ် သတ္ျဖတ္တာေတြက ယဥ္ေက်းမႈတခုလို ျဖစ္ေနသည္။ သည့္အျပင္ ရန္ေႂကြးရန္စ ရိွသူအခ်င္းခ်င္း လစ္ရင္လစ္သလို သူ႔အိမ္ကိုယ့္အိမ္ အျပန္အလွန္ မီးကြင္းပစ္သည္ကလည္း မၾကာခဏပင္။

ႏြားခိုးျခင္း လွည္းခိုးျခင္း၊ အရက္ပုန္း ခ်က္ျခင္းေရာင္းျခင္း၊ ဖဲဝုိင္းႏွင့္ ေလးေကာင္ဂ်င္ဝုိင္းမ်ား အပါအဝင္ ေလာင္းကစား မ်ဳိးစံု ကလည္း ထြန္းကားေသးသည္။ ဘယ္အိမ္မွာ၊ ဘယ္ရပ္ကြက္မွာ၊ ဘယ္ရြာမွာ ဓါးျပတုိက္သြားျပန္ၿပီ ဆိုတာေတြ ကလည္း မၾကားခ်င္မွအဆံုး။

ဓါးျပတုိက္ေနစဥ္တန္းလန္း ဂတ္တဲသို႔သြား၍ အေၾကာင္းၾကားသည့္တုိင္ ပုလိပ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈသည္ လိပ္တို႔ႏွင့္ အၿပိဳင္ ေႏွးေကြးလြန္းလွသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဓါးျပဂိုဏ္းမ်ားကို ပုလိပ္ေတြကိုယ္တုိင္လည္း ခပ္လန္႔လန္႔ ျဖစ္သာေၾကာင့္ပင္။ ထို႔အျပင္ ဘယ္ဓါးျပဂိုဏ္းက ဘယ္ေန႔မွာ ဘယ္သူ႔အိမ္ကို ဝင္တုိက္မည္ဆိုတာကို ပုလိပ္မ်ား သိထားၿပီးသား။ ပုလိပ္မ်ား ဝင္မေႏွာင့္ယွက္ဖို႔ ဓါးျပဂိုဏ္းဖက္ကလည္း ႀကိဳတင္၍ ညိႇထားၿပီးသား။ ရသည့္တုိက္ရာပါ ပစၥည္းႏွင့္ေငြ အေပၚမွာ အခ်ဳိးခ်၍ ပုလိပ္မ်ားကို ေပးရသည္မွာလည္း ရိုးရာတခုႏွယ္။ သည့္အတြက္ ဓါးျပမ်ား ထြက္သြားအၿပီး တဝါဆိုေလာက္ရိွမွ ပုလိပ္မ်ား ေရာက္လာေလ့ရိွသည္။ ထိုအထဲမွာမွ လူျပန္ေပးကလည္း ၾကားညႇပ္၍ ပါလုိက္ေသးသည္။ ပုိက္ဆံ ရိွသူေတြ ခံေပေရာ့။ ထို႔အတြက္ ေတာင္စိမ္းသည္ ဆရာမႏုိင္ ႏွစ္ေဆာင္ၿပိဳင္ ဇာတ္လမ္းကို ကေနသည့္ အရပ္ဟုလည္း ဆိုႏုိင္ေပ၏။

ေတာင္စိမ္းကား ရထားဘူတာရံု တခုကဲ့သို႔ပင္။ ၿမိဳ႔သူႀကီးမ်ား တေယာက္တက္ တေယာက္ဆင္း။ ထိုကဲ့သို႔ အရပ္မ်ဳိး၌ ၿမိဳ႔သူႀကီးလုပ္လိုသူ မရိွတာ ဘာမွမဆန္း။

ကံႀကီးေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ အုပ္စုကား ေတာင္စိမ္းနယ္တေၾကာတြင္ အားအေကာင္းဆံုး ဂိုဏ္းဟုဆိုႏုိင္သည္။ ကံႀကီးေမာင္၏ ဂိုဏ္းသည္ အရက္ပုန္းလည္း ခ်က္သည္၊ ေလာင္းကစားဝုိင္း မ်ဳိးစံုကိုလည္း ေထာင္ထားေသးသည္။ လက္နက္ပုန္းမ်ားလည္း ပုိင္ဆုိင္ေသာေၾကာင့္ ဓါးျပလည္းတုိက္သည္။ ဓါးျပဂိုဏ္း အငယ္စားမ်ားကို ေသနတ္ငွားစားသလို တုိက္ရာပါ ပစၥည္းအေပၚ အေျခခံ၍ ဆက္ေၾကးလည္း ေကာက္သည္။ အမွန္ကို ဆိုရရင္ ကံႀကီးေမာင္က သည္ၿမိဳ႔ကို သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူ။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ၿမိဳ႔သူႀကီးမ်ား သူ႔ကို ေက်ာ္လို႔မွ မရခဲ့သည္ပဲ။

“ဒကာႀကီးမွ ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ရင္ ဘုန္းႀကီးတို႔ၿမိဳ႔မွာ ၿမိဳ႔သူႀကီးမရိွလို႔ ေဘးၿမိဳ႔ေတြၾကားမွာ အေတာ္မ်က္ႏွာ ငယ္ရလိမ့္ မယ္။ ” သည္တပတ္ ၿမိဳ႔သူႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တဦးမွမရိွ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္ ဘုရား အပါအဝင္ ၿမိဳ႔မိၿမိဳ႔ဖမ်ားက ထန္းလွ်က္ပြဲရံုပုိင္ရွင္ ဦးဘအံုကို ၿမိဳ႔သူႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ ဝုိင္းဝန္း နားခ် ၾကသည္။ တိုတိုေျပာရရင္ ၿမိဳ႔သူႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ရန္ ဦးဘအံုဖက္က သေဘာတူလုိက္သည္။

အားလံုး ဝုိင္းနားျခသည့္ အေၾကာင္းကေတာ့ ကံႀကီးေမာင္သည္ ဦးဘအံုႏွင့္ ႏွစ္ဝမ္းလား သံုးဝမ္းကြဲလား တူအရီး ေတာ္စပ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တူအရီးခ်င္းဆိုေတာ့ ေသြးနီးသည္မို႔ ဘာပဲေျပာေျပာ တခ်ဳိ႔ကိစၥေတြမွာ ညိႇႏုိင္းလို႔ရႏုိင္သည္ဟု ၿမိဳ႔မ်က္ႏွာဖံုး လူႀကီးမ်ားက တြက္ဆထား၍ ျဖစ္သည္။ တျခားၿပိဳင္ဖက္ သူႀကီးေလာင္း မရိွေသာ ေၾကာင့္ ဘာမွ မပင္ပန္းလုိက္ရပဲ ၿမိဳ႔သူႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဦးဘအံုတေယာက္ မဲေတြေအာတုိက္၍ရကာ အႏုိင္ရ ေလသည္။ သည့္ေနာက္ ဦးဘအံု ၿမိဳ႔သူႀကီး ျဖစ္ေတာ့သည္။

“က်ေနာ့္ တာဝန္ရိွတဲ့ ၿမိဳ႔သူႀကီးသက္တန္းအတြင္း ၿမိဳ႔ရဲ့ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ဳိးေတြကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး က်ေနာ္ သယ္ပိုး ပါ့မယ္”။ ၿမိဳ႔သူႀကီး ျဖစ္အၿပီး ပထမဆံုး အစည္းအေဝးတြင္ ဦးဘအံု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ စကားျဖစ္သည္။ ဝတၱရား ရိွလို႔သာ ေျပာရေပမဲ့ သူေျပာသေလာက္ လုပ္ဖို႔ မလြယ္ေၾကာင္းကို ဦးဘအံု ကိုယ္တုိင္လည္း သေဘာ ေပါက္ၿပီးသား။ က်ားဖမ္း တာကမွ ကံႀကီးေမာင္၏ ၾသဇာရိပ္ကို ေက်ာ္ဖို႔ထက္ လြယ္လိမ့္ဦးမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႔သူႀကီး အသစ္စက္စက္သည္ ကံႀကီးေမာင္ႏွင့္ ႀကိတ္ေဆြးေႏြးဖို႔ ျဖစ္လာသည္။

