Thursday, 27 June 2013

အမ်ိုုးေစာင့္ ဥပေဒလာေတာ့မည္ ေလာ ၊ ဘာသာေရး က နိင္ငံေရးထဲကိုု ၀င္လာေနျခင္း

အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒ 


by Popular Myanmar News Journal

အမ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒသည္ အမ်ားထင္ေနသကဲ့သို႔ 
ဦး၀ီရသူေရးဆြဲျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံတ၀န္းရွိ 
ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ 
ၾသ၀ါဒစီစဥ္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ဥေပေဒပညာရွင္မ်ား 
ပူးေပါင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း ယေန႔ 
အင္းစိန္ေအာင္ဆန္းေတာရတပ္ဦးေက်ာ
င္း၌ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာ 
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ၾသ၀ါဒခံယူပြဲႏွင့္ 
ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္မ်ား ေတြ႔ဆုံညွိႏႈိင္းပြဲတြင္ 
တက္ေရာက္လာေသာဆရာေတာ္မ်ားက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒအား 
လႊတ္ေတာ္တင္သည့္အခါတြင္ေထာက္ခံျခင္း၊ ကန္႔ကြက္ျခင္းျပဳသည့္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 
မည္သည့္ပါတီ၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကျပဳလုပ္သည္ကုိ သိလုိေၾကာင္းအမ်ဳိးဘာသာ၊သာသနာေစ
ာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေသာေမာ္လျမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက မိန္႔သည္။ "ဒီဥပေဒကုိ 
လႊတ္ေတာ္တင္ရင္ ဘယ္သူေတြကကန္႔ကြက္မလဲဆုိတာ သိခ်င္တယ္၊ ကုိယ့္အမ်ဳိးကုိေစာင့္ေရွာက္တဲ့
ဥပေဒလုိ၊မလုိ ဆုံးျဖတ္ရမွာပဲ။ ကန္႔ကြက္ရင္ အဲဒီကန္႔ကြက္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ကုိ ၂၀၁၅ မွာ 
မဲမေပးခုိင္းေတာ့ဘူး ၊မဲေပးမယ့္သူေတြ၊ဒကာ၊ဒကာမေတြဟာ ဘုန္းၾကီးေတြလက္ထဲမွာရွိတယ္ဆုိတာ 
သူတုိ႔သိေစရမယ္" ဟု ေမာ္လျမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးမႈတြင္ 
ထည့္သြင္းမိန္႔ၾကားသြားသည္။

6 comments :

Anonymous said...

we don't need law. we need education, belief and money. The monks should try to make the people really believe in the Buddha rather than implementing that stupid law.

Anonymous said...

အဲဒါ ဘုန္းၾကီးအလုပ္မဟုတ္ဘူး..ဘုန္းၾကီးက ဘယ္သူ႔ကုိမဲေပးပါဆုိမွ မဲ႔ထည္႔တတ္တဲ႔ ဒကာမ်ိဳးၿဖစ္ရတာ ဂုဏ္မယူပါနဲ႔...ကုိယ္႔ပုိင္ဆင္ခ်င္သုံးသပ္ၿပီးမွ လုပ္တတ္တာမ်ိဳးၿဖစ္ပါေစ။ အခုၿမန္မာၿပည္ၾကီးမွာလည္း တခ်ိဳ႔ေသာ ဘုန္းဘုန္းေတြက ႏုိင္ငံေရးမွာ ၀င္ပါၿပီး ပါ၀ါလုလာတာေတြ႔ေနရတယ္..ေကာင္းတဲ႔ အလားအလာမဟုတ္ဘူး။ ဘုန္းၾကီးဆုိတာ ဘုန္းၾကီးအလုပ္ပဲလုပ္တာသင္႔ေတာ္ပါတယ္။ ဒီလုိဆက္သြားရင္ တုိင္းၿပည္ရဲ႔အနာဂတ္ အရင္လုိပဲ လုံးခ်ာလည္ေနဦးမွာပါပဲ..ခက္လုိက္တဲ႔ လူေတြ..

bd kyaw moe khin said...

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစၥလာမ္၊ ခရစ္ယာန္၊ ဟိႏၵဴဘာသာတို႔တြင္ ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒအသီးသီး ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ယင္းဘာသာတို႔တြင္ အျခားဘာသာဝင္မ်ားႏွင့္ လက္ထပ္ခြင့္မျပဳေၾကာင္း၊ လက္ထပ္လိုပါက ၎တို႔ ဘာသာမ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းၿပီးမွသာ လက္ထပ္ခြင့္ရွိၿပီး ဗုဒၶဘာသာတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္း ထြက္ေပၚရန္ ေရးဆြဲေနသည့္ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးရဲေခါင္ညြန္႔က ေျပာၾကား သည္။

zarni aung said...

if this draft proposal becomes a law, it will be a dangerous precedent. there will be more abusing laws to come. it seems like monks are seizing law-making power from the elected MPs. we need secular politicians who are brave enough to stand against this religious tide.
Let's build the wall high enough between the religions and politics.

David Ong said...

Why they allow to use 786 and why they not allow to use 969?Please tell me,what difference of two religions and why you support to them and why you hate to your religion?Please tell me KMTZ.They believe and trust their religion and we also same as to them.This is human right,so we will continuous to support,believe and trust of our religion (Buddhist)Anything wrong?You think about yourself and to ask yourself,am I a Buddhism or not?

Thanks & Regards,

A Buddhism from Singapore

David Ong said...

Sorry KMTZ,we always believe and trust our religion (Buddhist)but you always support to 786.Let me tell you that people allow to used their number 7-- and why people (Including Buddhism)not allow to use 969?Why?
Please you think about yourself and why people scare to 7--,this is universal truth in right now.Why you scare to them?Why??????