“ကံႀကီးေမာင္ ႔ ႔ ငါ့တူနဲ႔ ဦးေလး တခုေလာက္ေတာ့ ညိႇၿပီးလုပ္ျခင္တာ ေလးေတြရိွတယ္” ဟု ဦးဘအံုက ေအာက္က်ဳိ႔ေသာ ေလသံျဖင့္ ဆိုလာသည္။

တူအရီးခ်င္းဆိုေတာ့ ကံႀကီးေမာင္ကလည္း “ေျပာပါ ဦးေလး။ က်ဳပ္ႏုိင္တာေတာ့ ဝန္မေလးပါဖူး။”

“ဒီလိုကြာ ႔ ႔ မင္းလဲသိသားပဲ။ တို႔ၿမိဳ႔ထဲမွာ ဖဲဝုိင္းေတြ၊ ဂ်င္ဝုိင္းေတြက မ်ားလြန္းေတာ့ တဝိုင္းႏွစ္ဝုိင္း ေလာက္ေတာ့ ဦးေလး အေနနဲ႔ အဖမ္းျပဖို႔လိုတယ္။ ေငြေလးအနည္းအက်ဥ္းနဲ႔ သံုးေလးဦးစ ဆိုသလုိ အဖမ္းျပ။ ၿပီးေတာ့ ဒဏ္ေငြေလးငါးက်ပ္ ေလာက္ ေဆာင္ခုိင္းၿပီး ျပန္လႊတ္လုိက္မွာေပါ့။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ မင္းနဲ႔ငါက တူအရီးဆိုေတာ့ တို႔ႏွစ္ေယာက္ လက္ဝါးရုိက္ၿပီး လုပ္ေနတယ္လို႔ စြပ္စြဲၾကမွာ။”

ဒီေလာက္ေတာ့ ကံႀကီးေမာင္အေနနဲ႔ ဝန္မေလး သေဘာတူလုိက္သည္။

သည့္ေနာက္ေတာ့ ပုလိပ္သား သံုးေလးဦးကို ဦးေဆာင္၍ ၿမိဳ႔သူႀကီး ဦးဘအံု ဖဲဝုိင္းမ်ား ဂ်င္ဝုိင္းမ်ားကို ဖမ္းေလေတာ့ သည္။ သို႔ေသာ္ တလမွ တေခါက္ႏွစ္ေခါက္ေလာက္ အဖမ္းျပျခင္းသာ။ ကစားသူမ်ား ထံကလည္း ေငြေၾကးမ်ားမ်ား စားစားမမိ။ ထို႔အျပင္ ကစားသူမ်ားက အေပ်ာ္ကစားတာပါဟု ေလွ်ာက္လဲေသာေၾကာင့္ ေနာက္ေနာင္ ေလာင္းကစားျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ သတိေပး၍ ဒဏ္ေငြ အနည္းအက်ဥ္းတပ္ကာ ျပန္လႊတ္လုိက္၏။ ကံႀကီးေမာင္လည္း မနာသလို ဦးဘအံုလည္း မင္းတုိင္းေၾက လုပ္ေနသည္ကို ၿမိဳ႔ကလူေတြ သေဘာေပါက္သည္။ ဘာတတ္ႏုိင္မည္နည္း။ သူတို႔ ေရြးေကာက္ထားေသာ ၿမိဳ႔သူႀကီးေပကိုး။ သို႔ေသာ္ ခရုိင္မင္းႀကီးႏွင့္ အေရးပုိင္မင္းမ်ားကေတာ့ ဦးဘအံုကို ခ်ီးမြမ္းၾက သည္။ အရင့္အရင္ ၿမိဳ႔သူႀကီး မ်ားတံုးက သူတို႔ထံ တမႈတေလေတာင္ မတင္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သည္ၾကားထဲ ဦးဘအံု နာမည္ပိုႀကီးဖို႔ အျဖစ္တခု ႀကံဳလာသည္။
“ဦးေလး ႏြားအိမ္ေတာင္ဖက္က မဲေဇာ္တို႔အုပ္က က်ဳပ္တို႔ ေတာင္စိမ္းဖက္ကို မ်က္စပစ္ေနတယ္ဗ်။ လာမယ့္ ဘုရားပြဲ ရက္ေတြမွာ တခ်ဳိ႔ေနရာေတြကို ဓါးျပဝင္တုိက္လိမ့္မယ္။ အဲတာ ဦးေလး စီစဥ္ႏုိင္ေအာင္ က်ဳပ္အသိေပးတာ။”

ေျပာရရင္ မဲေဇာ္တို႔ဂိုဏ္းက ကံႀကီးေမာင္တို႔ဂိုဏ္းထက္ လက္နက္ပိုေကာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႔သူႀကီးက ဦးေဆာင္ၿပီး ပုလိပ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ႏိွမ္နင္းေပးရန္ ကံႀကီးေမာင္က သြယ္ဝုိက္၍ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ သူပုိင္နယ္အတြင္း မဲေဇာ္က အခုလို တင္တင္စီးစီး က်ဴးလာသည္ကို မခံျခင္ တာကလည္း သဘာဝက်သည္။ သည္လိုႏွင့္ ကိုယ့္ဖက္က သတင္းဦးထား တာတပုိင္း၊ ကံႀကီးေမာင္ရဲ့ ဂိုဏ္းက ပုလိပ္ေတြကို တဖက္လွည့္နဲ႔ ဝင္ကူတာကလည္း တပိုင္းဆိုေတာ့ ေတာင္စိမ္းနယ္ကို အဝင္မွာ တုိက္ပြဲျဖစ္၍ မဲေဇာ္တို႔ တဂိုဏ္းလံုး အငိုက္မိကာ ေသသူေသ ေျပးသူေျပးႏွင့္ ျဖစ္ကုန္ေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ မဲေဇာ္ကိုေတာ့ မမိလုိက္။

ရလဒ္ကေတာ့ ၿမိဳ႔သူႀကီး ဦးဘအံုအား ခရုိင္မင္းႀကီးမွေန၍ နာမည္ေကာင္းလက္မွတ္ႏွင့္ ႏွစ္လံုးပူးေသနတ္ တလက္ ဆုခ်သည္။ ေတာင္စိမ္း ၿမိဳ႔သူႀကီးကား ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ဖိဖိစီးစီး ႏိွမ္နင္းသည္ဟု အထက္လူႀကီးမ်ား အၾကား နာမည္ ရလာသည္။ ပုလိပ္မင္းႀကီး၊ ခရုိင္မင္းႀကီး စသည္တို႔လည္း ေတာင္စိမ္းကို မၾကာခဏ ဆိုသလို အဝင္အထြက္ ရိွလာသည္။ ဦးဘအံုလည္း အဲသည္မွာပင္ ေအာက္ေျခ စလြတ္ေတာ့သည္။

သည့္ေနာက္ေတာ့ ႏွစ္လုံးပူးရ ၿမိဳ႔သူႀကီးဆိုေသာ ၾသဇာကိုသံုးကာ ၿမိဳ႔ထဲရိွ ဖဲဝုိင္းဂ်င္ဝုိင္းမ်ားကို တကယ္ဖမ္းေလေတာ့ သည္။ သို႔ေသာ္ ဓါးျပတုိက္မႈမ်ား ကိုေတာ့ ပုလိပ္မ်ားက အမွန္တကယ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေသာေၾကာင့္ မႏိွမ္နင္းႏုိင္။ အလားတူပင္ ျဖစ္ေနၾက လူသတ္မႈမ်ားကိုလည္း အမႈေပၚေအာင္ လုိက္ႏုိင္ျခင္းမရိွ။ ၿမိဳ႔တြင္ အရက္ပုန္း ေသာက္သံုးသူ မ်ားသထက္ မ်ားလာေသာ္လည္း အရက္ပုန္းေရာင္းသူ ခ်က္သူမ်ားကို မိေအာင္မဖမ္းႏုိင္။ တကယ္ တန္းဆိုရပါက ကံႀကီးေမာင္ဂိုဏ္ႏွင့္ ပုလိပ္မ်ားက ပုလင္းတူ ဗူးစို႔ေတြ ျဖစ္ၾကသည္ကိုး။ ေနာက္တေၾကာင္းကလည္း ၿမိဳ႔ထဲက ေလာင္းကစားဝုိင္းေတြကေန ပံုမွန္ရေသာ ဝင္ေငြက အသက္ကိုရင္း၍ ဓါးျပတုိက္တာထက္ အမ်ားႀကီးပိုသည္။ ၾကာေတာ့ ကံႀကီးေမာင္ သည္းမခံႏုိင္ေတာ့။ သူ႔စီးပြါးေရးကို ထိခိုက္လာသလို ကံႀကီးေမာင္ကြ ဆိုေသာ သူရဲ့ အရိွန္အေစာ္ကိုပါ ထိပါးသလို ျဖစ္လာေတာ့သည္။

“ဦးေလး သလိုေတာ့ျဖင့္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဖူး။ ေတာင္စိမ္းဆိုတာ တကယ္ေတာ့ ဦးေလး ၿမိဳ႔သူႀကီး မျဖစ္ခင္ ကတည္းက က်ဳပ္အပုိင္နယ္ပါ။ တကယ္တန္း ေျပာရရင္ သည္နယ္မွာ က်ဳပ္လက္ညိွးၫႊန္ရာ ေရျဖစ္တယ္။ ဦးေလး လုပ္ေနတာေတြ ရပ္တန္းက ရပ္ပါ။ ႏို႔မဟုတ္ရင္ ေနာင္မွာ က်ဳပ္ကို အဆိုးမဆိုနဲ႔။”

အရင္တံုးက ကံႀကီးေမာင္အား ခပ္မာမာပင္ မေျပာဝံ့ေသာ ဦးဘအံုကား ယခုေတာ့ ဘဝင္အဆိပ္ ငယ္ထိပ္ေရာက္၍ သတိၱမ်ားေကာင္းကာ “ေဟ့ေကာင္ ကံႀကီးေမာင္ ငါက ႏွစ္လံုးပူးရၿမိဳ႔သူႀကီးကြ။ ငါ့နယ္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ရာဇဝတ္မႈေတြကို ႏိွမ္နင္းဖို႔ ငါ့မွာတာဝန္ ရိွတယ္” ဟု တုံ႔ျပန္ ေလေတာ့သည္။ ခရုိင္မင္းႀကီး ပုလိပ္မင္းႀကီးတို႔ အားကိုးႏွင့္ သူ႔ကို ခံတံတံလုပ္သည္ဟု ကံႀကီးေမာင္က ေတးမွတ္ထားသည္။

ကံႀကီးေမာင္ဖက္မွ တြက္ေတာ့လည္း ဦးဘအံု အခုလို နာမည္ေကာင္းလက္မွတ္ႏွင့္ ႏွစ္လံုးပူးေသနတ္ ရတာ သူ႔ေၾကာင့္။ အခုေတာ့ သည္ေက်းဇူးကိုမွ မေထာက္ သူ႔စီးပြားကိုလည္း ဝင္ဖ်က္သလို သူ႔ကိုလည္း ကာျပန္သည္ဟု စိတ္အနာႀကီးနာလ်က္ ရိွသည္။

တရက္ေသာေန႔။ တၿမိဳ႔လံုးတြင္ တလံုးထဲသာရိွေသာ မီးသတ္ဌာနမွ ေရဒီယိုကို အျခားသူမ်ားကဲ့သို႔ ဦးဘအံု လည္း သြားနားေထာင္သည္။ မီးသတ္ဌာနေရွ႔ရိွ အုတ္ခံုေပၚ၌ ထုိင္၍နားေထာင္ေနသည္။ နားေထာင္သူ ပရိတ္သတ္ အားလံုး “ဟာ” ခနဲ ျဖစ္ရသည့္ သတင္းတပုဒ္ကို ေရဒီယိုမွ ေၾကျငာသည္။ ထိုေန႔နံနက္က ရန္ကုန္ရိွ အတြင္းဝန္ မ်ားရံုးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား လုပ္ႀကံခံရေသာ သတင္းျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ေျပာၾကားလာသည့္ သတင္းကို ပရိတ္သတ္မ်ား အားလုံး အပ္က်သံပင္မၾကား ၿငိမ္၍ နားေထာင္ေနစဥ္ “သူႀကီး သူႀကီး” ဟု ေအာ္ေခၚသံေၾကာင့္ အသံလာရာသို႔ ဦးဘအံုေရာ ပရိတ္သတ္မ်ားပါ ၿပိဳင္တူ လွည့္ၾကည့္လုိက္ ၾကသည္။

ကံႀကီးေမာင္ႏွင့္ ေနာက္လုိက္တေယာက္။ လက္ထဲတြင္ ေျခာက္လံုးပူးေသနတ္ ကုိယ္စီ ကုိင္ထားလ်က္။ ခ်က္ခ်င္းဆို သလို အနီးကပ္၍ ဦးဘအံုအား တေယာက္ႏွစ္ခ်က္စီ ပစ္ထည့္လိုက္သည္။ ေသနတ္ဒဏ္ရာျဖင့္ ဦးဘအံု လဲၾကသြား သလို ကံႀကီးေမာင္ႏွင့္ သူ႔တပည့္တို႔လည္း ပရိတ္သတ္၏ ျမင္ကြင္းမွ တရိွန္ထိုး ထြက္ေျပးေပ်ာက္ကြယ္ သြားေတာ့ သည္။

ဒဏ္ရာျပင္းလြန္းသျဖင့္ ခရုိင္ေဆးရံုႀကီးသို႔ အျမန္တင္လုိက္ ရသည္။ ဦးဘအံုကား မေသ။ ကံေကာင္းလွသည္။ ႏွစ္ခ်က္ကလြဲသြား၍ ႏွစ္ခ်က္က ေပါင္ကိုသာ ထိသြားေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးရံုမွ ဆင္းဆင္းျခင္း ၿမိဳ႔သူႀကီးအျဖစ္က ႏုတ္ထြက္လုိက္သည္။ ကုိယ္တကယ္ ခံလုိက္ရသည့္အျပင္ ဘဝင္ေသြးကလည္း ေအးသြားၿပီ ဆိုေတာ့ အရင္က သတိၱမ်ား ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္။ ကံႀကီးေမာင္ ေနာက္တေခါက္ ျပန္လာပါက ၿမိဳ႔သူႀကီးတဦး အေနျဖင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ရမည္ကို စိုးရြံ႔မိသည္။ ဒါ့အျပင္ ကံႀကီးေမာင္၏ တပည့္တပန္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္လုိက္မ်ားက ၿမိဳ႔ထဲတြင္ လက္ညိဳးထိုးမလြဲ ရိွေနေသးသည္ မဟုတ္ေလာ။

ၿမိဳ႔ကလူအမ်ား ေရွ႔ေမွာက္တြင္ ဦးဘအံုကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ပစ္ခတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ကံႀကီးေမာင္လည္း ခ်က္ျခင္း ၿမိဳ႔သို႔ မျပန္ရဲေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ပုန္းေအာင္းႏုိင္ရန္ နီးရာနယ္ကို ကူးလုိက္သည္။ ဤအခ်ိန္တြင္ ကံႀကီးေမာင္ တေယာက္ ကံမႀကီးႏုိင္ေတာ့။ ေက်ာင္းေတာ္ကရန္စ ရိွေသာ မဲေဇာ္တို႔ဂိုဏ္း ႀကီးစိုးရာ ႏြားအိမ္ေတာင္ ဖက္ကို ကူးသြားခဲ့၍ ျဖစ္သည္။ ကံႀကီးေမာင္ သူ႔နယ္အတြင္း ပုန္းေအာင္းရန္ ေရာက္လာသည္ဟု သတင္းရရျခင္း မဲေဇာ္က ပုိက္စိတ္တုိက္၍ ရွာေတာ့သည္။ ကံႀကီးေမာင္အား မဲေဇာ္က အရွင္မိသြားသည္။ လက္ျပန္ႀကိဳး တန္းလန္းႏွင့္ ကံႀကီးေမာင္အား ႏြားအိမ္ ေတာင္ ေတာင္ထိပ္ေပၚတြင္ မဲေဇာ္က နားထင္ကိုေတ့၍ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္သတ္လုိက္သည္။ သည့္ေနာက္ အေလာင္းကို ေခ်ာက္ထဲ ကန္ခ်၍ သူ႔ၿပိဳင္ဖက္တဦးအား မဲေဇာ္က လက္စတံုး လုိက္ေတာ့သည္။

သည္လိုစနစ္ႏွင့္ သည္လို အျဖစ္မ်ဳိးေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တခ်ိန္က ရိွခဲ့ဖူးသည္။ ေခတ္ျခင္းသာ ကြာသြားသည္ အခု ေကာ ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ရိွေသးသည္ဟု ဆိုလာလွ်င္လည္း မမွား၊ ဟုတ္သည္ဟုသာ ျပန္ေျဖရေပလိမ့္မည္။ ေနာင္ တြင္လည္း သည့္ထက္ ပိုဆိုးတာမ်ဳိး ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ လာႏုိင္သည္။ စဥ္းစားမိသည့္ တခ်က္ကေတာ့ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါက ဖြဲ႔စည္းလာမည့္ ပါလီမန္ႀကီးသည္ ၾသဇာအာဏာ အမွန္တကယ္ မရိွေသာ ဦးဘအံုႏွင့္တူ၍ စစ္တပ္ကေတာ့ ကံႀကီးေမာင္တို႔ မဲေဇာ္တို႔ ေနရာမ်ားမွ ဆက္လက္ကျပ ေပလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ ေျပာရမည္ဆိုပါက ယခုလက္ရိွ အစိုးရသည္ သက္တန္း ႏွစ္ႏွစ္ရိွေပၿပီ။ ပါလီမန္ႀကီးတြင္ ထုိင္၍ေဆြးေႏြး ေနၾကေသာ ပါလီမန္အမတ္မ်ား (ဝါ) ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တကယ္ေကာ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ ၾသဇာရိွပါ၏ေလာ။ သမတမွစ၍ ဝန္ႀကီးဝန္ကေလး ရာထူးမ်ားကို စစ္ဗိုလ္လူထြက္ အမ်ားစုက ယူထားသည္ မဟုတ္ေလာ။ လက္ရိွယူနီေဖာင္းဝတ္ထားေသာ စစ္ဗိုလ္မ်ားကလည္း ေရြးေကာက္ခံစရာမလိုဘဲ ပါလီမန္တြင္ ၂၅% ေျပာင္က်က် ေနရာယူထားေသးသည္။ ပါလီမန္ႏွင့္ ပါလီမန္ အမတ္မ်ားသည္ ယခုတုိင္ စစ္တပ္ကို ေၾကာက္ေနရေသးသည္။ ေၾကာက္ေနရဆို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံႀကီးေခ်ာက္ထဲက်မည့္ အရိပ္အေယာင္ ျမင္ရင္ အာဏာသိမ္းႏုိင္တယ္လို႔ ဥပေဒက ေရးထားသည္ကိုး။

ေရာင္နီလာဖို႔ ေဝးေသးသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ အေမွာင္ထုက ဗိုလ္က် စိုးမိုးသည္မွာ ဓမၼတာပင္။

ေဇာ္မင္း

1 comment :

Anonymous said...

can not change suddently 100%.Amay Su always told us If u want to get change,do it urself.Dont blame to government.
အခက္အခဲေတြကို ရင္ဆုိင္ရင္း ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလမ္းကုိ ဆက္ေလွ်ာက္မယ္လုိ႔ သမၼတ အုိဘားမားနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတႀကီးအေနနဲ႔ ေျပာဆုိေနရံုနဲ႔မၿပီးပဲ အလုပ္နဲ႔ပါသက္ေသျပဖုိ႔သင့္ၿပီလုိ႔ ေဝဖန္ေျပာ ၾကားလုိက္ပါတယ္။
......အေျပာင္းအလဲလိုခ်င္ရင္ကိုယ္တိုင္လုပ္ရမယ္ ( ေဒၚ စု)
Now this bitch blame to U Than .Sein.If she want get အေျပာင္းအလဲ,ကိုယ္တိုင္လုပ္.
we vote her for democracy,when she can not do ,she said..အေျပာင္းအလဲလိုခ်င္ရင္ကိုယ္တိုင္လုပ္.She"s a fucking idiot.